Gå direkt till innehåll
AMA-chefen Christian Sterner och Johanna Brolin, produktägare för AMA Funktion talade om nyttan med AMA Funktion tillsammans med moderatorn Emma Borgström.
AMA-chefen Christian Sterner och Johanna Brolin, produktägare för AMA Funktion talade om nyttan med AMA Funktion tillsammans med moderatorn Emma Borgström.

Pressmeddelande -

AMA Funktion – 450 deltagare i senaste webbinariet

Svensk Byggtjänsts uppdrag är att förmedla kunskap till hela samhällsbyggnadssektorn. Ett av dess största bidrag är AMA, vars senaste tillskott AMA Funktion släpptes i våras. Branschens intresse går inte att ta miste på – vid Svensk Byggtjänsts senaste webbinarium deltog 450 personer och många deltagare tog tillfället i akt till livechatt med Byggtjänsts AMA Funktions-experter.

Johanna Brolin, produktägare för AMA Funktion, bedömer att det finns flera skäl till att funktionsupphandlingar intresserar så många.

– 50% av alla entreprenader är totalentreprenader och det har länge saknats ett standardiserat arbetssätt. Tack vare lanseringen av AMA Funktion finns nu ett hjälpmedel för branschen när det ska ställas funktionskrav. Även om verktyget primärt används i upphandlingsprocessen kan den följa med från beslut om byggande av ett hus eller en väg, genom hela förvaltningen och fram till slutanvändning och återanvändning.

En funktion är vad som ska uppnås, inte hur det tekniskt ska genomföras. Ett exempel kan vara att man anger hur många som ska vistas i ett rum, inte hur stort rummet ska vara, eller hur många som beräknas kunna cykla på cykelvägen, inte hur bred den ska vara.

Efterlängtat för obruten informationskedja
Möjligheten till den obrutna informationskedjan intresserar branschföreträdare som vill vara i framkant av branschutvecklingen, något som systematikexperten Klas Eckerberg valde att lyfta fram:

– AMA Funktion hjälper till att skynda på branschens digitalisering. Tack vare det nya digitala klassifikationssystemet CoClass och AMA Funktion har vi nu möjlighet att beskriva komplexa värden systematiskt så att en dator kan hantera dessa på ett enhetligt sätt genom hela byggprocessen.

Hållbarhetsvinster
Inte minst finns potentiella hållbarhetsvinster med funktionsupphandlingar.

Upphandling är ett kraftfullt verktyg, det är där man kan säkra att det blir rätt från början. För att se till hela livscykeln är tidiga skeden avgörande i beslutsprocessen. De stora övergripande kraven är svårare att ändra ju längre fram i processen man kommer, menar Svensk Byggtjänsts hållbarhetschef Maria Hernroth.

  Men AMA Funktion ska ses som ett komplement till de traditionella tekniska AMA-verktygen, vilket AMA-chefen Christian Sterner underströk:

  – I AMA Funktion fångar vi upp tidigare skeden på ett pedagogiskt sätt och utvecklar detta tillsammans med branschen. Du behöver varken kunna CoClass eller BSAB för att komma i gång med AMA Funktion. Nyttan med att använda AMA Funktion är att verktyget ger en yta för samarbete mellan de olika inblandande allt från beställare och intressenter till tekniska konsulter och entreprenör. På sätt undviks kommunikationsmissar, dubbelarbete och det ger en möjlighet att hitta och lösa eventuella krockar under ett tidigt skede.

  AMA Funktion är byggt för en helt digital process och består av olika sammanhängande delar. Med hjälp av det nya beskrivningsverktyget AMA Funktion tar du fram en funktionsbeskrivning. Det är ett enda dokument som samlar all information som behövs för att förmedla vad som ska byggas och på vilket sätt det ska användas. Svensk Byggtjänst har även tagit fram två böcker som stödjer dem som jobbar med AMA Funktion, en handbok och en metodbok.

  För den som vill lära sig mer om AMA Funktion så har Svensk Byggtjänst tagit fram en helt ny digital utbildning i AMA Funktion. Utbildningen är kostnadsfri och tar cirka en halvtimme att gå igenom. https://byggtjanst.se/ama/amafunktion

  Webbinariet om nyttan med AMA Funktion under ledning av moderatorn Emma Borgström finns att ta del av här. https://byggtjanst.se/ama/amafunktion/darfor-behovs-ama-funktion


    Relaterade länkar

    Ämnen


    Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

    Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

    Presskontakt

    Karin Larén Hallström

    Karin Larén Hallström

    Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

    Byggsveriges ledande informationsföretag

    Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

    Svensk Byggtjänst
    Besöksadress: Odengatan 65
    113 87 STOCKHOLM
    Sverige