Gå direkt till innehåll
Martin Ådahl (C), Mattias Jonsson (S) och Jessica Rosencrantz (M) tar emot Svemins uppdaterade Klimatfärdplan av Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige och Maria Sunér, vd Svemin.
Martin Ådahl (C), Mattias Jonsson (S) och Jessica Rosencrantz (M) tar emot Svemins uppdaterade Klimatfärdplan av Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige och Maria Sunér, vd Svemin.

Pressmeddelande -

Gruvnäringen: Vi kan bespara världen 30 miljoner ton koldioxid

Sverige befinner sig i början av en grön industriell revolution. Och det går snabbt. Så snabbt att vi i gruvindustrin nu uppdaterat vår Klimatfärdplan
-Med rätt förutsättningar från politiken kan vi lägga grunden både till genomförandet av den svenska industrins färdplaner och, genom export, till hela Europas omställning, säger Maria Sunér, vd Svemin.

Metaller och mineral är helt nödvändiga för att producera de klimatteknologier som behövs för den gröna samhällsomställningen. Här i Sverige kan vi dessutom göra det klimatvänligare än på nästan alla andra håll i världen. Vindkraftverk, solpaneler, elbilar och batterier, alla kräver de metaller i högre grad än i de teknologier som används idag. Klimatomställningen är dessutom den enskilt viktigaste drivkraften till ökad efterfrågan på många metaller.

Mycket har hänt inom den svenska gruv- och mineralbranschen sedan den första klimatfärdplanen publicerades 2018. Våra medlemsföretag har tagit ytterligare steg för att minska sina klimatutsläpp och utarbetat färdplaner för strategiskt hållbarhetsarbete. I den nya Klimatfärdplanen som lanserades på tisdagsmorgonen räknar branschen på hur stor denna klimatnytta är.

-Vi uppskattar att utsläpp av 6 miljoner ton CO2 per år undviks redan i dag. Men klimatnyttan kan växa sig långt större: mer än 30 miljoner ton fram till 2045, genom planer för ökad produktion, mer avancerade och fossilfria processer, en ny generation gruvmaskiner, och ytterligare vidareförädling, säger Sandra Lindström, klimat- och energiexpert på Svemin.

Hon uppmanar alla att ladda ner och läsa rapporten som finns på Svemins hemsida.

Sverige har nu möjlighet att ta ett större globalt ansvar för klimatomställningen genom att utnyttja svensk gruvindustris potential. För att lyckas krävs gehör från politiken, i den här uppdaterade klimatfärdplanen har vi en lista på tio tydliga krav.
-Vi riktar oss direkt till våra styrande politiker, bara med deras stöd kan detta bli verklighet. 30 miljoner ton koldioxid står på spel, säger Sandra Lindström.

Vid lanseringen fick hon medhåll av de närvarande politikerna som alla visade viss självkritik. 
-Vi i politiken ligger bakom kurvan, vi får verkligen pinna på för att hänga med i branschens enorma framsteg. Vi måste accelerera när det gäller tillståndsgivningen, när det gäller den fossilfria elförsörjningen och även kompetensförsörjningen, menade Martin Ådahl (C).

Mattias Jonsson (S) höll med och lade till:
-Vi ska vara stolta över den gruvnation vi är, men vi behöver också finnas där från politiken och skapa förutsättningar, sa han. 

Enigheten sträckte sig över hela politiska skalan.
-Politiken ska inte stå i vägen. Företagen är den nya miljörörelsen, rädda klimatet kan man göra på jobbet numera, sammanfattade Jessica Rosencrantz (M).

Svemins uppdaterade klimatfärdplan är inte bara gruv- och mineralnäringens, den lägger också grunden för övriga 21 branscher inom Fossilfritt Sverige att lyckas med sin respektive omställning. Om vår bransch som första ledet i värdekedjan lyckas med omställningen kommer det ge bättre förutsättningar för fler efterföljande branscher att producera klimatsmarta produkter av våra material.
-Utan hållbart producerade metaller och mineral – ingen hållbar omställning. Klimatomställningen börjar i gruvan, säger Maria Sunér.

Mer information:

Maria Sunér, vd Svemin, 073-301 73 15, maria.suner@svemin.se
Sandra Lindström, klimat- och energiexpert Svemin, 073-817 63 16, sandra.lindstrom@svemin.se
Emma Härdmark, kommunikationschef Svemin, 0703-466048, emma.hardmark@svemin.se

Svemins Klimatfärdplan 2022 - Politisk kravlista

  1. Skapa effektiva och mer förutsägbara tillståndsprocesser
  2. Säkra tillgången till fossilfri el och biobränsle till konkurrenskraftig kostnad
  3. Möjliggör för vätgasproduktion och -lager
  4. Utveckla en nationell strategi för att infånga och lagra koldioxid
  5. Säkra en stabilitet och långsiktighet i den nationella och internationella klimatpolitiken för en konkurrenskraftig omställning
  6. Stötta ”front-runners”
  7. Skapa hållbara transportsystem för framtiden
  8. Prioritera långsiktig forskningsfinansiering för hållbara råmaterial
  9. Satsa på återvinning och metallurgi
  10. Säkra rätt kompetens för att möjliggöra omställning


Gruv- och mineralnationen Sverige

Sverige är Europas ledande gruvnation. Över 90 procent av all järnmalm som produceras i EU kommer från Sverige och vi är även stora producenter av zink och koppar. I Sverige finns också fyndigheter av över hälften av de råmaterial som EU bedömer som kritiska för att klara omställningen. Såväl grafit och kobolt som sällsynta jordartsmetaller har hittats, men inga gruvor har ännu öppnats.

Redan idag är produktion av malm och metaller i Sverige 60–90 procent mindre utsläppsintensiv än motsvarande produktion internationellt. Det ger en global klimatnytta på 6,4 miljoner ton koldioxid per år om det ersätter internationell produktion med högre klimatavtryck, enligt beräkningar från Material Economics. Det är tack vare det nästintill fossilfria elsystemet i kombination med branschens investeringar i elektrifiering, digitalisering och utveckling av nya insatsvaror, processer och utrustning. Dagens gruvor är därför långt ifrån vad gruvor var för bara några år sedan och branschen har redan börjat ställa om för att bli än mer hållbara i framtiden.

Tack till... 

"Färdplan för en konkurrenskraftig och fossilfri gruv- och mineralnäring" (Svemins Klimatfärdplan) är en del av, och finansierat av, Swedish Mining Innovation, det strategiska innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallutvinnande industri, som är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Färdplan för en konkurrenskraftig och fossilfri gruv- och mineralnäring

Gruv- och mineralnäringens tredje delrapport är en uppföljning och komplettering av den klimatfärdplan och efterföljande delrapportering som lanserades 2018 respektive 2019. Färdplanen är ett strategiskt projekt inom ramen för Fossilfritt Sverige. Projektet
har letts och genomförts av Svemin (projektledare och projektansvarig part). Färdplanen bygger på två underlagsrapporter: Material Economics (2021) Klimatnyttan av svensk gruvnäring och Sweco (2021). Underlagsrapport klimatfärdplan gruv-och mineralbranschen.
Rapporten bygger även på av Svemin tidigare publicerat material och företagens egna fakta och siffror. Andra källor som använts i framtagandet av rapporten refereras till genomgående och finns samlat i källor.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Svemin, branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, representerar ca 60 företag med 13 000 anställda inom mineralproduktion, prospektering och teknik. Svemin behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter: Svemins Integritetspolicy

Presskontakt

Emma Härdmark

Emma Härdmark

Presskontakt Kommunikationschef Presskontakt +46-70-3466048

Svemin - branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige.

Svemin, branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige,
representerar ca 60 företag med 13 000 anställda inom produktion, prospektering och teknik. Vi arbetar med yttre miljö, arbetsmiljö, klimat och energi, infrastruktur, kompetensförsörjning,
prospektering och branschjuridik.

Svemin
Box 555 25
102 04 Stockholm. (Besöksadress: Storgatan 19, plan 3)