Pressmeddelande -

Sveafastigheter förvärvar bilhandelsfastigheter

Siktar på fler affärer inom motorhandel Fastighetsfonden Sveafastigheter Fund II har tecknat avtal om att förvärva sju fastigheter på ett antal orter i norra och mellersta Sverige. I fastigheterna bedrivs försäljning och reparation i märkesverkstäder av Saab och Opel. Total uthyrbar area uppgår till 29 500 kvadratmeter och affären genomförs till ett värde på fastigheterna om sammanlagt 173 miljoner kronor. Fastigheterna ligger i bra lägen i bland annat Uppsala, Norrköping, Sundsvall och Umeå och är genomgående i gott skick. – Det är roligt att nu kunna genomföra vårt första förvärv av bilhandelsfastigheter, en marknad vi blivit allt mer intresserade av när vi utvärderade det aktuella förvärvet. Vi anser att vår affärsmodell passar utmärkt för aktörer på bilhandelsmarknaden och letar därför nu aktivt efter andra potentiella affärspartners som vi kan erbjuda en smidig lösning för att frigöra kapital från fastigheter, som ju inte är bilhandlares kärnverksamhet, säger Simon de Château, VD för Sveafastigheter. Om Sveafastigheter Sveafastigheter är en private equity-firma med inriktning uteslutande på fastighetsinvesteringar. Företaget lanserade under 2003 sin första fond, Sveafastigheter Sverige I. I april 2006 lanserade Sveafastigheter sin andra fond, Sveafastigheter Fund II. Sveafastigheter Fund II är en fastighetsfond för institutionella investerare och har en förvärvskapacitet om cirka 10 miljarder kronor. Fonden fokuserar främst på investeringar i fastigheter i Sverige, Finland och övriga länder runt Östersjön med hög och uthållig löpande avkastning, oberoende av läge och fastighetstyp. Sveafastigheter äger genom sina fonder fastigheter till ett värde av 6 miljarder kronor med en uthyrbar area om 700 000 kvadratmeter. För kommentarer och ytterligare upplysningar, vänligen kontakta: Simon de Château, verkställande direktör Sveafastigheter, telefon 08-545 075 01 eller 0708-48 51 52, simon.de.chateau@sveafastigheter.se Mer information om Sveafastigheter finns på www.sveafastigheter.se

Ämnen

  • Nya produkter, tjänster