Gå direkt till innehåll
Solenergi – Praktiska tillämpningar i bebyggelse - ny utgåva

Pressmeddelande -

Solenergi – Praktiska tillämpningar i bebyggelse - ny utgåva

Solenergin kommer att spela en viktig roll i vår framtida energiförsörjning, vilket är bra för miljön, klimatet och ekonomin. Den nya utgåvan av Solenergi – Praktiska tillämpningar i bebyggelse fokuserar på solenergi i alla dess former med tonvikt på solvärme och med en utökad del om solel. Boken behandlar även luftburen solvärme, passiv solvärme och solkyla.

Med hjälp av nyckeltal och praktiska exempel får läsaren en inblick i solenergins möjligheter och det finns också ett avsnitt om teknikens speciella ekonomiska förutsättningar och hur lönsamhetsberäkningar ställs upp. Allt för att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om hur tekniken kan användas inom olika typer av projekt.

Innehåll

Solenergi – Praktiska tillämpningar i bebyggelse presenterar grundprinciperna kring solinstrålning, praktiska dimensioneringstips, metoder för lönsamhetsberäkning och råd i samband med upphandling. I avsnittet kring solfångare får läsaren en ingående redovisning kring verkningsgrader och solfångarens tekniska uppbyggnad men också solkretsens olika komponenter, såsom drivpaket, värmeväxlare, värmelager och kombinationsmöjligheter med biobränsle, värmepumpar etc. I avsnittet om solvärmens olika användningsområden beskrivs möjligheterna att utnyttja solvärmen för campingplatser, idrottsanläggningar, skolor och industri m m. Boken innehåller också detaljerade beskrivningar av bland annat följande användningsområden: Flerbostadshus, Småhus, Solel, Utomhuspooler, Storskalig solvärmeteknik och Solkyla.

Boken presenterar också en rad olika sätt att utnyttja solenergin, allt ifrån det passiva utnyttjandet (värme och ljus) genom fönster till luftburen solvärmeteknik, solkyla med mera.

Under senare år har intresset och marknaden för solel ökat lavinartat i Sverige. Av den anledningen har avsnittet kring solel utökats i denna nya utgåva av boken.

Upplägg

Ett av de huvudsakliga målen med boken är att ge olika aktörer i byggbranschen en möjlighet att på ett enkelt sätt förstå och tillämpa solenergi, i alla dess former.

Min ambition är att boken ska fungera som ett uppslagsverk, där olika solaktörers insikter sprids vidare i syfte att öka den allmänna kunskapsnivån i ämnet och att ge solenergin den möjlighet och värdiga expansion som tekniken idag gör sig förtjänt av, säger författaren Lars Andrén.

Boken inleds med ett faktaavsnitt och en allmän orientering över olika användningsområden. Därefter följer några mer ingående kapitel kring teknik och system. Avsnitten innehåller nyckeltal och praktiska exempel som hjälper projektörer, installatörer och slutanvändare att bedöma lämpligheten för att utnyttja solenergi i olika projekt. Läsaren får en överskådlig bild med möjlighet att själv göra en förstudie i teknik, system och ekonomi. Boken ska överbrygga informationsbristen inom solenergiområdet och fungera som språngbräda in i ämnet.

Boken erbjuder olika aktörer inom byggindustrin och värmesektorn möjlighet att förstå och använda solenergi. Solenergi – Praktiska tillämpningar i bebyggelse vänder sig till olika aktörer i bygg- och VVS-branschen såsom konstruktörer, installatörer, husägare och akademiker och lämpar sig även för utbildningar i ämnet. Boken används t ex som studielitteratur av Halmstad Högskola, Lunds Tekniska Högskola och en rad KY/Yh-utbildningar.

Om Lars Andrén

Lars Andrén har sedan 1995 varit ordförande i branschorganisationen Svensk Solenergi och före dess varit produktchef på TeknoTerm, dåtidens ledande solvärmeföretag i Sverige.

Lars är en känd och flitigt anlitad föredragshållare, medverkar som energiexpert i Vi i villa-panelen och är också författare till ett flertal böcker inom energiområdet. Han håller kontinuerligt solenergiutbildningar, bland annat på Halmstads Högskola och har också varit ordförande i Föreningen Sveriges Energirådgivare och kyrkans Etik & Energi. Lars Andrén har under hösten 2014 startat upp företaget Free Energy Sverige AB som lanserar en nyutvecklad solvärmedriven värmepump i Sverige.

Ämnen


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Relaterat material

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige