Skip to main content

Svalöfs gymnasium utmärker sig i Skolinspektionens granskning

Nyhet   •   Nov 04, 2019 11:11 CET

Under läsåret 2018/2019 granskade Skolinspektionen gymnasieskolans yrkesprogram och däribland undervisningens kvalitet i ämnet djur på naturbruksprogrammet. I granskningen, som visar att två tredjedelar av landets skolor behöver utveckla undervisningen för att eleverna ska ges goda möjligheter att utveckla ett gott yrkeskunnande, så klarar sig Svalöfs gymnasium helt utan anmärkningar.

Svalöfs gymnasium leds utifrån devisen lärande på riktigt, något som också synes lysa igenom vid den granskning som Skolinspektionen genomfört. En av de saker Skolinspektionen kritiserar i sin stora granskning är att arbetsuppgifterna inte utformas för att vara autentiska och relevanta, men just här har Svalöfs gymnasium sin styrka. Här lär man på riktigt varje dag i praktiska övningar med relevanta redskap, verktyg och maskiner.

- Skolinspektionens granskning visar att Svalöfs gymnasium står sig väldigt starkt i konkurrensen. Vi arbetar hårt för att allt lärande ska vara relevant och på riktigt, så att våra elever är väl förberedda för arbetslivet, säger rektor Lena Hansson.

För mer information, vänligen kontakta:
Lena Hansson, rektor Svalöfs gymnasium
Tel: 072-178 71 11
E-post: lena.hansson@svalof.se