Skip to main content

Rekordminskning av biodrivmedel 2018

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2019 17:17 CEST

Foto: Volvo

För första gången sedan vi började använda biodrivmedel på 1990-talet minskade leveranserna av biodrivmedel i Sverige 2018. Andelen biodrivmedel av drivmedel för vägtransport räknat på energiinnehåll minskade från 20,8 procent 2017 till 19,1 procent 2018. Störst var minskningen för biodieseln HVO och totalt användes 16,4 TWh biodrivmedel. Det är en kraftig nedgång från de 19,1 TWh som användes rekordåret 2017. Det visar preliminär statistik från SCB som sammanställts av Svebio.

– Siffrorna visar att regeringens införda reduktionsplikt blivit ett tak för biodrivmedel där incitamentet att öka användningen förnybara drivmedel uteblivit. Vi har tidigare i Sverige lyckades dubblera mängden biodrivmedel på bara tre år. Nu går utvecklingen starkt bakåt. Vi tappade ungefär 2,7 TWh från 2017. Den här nedgången mellan åren orsakar mer koldioxidutsläpp än vad hela inrikesflyget står för. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio.

Den kraftiga tillbakagången för biodrivmedel beror på införandet av reduktionsplikt från 1 juli 2018 och att politikerna satte reduktionskvoten för lågt. Företagen som levererar drivmedel måste blanda in biodrivmedel så att man åstadkommer den reduktion av koldioxidutsläpp från bensin och diesel som fastställs i kvoten. Uppenbarligen sattes kvoten för lågt så att biodrivmedelanvändningen minskade och vi har fått kraftiga utsläppsökningar.

Även om biodrivmedelsanvändningen minskade 2017 gäller det inte alla biodrivmedel. För första gången sedan 2011 ökade leveranserna av E85 med 13 procent jämfört med 2017. Även användningen av rapsdiesel så kallad B100 ökar för första gången sedan 2015 och med hela 39 procent. Slutligen ökar andelen biogas i fordonsgas till 92 procent.

Fakta (2017 års siffror inom parentes):

Under 2018 användes totalt 16,4 TWh (19,1 TWh) biodrivmedel, varav 10,6 TWh (13,7 TWh) var HVO-diesel, 3,3 TWh (3,1 TWh) var FAME (rapsdiesel), 1,4 TWh (1,3 TWh) var biogas och 1,1 TWh (1,2 TWh) var etanol. Biodrivmedlen svarade för 19,1 procent av drivmedel för vägtransporter, och 24,9 procent av all diesel, räknat på energiinnehåll.

Biodrivmedel är alla drivmedel som har ursprung i biomassa. Koldioxid från biodrivmedel bidrar inte till ökningen av växthusgasutsläpp. Utsläpp från transportsektorn står för en stor del av de svenska utsläppen av koldioxid. Riksdagen har beslutat att utsläppen från transportsektorn ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. EU:s mål är att minst 14 procent av alla transportbränslen ska vara förnybara 2030. Då tillåts dubbelräkning för andelarna för biodrivmedel från avfall och cellulosa. Sverige klarade EU-målet redan 2015. 

Leveranser av drivmedel för vägtransporter 2018 TWh
Bensin 27,4
Diesel 42,0
Etanol 1,1
Biodiesel 13,9
Biogas 1,4
Fossilgas 0,1
Totalt 85,9
Leveranser av drivmedel för vägtransporter 2018
Volym (m3)
Fossil diesel 4 283 683
Låginblandad FAME 271 000
Ren FAME (B100) 91 983
Totalt FAME 362 983
Låginblandad HVO 728 946
Ren HVO (HVO100) 394 743
Totalt HVO 1 123 689
Totalt biodiesel 1 486 672
Totalt dieselbränslen 5 770 355
Fossil bensin 2 735 461
Biodrivmedel i bensin (etanol, HVO-bensin) 141 123
Totalt bensinbränslen 2 876 584
Högkoncentrerad etanol (E85, exkl. ED95) 55 113
Biogas i fordonsgas (1000 Nm3) 141 254

Observera, tidigare års statistik byggde på serie vilken var drivmedel för fordonsdrift där även stationära maskiner, entreprenad samt maskiner i exempelvis jordbruk och skogsbruk ingick. Detta års statistik använder data för vägtransporter enbart. 

För ytterligare information, kontakta Tomas Ekbom, 070-276 15 78, eller Gustav Melin, 0705-24 44 00.

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.