Pressmeddelande -

Ny guide hjälper husägare att både spara miljarder och bidra till klimatomställningen

Nu lanseras en helt ny webbguide för villaägare som planerar renoveringar. Syftet med "Minhusguide.se" är att ge oberoende expertråd om renoveringsåtgärder som minskar energiåtgången och dess klimatpåverkan, förbättrar inomhusmiljön, sparar pengar och tar hänsyn till kulturvärden.

Landets dryga två miljoner småhus använder mycket energi helt i onödan. Uppskattningar visar att det med lönsamma åtgärder skulle gå att få ner småhusägarnas samlade energiräkningar med mer än 10 miljarder per år. I de flesta hus finns det både små och stora åtgärder att satsa på som kan få ner kostnaderna och miljöpåverkan samtidigt som det ofta går att få ett mer behagligt inomhusklimat.
Men som privatperson kan det vara svårt att veta vad man ska fråga efter och vilka krav man kan ställa när man anlitar en hantverkare.

-Utmaningarna har för många varit att veta vilka åtgärder man ska satsa på och hur man undviker det blir fel. Därför har vi skapat den här guiden som på ett enkelt sätt hjälper småhusägare genom de olika vägval och frågeställningar som man möts av när man planerar åtgärder i sitt hus. Guiden blir också ett mycket bra komplement till kommunernas energi- och klimatrådgivning. Säger Jan Kristoffersson, projektledare för Min husguide på Sustainable Innovation.

-Vi på Energimyndigheten tycker att det är viktigt att inkludera småhusägarna i energi- och klimatomställningen. Det finns lite drygt två miljoner småhus i Sverige som står för drygt 30% av bebyggelsens totala energianvändning och hela 40% av elanvändningen. Vi vet att det finns en stor potential att minska energibehovet genom smarta renoveringar. Med hjälp av Min husguide kan alla som ska renovera få råd, tips och stöd för att renoveringen ska bli så bra som möjligt för klimat, plånbok och inomhusmiljö. Säger Tomas Lennartsson, handläggare inom resurseffektiv bebyggelse på Energimyndigheten.

Guiden är ett samverkansprojektmellan ett 15-tal organisationer och företag samt ett 40-tal energi- och klimatrådgivare. Projektet har delfinansierats av Energimyndigheten.

Läs mer på minhusguide.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • hållbar renovering
  • energiomställning
  • småhus
  • energieffektivisering
  • sustainable innovation
  • kostnadseffektivitet

Sustainable Innovation är ett icke-vinstdrivande företag som driver projekt för ett mer resurseffektivt samhälle med hållbar tillväxt. Projekten drivs tillsammans med näringsliv, myndigheten, akademi med flera. Företaget ägs av föreningen för energi- och resurseffektivisering (Effekt) där Riksbyggen, Vattenfall, Göteborg Energi, Fagerhult, Toyota, Stockholmshem, ÅF, White, WSP, Botkyrkabyggen, Sveriges Allmännytta och HBV är medlemmar.

www.sustainableinnovation.se

Kontaktperson Sustainable Innovation
Jan Kristoffersson
jan.kristoffersson@sust.se
070-645 37 56


Kontaktperson Energimyndigheten:
Tomas Lennartsson
tomas.lennartsson@energimyndigheten.se

016-544 23 18

Kontakter

Petter Andersson

Presskontakt Kommunikationsansvarig LFM30 Malmö 073-056 32 91 LFM30

Jennifer Cronborn

Presskontakt Projektledare och koordinator LFM30 Malmö 0702 587 909 LFM30

Relaterat innehåll