Pressmeddelande -

Över hälften av landets fjärrvärme är nu kvalitetsmärkt

Efter beslut i kvalitetsnämnden omfattas nu mer än hälften av all fjärrvärme i Sverige av branschens nya kvalitetsmärkning Reko fjärrvärme. – Det är glädjande att Reko så snabbt fått bred spridning bland både små och stora fjärrvärmeleverantörer. Därmed befästs fjärrvärmens ställning som det högkvalitativa valet på värmemarknaden. Vi erbjuder inte bara unikt hög leveranssäkerhet, bekvämlighet och bra miljöprestanda, utan nu också en kvalitetssäkrad kundrelation, säger Svensk Fjärrvärmes VD Ola Alterå. – Fjärrvärmebranschen har ambitionen att vara en föregångare på energiområdet genom att leva upp till högt ställda kundkrav. Jag förväntar mig fortsatt stark tillströmning till Reko som därmed i praktiken kommer att bli en branschstandard för svenska fjärrvärmeleverantörer. Reko fjärrvärme syftar till att stärka och trygga kundernas ställning och att utveckla relationerna mellan leverantörer och kunder med fokus på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. Det har utarbetats efter diskussioner med representanter för fjärrvärmens stora kunder: SABO, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Fastighetsägarna Sverige och Hyresgästföreningen Riksförbundet. Fjärrvärmeföretagen ansöker själva om att få använda märket Reko fjärrvärme och måste då leva upp till ett antal specificerade krav, bland annat hur prisförändringar ska gå till och på öppenhet vad gäller priser, verksamhet och ekonomi. Lokala kundforum och en central kvalitetsnämnd garanterar kundens ställning. Du hittar mer information om Reko fjärrvärme och vilka företag som hittills är med i systemet på www.svenskfjarrvarme.se/reko Ytterligare upplysningar: Ola Alterå, VD, 0733-97 33 88 Peter Dahl, projektledare, 0734-25 25 61 Ann-Sofie Mårtensson, infochef, 0734-25 25 65 Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 135 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.

Ämnen

  • Politik