Pressmeddelande -

Svensk Handel Stils BLIXTINDEX

FÖR MODEHANDELN April månad 2006 Försäljningsutvecklingen i april ökade med för året måttliga tillväxttal. Mätt i löpande priser steg omsättningen med 1,6 procent. Hittills i år, januari till april, har klädhandelns försäljning ökat med 5,2 procent April Kläder 1,6 2006 ackumulerat 5,2 Kommentar till aprilförsäljningen: – Ännu bättre med kalendereffekten – Försäljningen blev i nivå med vad jag trodde, säger Mikael Sandström, ordförande för Svensk Handel Stil. Kalendereffekten med bland annat tre färre försäljningsdagar, eftersom påsken låg i april, gör att siffrorna bör plussas på med drygt 8 procent. – Genom att kalendereffekten gav fler försäljningsdagar förra månaden så får man en mer rättvisande bild av försäljningen om man slår ihop mars och april. Då landar vi på en ökning för klädbranschen på 5,1 procent för dessa båda månader. – Vad gäller skohandeln kan vi säga att de tillgängliga men statistiskt otillräckliga siffrorna vi har för april indikerar en försäljning i nivå med klädbranschen. – Maj har börjat bra för båda branscherna och jag är ganska säker på att vi kommer att se bra ökningar för månaden, avslutar Mikael Sandström. Svensk Handel Stil är ett nytt branschkansli som representerar sko-, mode- och sporthandeln inom Svensk Handel. Kansliet har bildats genom att STIL Sko & Textilhandlarna integrerats med Svensk Handel. Detta branschkansli företräder 3 000 medlemmar. Verksamheten bestäms av en branschstyrelse med representanter för medlemsföretag. Mikael Sandström är ordförande. Du vet väl att du kan få Blixtindex via e-post? Meddela oss din adress på stil@svenskhandel.se På uppdrag av Svensk Handel Stil presenterar Handelns Utredningsinstitut, HUI, ett så kallat Blixtindex för modehandeln, som 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånads utgång ger en indikation på försäljningsutvecklingen. Blixtindex mäter på identiska punkter. För kommentarer kontakta Svensk Handel Stil, Mikael Sandström, telefon 070-564 03 80 eller 0492-120 34, alternativt kanslichefen, Maria Sandow, telefon 08-672 76 94; mobil 070-794 87 18. Svensk Handel, som till medlemsantalet är största organisation inom Svenskt Näringsliv, har 13 500 medlemsföretag med sammanlagt 20 000 arbetsplatser, där 250 000 människor är verksamma i olika branscher inom parti- och detaljhandel. Ordförande är Kenneth Bengtsson och vd Dag Klackenberg. Cecilia Giertta Presschef Svensk Handel +46 8 762 77 50, +46 70 593 64 08 cecilia.giertta@svenskhandel.se

Ämnen

  • Politik

Presskontakt

Lars G Ohlsson

Presskontakt Sundsvall 010-47 18 623