Pressmeddelande -

SEK: Delårsrapport för första kvartalet 2006

Peter Yngwe, verkställande direktör för SEK, kommenterar första kvartalet 2006: Exporten är allt viktigare för svensk ekonomi. 49% av Sveriges BNP beror på exporten, vilket är den högsta nivån någonsin. Under första kvartalet ökade SEK sin volym av nya kundaffärer till 15,279 Mkr, en ökning med ca 60%. Vår ökade affärsvolym kompenserade sjunkande marginaler varför rörelseresultatet är i nivå med första kvartalet förra året; 135,8 Mkr (125,6). SEKs speciella förutsättningar för att lämna långa krediter har i stor utsträckning utnyttjats av företag inom skogs- och gruvnäring. Detta är mycket positivt, särskilt som lånen finansierar energi- och miljöinvesteringar. Jag är också nöjd med den totalt mycket höga nyutlåningsvolymen. Delårsrapporten bilägges. Delårsrapport 1 2006 http://hugin.info/132909/R/1049062/173067.pdf För ytterligare information kontakta: Peter Yngwe, VD, 08-613 83 00, eller Lars M Andersson, Informationschef, 08-613 84 05 SEK har till föremål att bedriva finansieringsverksamhet och därvid främst främja utvecklingen av svenskt näringsliv och svensk exportindustri samt i övrigt engagera sig i svensk och internationell finansieringsverksamhet på kommersiella grunder. SEK finansierar sin verksamhet huvudsakligen genom att ge ut obligationslån på de internationella kapitalmarknaderna. SEKs balansräkning och tillgångar har hög kvalitet. SEKs rating från Standard & Poor's respektive Moody's är AA+/Aa1 för långfristiga skulder. Se även SEKs hemsida: www.sek.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans