Pressmeddelande -

Förändring och förnyelse lockar kunder i Stockholm

Stockholm är hetare än på länge. Det konstaterade Handels Utredningsinstitut, HUI på Handelns Dag som arrangerades av Svensk Handel. Boken ”Stockholm Shopping 2005” är en kartläggning som HUI tagit fram över 38 enskilda handelsplatser i Stockholms län. År 2005 uppvisade dessa en total tillväxt med 4,8 procent jämfört med året innan. Undersökningen fångar in en total detaljhandels­omsättning om närmare 30 miljarder kronor på en handelsyta av knappt 700 000 kvm för de medverkande handelsplatserna. Detta mot­svarar cirka en tredjedel av hela Stockholms läns detaljhandelskonsumtion. Allra störst tillväxt noteras för anlägg­ningar som nyligen avslutat omfattande om- och tillbyggnader. Gallerian i Stockholm City tronar överst i tillväxtligan för år 2005 efter en mycket lyckad omvandling av hela köp­centrumet. Omsättningsökningen slutade på drygt 41 procent. Det går inte många år mellan de mer eller mindre genom­gripande förändringarna i utbud och presentation bland det mycket stora antalet handelsanläggningar i regionen. Stafettpinnen vandrar i ett allt högre tempo från den ena an­läggningen till den andra. Den har precis lämnat Gallerian, Sture­gallerian och Sickla Köpkvarter och istället överräckts till Forum Nacka, PUB, Stinsen, Täby Centrum, Skärholmen Centrum, Vällingby Centrum, Haninge Centrum, Bromma Center, Arninge Centrum och Sollentuna Centrum som samtliga planerar för, eller är mitt inne i, omfattande om- och tillbyggnader. ­- För innevarande år talar det mesta för att de ”heta handelsplatserna” i Stockholmsregionen som ingår i kartläggningen kommer att uppvisa en utveckling ännu starkare än under 2005. Konjunkturen i riket, liksom lokalt i regionen, pekar brant uppåt och hushållen har större ut­rymme än på mycket länge att tillgodose sitt shoppingsug och ändå ha råd med en charterresa eller en investering i ett nytt badrum, säger Carl Eckerdal, detaljhandelsanalytiker på Handelns Utredningsinstitut. Svensk Handel som arrangerade Handelns Dag kommenterar utvecklingen i Stockholmsregionen: – Det är glädjande att se att förnyelser av några stora centrum har brutit en trend där köpcentrum i Stockholm i tre års tid legat under riksgenomsnittet i handeln, säger Rolf Bengtsson, regionchef för Svensk Handel. Ranking efter total detaljhandelsförsäljning, miljoner kronor, Topp-10 av undersökta köpcentrum 1 Täby Centrum 1 883 2 NK 1 682 3 Kista Galleria 1 602 4 Farsta Centrum 1 576 5 Gallerian 1 304 6 Övre Kungsholmen 1 244 7 Sickla Köpkvarter 1 180 8 Bromma Center 1 178 9 Skärholmen Centrum 1 123 10 Solna Centrum 1 057 Källa: HUI/Stockholm Shopping Ranking efter försäljningsutveckling total detaljhandel, 2004/05, procent. Topp-10 av undersökta köpcentrum 1 Gallerian 41 2 Sickla Köpkvarter 15 3 Kista Galleria 14 4 Väsby Centrum 13 5 Bruno Götgatan 36 13 6 Sthlm Q Outlet 12 7 Haninge Centrum 11 8 Västermalmsgallerian 10 9 Nynäshamn 10 10 NK 8 Källa: HUI/Stockholm Shopping För frågor om ”Stockholm Shopping” kontakta Carl Eckerdal, HUI 08-762 72 85 (carl.eckerdal@hui.se) eller Jonas Arnberg, HUI 08-762 72 90 (jonas.arnberg@hui.se). För frågor om handeln i Stockholm kontakta Svensk Handels Rolf Bengtsson 0705 464756 eller via växeln 08 762 77 00. Svensk Handels presschef Cecilia Giertta når du på 08 762 77 50 eller 070 593 64 08. Svensk Handel, som till medlemsantalet är största organisation inom Svenskt Näringsliv, har 13 500 medlemsföretag med sammanlagt 20 000 arbetsplatser, där 250 000 människor är verksamma i olika branscher inom parti- och detaljhandel. Ordförande är Kenneth Bengtsson och vd Dag Klackenberg. Cecilia Giertta Presschef Svensk Handel +46 8 762 77 50, +46 70 593 64 08 cecilia.giertta@svenskhandel.se

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Presskontakt

Lars G Ohlsson

Presskontakt Sundsvall 010-47 18 623