Gå direkt till innehåll
Bild på matkassar i ett hem
Bild på matkassar i ett hem

Pressmeddelande -

Nya hållbara hemleveranslösningar i tider med eller utan coronavirus

Coronakrisen har skapat ett nationellt behov av hemleveranser till riskgrupper och de som isolerar sig. Projektet ”Storskaliga samordnade hemleveranser” etablerar en miljövänlig och kostnadseffektiv distributionskedja som säkerställer hemleverans av livsmedel, färdigmat, läkemedel och paket till personer i karantän. Projektet involverar, Sustainable Innovation, Freelway, Adaptive Media, COOP, Eskilstuna Kommun, Mariestads Kommun, Stora Enso, Taxi Stockholm samt CLOSER, och är finansierat av Vinnova.

”Storskaliga samordnade hemleveranser”ska bygga en skalbar, innovativ lösning för en obruten kylkedja med taxileverans och andra lämpliga fordon, affärsmodell för lågt pris till kund, samt systemstöd för automatiserad ruttplanering och betalningsflöde. 

”Konceptet är en win-win lösning som både räddar jobb inom transport- och restaurangbranschen och når ut med mat och förnödenheter till personer som befinner sig i riskgrupp och karantän”, säger Anders Forsberg, Projektledare på CLOSER som är ett programområde med fokus på transporteffektivitet inom Lindholmen Science Park.

Projektet är viktigt för att i stor skala säkert leverera livsmedel och matpaket till riskgrupper i deras hem under pandemier och andra kriser. För detta krävs omfattande nationell leveransförmåga baserat på befintliga transportörer, såsom taxi. Taxinäringen är också behovsägare då branschen befinner sig i kris, med upp till 75-90% inkomstbortfall.

Stor samhällsnytta och potential

Lösningen har stor samhällsnytta även i icke kristider för att säkerställa nationell kommersiell service i all delar av landet. Vi ser en exponentiell ökning av godstransporter med e-handelsleveranser i täta städer samtidigt som den grundläggande samhällsservicen i lands- och glesbygd utarmas och har stora utmaningar.

”Vi ser stor potential i oväntade samarbeten där t ex gods, återvinning och leveranstjänster samordnas i en och samma rutt. Dessa lösningar är miljövänligare, kostnadseffektiva och skalbara samtidigt som servicenivån kan ökas. Freelway har i Dalarna genom samordning mer än fördubblat kollektivtrafikavgångarna i glesbygd genom att tillgängliggöra redan befintliga fordonsrörelser inom kollektivtrafiken”, säger Roland Elander, Projektledare på Sustainable Innovation.

Genom att lansera tjänsten i både små och stora kommuner är målsättningen att på kortast möjliga tid få nationell täckning för hemleveranser med stöd av en integrerad systemlösning (sammankopplad digital infrastruktur) för säker bokning, betalning och samordning av leveranser via taxi och andra leveransfordon i både tätort och glesbygd.

Minskade koldioxidutsläpp

Hållbarhetsperspektivet finns i de samordnade leveranserna (ökad fyllnadsgrad) som enligt tidigare forskning drastiskt minskar koldioxidutsläppen med uppemot 70%. Det finns stor potential i oväntade samarbeten där t ex gods, återvinning och leveranstjänster av redan befintliga transporter samordnas i en och samma rutt. I detta projekt läggs extra krut på matchning av leveranser utefter upphämtnigsområde och utlämningsadresser. Dessutom prioriteras nollutsläppsfordon automatiskt vilket skapar incitament för snabbare omställning av fordonsflottor.

Mer om projektet

Projektet har fått finansiering av Vinnova genom utlysningen ”Innovationer i krisens spår”. Syftet är att möta utmaningar och fånga möjligheter som samhället nu står inför. Till utlysningen för innovationer i krisens spår inkom 270 ansökningar och av dessa beviljades 18 stöd. Projektet börjar i maj 2020 och pågår till slutet av oktober 2020.

Ta gärna kontakt med Storskaliga samordnade hemleveranser (SSHe) om du vill veta mer.

Projektkoordinator för projektet Storskaliga samordnade hemleveranser:

Anders Forsberg, CLOSER, Lindholmen Science Park
0709 388 368 
anders.forsberg@lindholmen.se

Projektpartners

Sustainable Innovation är ett icke-vinstdrivande företag som driver samarbetsprojekt för omställningen till ett hållbart samhälle.

CLOSER är en nationell samverkansplattform, kunskapsnod och projektverkstad för ökad transporteffektivitet. 

Freelway är en app och systemlösning för samordning och samkörning av personer och godstransporter.

Taxi Stockholm är ett utav Stockholms äldsta och största taxibolag och arbetar för att vara Sveriges miljöbästa taxibolag.

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin.

Coop är en av Sveriges största dagligvarukedjor, med cirka 800 butiker från Katterjåkk i norr till Smygehamn i söder.

Mariestads kommun vision är en hållbar och blomstrande sjöstad med trygga boendemiljöer, där innovationer och nya entreprenörer får god grund att växa.

Eskilstuna Kommunvision är att leda vägen till det miljösmarta och jämställda livet i våra trygga, vackra städer, trivsamma samhällen och levande landsbygd. 

Ämnen

Taggar

Regioner


Sustainable Innovation är ett icke-vinstdrivande företag som driver samarbetsprojekt för omställningen till ett hållbart samhälle. Projekten drivs tillsammans med näringsliv, offentlig verksamhet, akademin och civilsamhället. Företaget ägs av föreningen Effekt där Riksbyggen, Vattenfall, Göteborg Energi, Fagerhult, Toyota, Stockholmshem, Afry, White, Botkyrkabyggen, Sveriges Allmännytta och HBV är medlemmar.

www.sustainableinnovation.se

Relaterade nyheter