Gå direkt till innehåll
Information och inloggning kopplas till en bestämd tillitsnivå.
Information och inloggning kopplas till en bestämd tillitsnivå.

Pressmeddelande -

Koppla era inloggningsmetoder till bestämd tillitsnivå

I en kommuns e-tjänsteplattform och ärendehanteringssystem som exempelvis Open ePlatform hanteras ofta de allra känsligaste personuppgifter. Hur säkerställer man att endast behörig personal kan komma åt den – och att de inte riskerar att hamna i orätta händer? Som ett resultat av ett lyckat samarbetsprojekt mellan Vismabolagen Svensk e-identitet och Nordic Peak finns nu en säker och enkel lösning som är direkt kopplad till en bestämd tillitsnivå för informationssäkerhet.

Läs mer om tillitsnivåer här

Information och inloggning kopplas till en bestämd tillitsnivå

På förfrågan från ett antal kommuner i kommunsamverkan CESAM H (Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Nybro, Oskarshamn, Tingsryd) som anlitar dels Svensk e-identitet för autentisering, dels Nordic Peak för e-tjänsteplattformen Open ePlatform så har nu företagen tillsammans utvecklat en lösning för detta. Resultatet blev en teknisk lösning som kan kopplas till alla typer av inloggningsmetoder som BankID, Freja eID Plus, SITHS PersonID och AD-inloggning. Varje inloggningsmetod kopplas till en viss bestämd tillitsnivå (eller LoA-nivå) direkt i Open ePlatform där informationen i sin tur har informationssäkerhetsklassats. På så sätt kan endast en medarbetare som loggar in med en inloggningsmetod motsvarande tillitsnivå 3 komma åt uppgifter som är klassade enligt samma höga tillitsnivå. Om någon däremot loggar in med en lägre tillitsnivå i ett ärende som kräver en högre nivå meddelas medarbetaren om det via en notis inne i e-tjänsten.

Vilken lösning som passar respektive kommun beror på aktuell informationsklassning, vilka e-tjänster det gäller och vilka inloggningsmetoder kommunen redan erbjuder medarbetare och medborgare.

Lyckat samarbetsprojekt mellan kunden, Nordic Peak och Svensk e-identitet

Svensk e-identitet och Nordic Peak är IT-företag inom Vismakoncernen som båda ligger i den absoluta framkanten när det gäller autentiseringsmetoder respektive produkter för e-tjänste- och ärendehantering. Tillsammans levererar bolagen digitaliseringstjänster till 119 svenska kommuner.

Läs mer om Svensk e-identitet

Läs mer om Nordic Peak

Ämnen

Taggar


Svensk e-identitet är marknadens främsta och tryggaste leverantör av molntjänster för inloggning, autentisering och signering till webbplatser och applikationer. Bolaget erbjuder också som landets största aktör heltäckande ombudstjänster för HSA och SITHS. 

I snart ett decennium har bolaget utvecklat en tung produktportfölj som fortsätter växa. Idag består den av ett fyrtiotal tjänster som stödjer fem miljoner inloggningar varje månad. Därmed hjälper företaget ett tusental kunder hos nära hälften av landets kommuner samt många vårdgivare, företag, systemleverantörer, myndigheter, lärosäten att kunna effektivisera sina verksamheter, följa allt mer skärpta lagkrav och underlätta för sina användare och kunder.

Företaget ägs av Visma och består av drygt 40 medarbetare på huvudkontoret centralt i Uppsala samt i Göteborg där det finns ett mindre kontor.

Presskontakt

Mikael Westöö

Mikael Westöö

Presskontakt VD/CEO 018-481 19 03
Lenita Jansson Herlitz

Lenita Jansson Herlitz

Presskontakt Marknadschef/Head of Communications 070-994 52 72