Delårsrapport Q3 januari-september 2020

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2020 08:40 CEST

VD-kommentar: Stabil tillväxt i utmanande tider

Fortsatt stark resultatutveckling

Tredje kvartalet i sammandrag

juli–september 2020

 • Nettoomsättning uppgick till 133,4 Mkr (128,5), en ökning med 4 procent
 • EBITA-resultatet uppgick till 18,2 Mkr (8,9), en ökning med 104 procent
 • Jämförelsestörande poster belastade EBIT-resultatet med 0,4 Mkr1 (0,01)
 • Resultat före skatt 16,6 Mkr (7,7)
 • Resultat per aktie 0,62 kr (0,29)

Delårsperioden i sammandrag

januari–september 2020

 • Nettoomsättning uppgick till 464,3 Mkr (448,5), en ökning med 4 procent
 • EBITA-resultatet uppgick till 57,8 Mkr (42,0), en ökning med 38 procent
 • Jämförelsestörande poster belastade EBIT-resultatet med 5,6 Mkr2 (0,02)
 • Resultat före skatt 47,9 Mkr (39,2)
 • Resultat per aktie 1,78 kr (1,44)

Viktiga händelser under kvartalet

Svedbergs har utsett Mats Lundmark till ny CFO för koncernen. Han har en gedigen bakgrund som CFO från tillverkande bolag, senast som CFO för Barnes FMC/Strömsholmen AB. Mats tillträder rollen som Svedbergs senast den 20 januari 2021.

Viktiga händelser efter perioden

 • Svedbergs har tagit ett strategiskt viktigt steg genom tecknandet av ett nytt internationellt tre-årigt ramavtal med Bonava.

Information är sådan som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl. 08.30.

Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla, tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet under egna varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland där merparten av produktionen sker. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs och Macro Design

​Fortsatt stark resultatutveckling Tredje kvartalet i sammandrag

Läs vidare »

Bonava och Svedbergs effektiviserar byggprocessen

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2020 11:00 CEST

Svedbergs har nyligen inlett ett strategiskt viktigt samarbete med bostadsutvecklaren Bonava. Förutom ett än mer effektivt och hållbart tänk kring produktion och paketering, innebär även ramavtalet en fin möjlighet för Svedbergs att nå ut på fler marknader.

Mats Lundmark ny CFO i Svedbergs.

Pressmeddelanden   •   Jul 22, 2020 20:14 CEST

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) har idag utsett Mats Lundmark till ny CFO. Mats kommer närmast från rollen som CFO för Barnes FMC/Strömsholmen AB. Mats har en gedigen bakgrund som CFO i tillverkande bolag såsom Isaberg Rapid och Recticel.

Mats tillträder rollen i Svedbergs senast den 20 januari 2021 och ersätter Kristina Laurelii som tidigare meddelats lämnar Svedbergs.
”Jag är mycket glad över att kunna välkomna Mats till Svedbergs, med hans erfarenhet och kunskap blir han en värdefull tillgång för Svedbergs,” säger Per-Arne Andersson, VD och koncernchef i Svedbergs.

För ytterligare information kontakta;
Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef, +46 70 638 50 12,
per-arne.andersson@svedbergs.se

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2020 klockan 20.00

Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla, tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet under egna varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland där merparten av produktionen sker. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs och Macro Design.

​Svedbergs i Dalstorp AB (publ) har idag utsett Mats Lundmark till ny CFO. Mats kommer närmast från rollen som CFO för Barnes FMC/Strömsholmen AB. Mats har en gedigen bakgrund som CFO i tillverkande bolag såsom Isaberg Rapid och Recticel. Mats tillträder rollen i Svedbergs senast den 20 januari 2021 och ersätter Kristina Laurelii som tidigare meddelats lämnar Svedbergs.

Läs vidare »

Halvårsrapport Q2 januari - juni 2020

Pressmeddelanden   •   Jul 15, 2020 08:30 CEST

Fortsatt lönsam tillväxt i Svedbergs Group

Andra kvartalet i sammandrag

april–juni 2020

 • Nettoomsättning 161,9 Mkr (158,9) +2%
 • EBITA-resultat 20,6 Mkr (18,6) +11%
 • Jämförelsestörande poster belastade EBIT-resultatet med 2,51 Mkr (0,01)
 • Resultat före skatt 17,2 Mkr (17,7)
 • Resultat per aktie 0,64 kr (0,65)

Delårsrapporten i sammandrag

januari–juni 2020

 • Nettoomsättning 331,0 Mkr (320,0) +3%
 • EBITA-resultat 39,7 Mkr (33,1) +20%
 • Jämförelsestörande poster belastade EBIT-resultatet med 5,22 Mkr (0,02)
 • Resultat före skatt 31,4 Mkr (31,5)
 • Resultat per aktie 1,17 kr (1,15)

Denna halvårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Information är sådan som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 15 juli 2020 kl. 08.30.

Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla, tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet under egna varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland där merparten av produktionen sker. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs och Macro Design.

Fortsatt lönsam tillväxt i Svedbergs Group. Andra kvartalet i sammandrag​

Läs vidare »

Omfattande digital satsning. Svedbergs stärker sin position som Nordens ledande badrumsinredare

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2020 10:00 CEST

Under februari lanserade Svedbergs sin nya digitala plattform för den svenska marknaden och under andra kvartalet lanserades den nya digitala plattformen i Norge och Finland. ​Till de stora nyheterna hör ritprogrammet Blueprint som gör att kunden nu själv får möjlighet att utforma sitt eget unika badrum.

NCC förnyar sitt avtal med Svedbergs

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2020 13:00 CEST

Svedbergs får fortsatt förtroende av NCC som strategisk partner och underleverantör på badrumssidan.Det nya treårsavtalet gäller för den nordiska marknaden och omfattar såväl NCC:s egna som externa byggprojekt. - Ramavtalet löper från och med maj år 2020 och gäller samtliga produkter som vi har i vårt sortiment, berättar Erik Thörn som är försäljningschef för Svedbergs Projekt

Erik Thörn ny försäljningschef Svedbergs Projekt.

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2020 16:10 CEST

I samband med att verksamheten inom Svedbergs projekt AB kommer att integreras i Svedbergs i Dalstorp AB lämnar Stefan Svensson Svedbergskoncernen per den 17 juni 2020. Erik Thörn har per den 2 juni 2020 utsetts till försäljningschef för Svedbergs projekt med uppdrag att fortsätta att stärka Svedbergs position inom projektmarknaden. Erik Thörn har varit anställd inom Svedbergs sedan 2015 med ansvar för affärsutveckling och Key Account inom Svedbergs projekt.

”Erik har varit en stark pådrivande kraft inom försäljningen till projektmarknaden och nu får vi tillsammans jobba än närmare varandra med stort fokus på framgångsrika affärer. Jag vill också tacka Stefan för sin tid och insats i Svedbergs utveckling och önska honom all lycka i framtiden.” säger Per-Arne Andersson, VD och koncernchef i Svedbergs.

För ytterligare information kontakta;

Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef

Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla, tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet under egna varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland där merparten av produktionen sker.

I samband med att verksamheten inom Svedbergs projekt AB kommer att integreras i Svedbergs i Dalstorp AB lämnar Stefan Svensson Svedbergskoncernen per den 17 juni 2020. Erik Thörn har per den 2 juni 2020 utsetts till försäljningschef för Svedbergs projekt med uppdrag att fortsätta att stärka Svedbergs position inom projektmarknaden.

Läs vidare »

Svedbergs styrelse har fattat beslut om att dra tillbaka utdelningsförslag

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2020 14:00 CEST

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) har följt utvecklingen av den globala Covid-19 pandemin och dess påverkan på verksamheten. Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark vilket har kommunicerats i kvartalsrapporten för första kvartalet 2020.

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2020 14:00 CEST

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) organisationsnummer 556052-4984, kallas härmed till årsstämma 11 juni 2020, kl. 13.00 i Dalstorps Bygdegård, Ljungsarpsvägen 4 i Dalstorp.

Kristina Laurelii slutar som CFO på Svedbergs

Pressmeddelanden   •   Apr 14, 2020 13:30 CEST

Svedbergs i Dalstorp AB:s (publ) Chief Financial Officer (CFO) Kristina Laurelii har sagt upp sig från sin anställning för att anta nya utmaningar utanför Svedbergskoncernen. Hon kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden om sex månader för att säkerställa en ordnad övergång till dess att en ny CFO tillträder.

Kristina Laurelii har varit CFO för Svedbergs sedan 2018.

”Kristina har under sin tid på Svedbergs starkt bidragit till utvecklingen av koncernens ekonomifunktion. Jag vill tacka henne för sin tid och insats i Svedbergs utveckling och önska henne all lycka i framtiden. En process för att rekrytera en ny CFO kommer inledas omgående,” säger Per-Arne Andersson, VD och koncernchef i Svedbergs.

För ytterligare information kontakta;

Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef, +46 70 638 50 12, per-arne.andersson@svedbergs.se

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2020 klockan 15.00

Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla, tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet under egna varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland där merparten av produktionen sker.

Svedbergs i Dalstorp AB:s (publ) Chief Financial Officer (CFO) Kristina Laurelii har sagt upp sig från sin anställning för att anta nya utmaningar utanför Svedbergskoncernen. Hon kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden om sex månader för att säkerställa en ordnad övergång till dess att en ny CFO tillträder.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Art Director
 • ovjre.gvkanulerzn@gysveiedhkbedergzas.txseuv
 • 0321533096

Om Svedbergs

Svedbergs – Dagen börjar i badrummet och avslutas där.

Svedbergs utvecklar, tillverkar och marknadsför möbler och tillbehör för hela badrummet. Företaget grundades 1920 i Dalstorp där huvudkontor och tillverkning lever kvar. Kunderna finns i hela Norden samt i Storbritannien. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm – Small Cap.
Läs mer på www.svedbergs.se

Adress