Gå direkt till innehåll
Plats för lek
Plats för lek

Pressmeddelande -

Dagens lekplatser i stadsmiljöer och utveckling av morgondagens

Många lekplatser och andra lekmiljöer har försvunnit med nya krav och ideal, förtätning av stadsmiljöer och ekonomiska nedskärningar. Framtiden för barns plats för lek, på lekplatser liksom på andra ställen i närmiljön, är osäker. Det är dags att se värdet av dagens lekplatser – och att utveckla morgondagens.

Tidigare normer garanterade att yta för lek avsattes på ett sätt som enkelt kunde hanteras inom planering. Men sedan 1990-talet pågår en omfattande förändringsprocess.

Plats för lek - Svenska lekplatser förr och nu innehåller bidrag från forskare med varierande bakgrund, men som alla har erfarenheter från studier av svenska lekplatser.

Bidragen beskriver tillkomst, roll och utvecklingsbehov från en mängd olika utgångspunkter. På så vis speglas en mångfald av aspekter när det gäller svenska lekplatser förr och nu.

Boken riktar sig till den som arbetar med – eller utbildar sig inom – planering, gestaltning och förvaltning av bebyggd miljö, parker och lekmiljöer, men även till beslutsfattare eller den som har intresse för frågor kring barns plats i staden, synen på barn i samhället, liksom stadens gröna kulturarv och historia och en hållbar stadsutveckling.

FAKTA

Redaktörer: Märit Jansson och Åsa Klintborg Ahlklo

Omslag: Anki Björklund

Förlag: Svensk Byggtjänst

Antal sidor: 200

Mjukband, illustrationer i fyrfärgstryck

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Kontakter

Helen Strandgren

Helen Strandgren

Förlagschef 08-457 10 00

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige