Pressmeddelande -

Sveafastigheter inleder samarbete för att utveckla bostadsrättsfastigheter

Sveafastigheter utvecklar två fastigheter i Älvsjö till bostadsrätter och söker ytterligare projekt Fastighetsfonden Sveafastigheter Fund II har inlett ett partnersamarbete i syfte att utveckla och konvertera ytor i befintliga kontors- eller bostadsfastigheter till bostadsrätter, främst i Stockholmsområdet. För närvarande pågår planering avseende utveckling av två fastigheter i Älvsjö, en närförort till Stockholm, till drygt 30 bostadsrättslägenheter. Avsikten med samarbetet är att förvärva kontors-, industri- eller bostadsfastigheter med gott läge för att därefter renovera och i övrigt utveckla dem till attraktiva bostadsrättslägenheter som säljs på den öppna marknaden. Sveafastigheter söker därför kontakt med fastighetsägare som är intresserade av att sälja flera eller enstaka, väl belägna, fastigheter lämpade för konvertering till bostadsrätter. En fastighetstyp som identifierats som extra intressant är äldre kontorsfastigheter i cityläge med korta hyreskontrakt och/eller stora vakanser. - Även om bostadsmarknaden i Stockholmsområdet redan har visat utomordentlig styrka under många år kan efterfrågan på välbelägna attraktiva lägenheter antas vara fortsatt stark under överskådlig framtid. Även om marknadsrisken är hög finns det enligt vår mening potential i att med ett industriellt angreppssätt utveckla fastigheter som idag inte utnyttjas optimalt givet ändrade krav på exempelvis kontorsmarknaden, säger Simon de Château, VD för Sveafastigheter. Om Sveafastigheter Sveafastigheter är en private equity-firma med inriktning uteslutande på fastighetsinvesteringar. Företaget lanserade under 2003 sin första fond, Sveafastigheter Sverige I. I april 2006 lanserade Sveafastigheter sin andra fond, Sveafastigheter Fund II. Sveafastigheter Fund II är en fastighetsfond för institutionella investerare och har en förvärvskapacitet om cirka 10 miljarder kronor. Fonden fokuserar främst på investeringar i fastigheter i Sverige, Finland och övriga länder runt Östersjön med hög och uthållig löpande avkastning, oberoende av läge och fastighetstyp. Sveafastigheter äger genom sina fonder fastigheter till ett värde av 7,5 miljarder kronor med en uthyrbar area om 920 000 kvadratmeter. ________________________________________ För kommentarer och ytterligare upplysningar, vänligen kontakta: Simon de Château, verkställande direktör Sveafastigheter, telefon 08-545 075 01 eller 0708-48 51 52, simon.de.chateau@sveafastigheter.se Jörgen Österberg, investor relations Sveafastigheter, telefon 08-545 075 08 eller 0708-67 54 41, jorgen.osterberg@sveafastigheter.se Mer information om Sveafastigheter finns på www.sveafastigheter.se.

Ämnen

  • Ekonomi, finans