Pressmeddelande -

Svensk Handels stämma 8 maj - Enighet mot heltidstvång och för praktiskt utbildning

Ett bestämt nej till heltidstvång, ett lika bestämt ja till en rånkommission och därtill en önskan om bättre utbildning för handelskompetens var ett par av de beslut som Svensk Handels stämma fattade idag. Varje år drabbas tusentals människor av trauman när de utsätts för rån och stölder på sin arbetsplats. Gäng kommer in i butikerna och terroriserar personal och ägare, ofta är det samma gäng som drar från bygd till bygd. En nationell rånkommission skulle betydligt mer effektivt kunna förhindra att gängen kommer undan. Därför borde en sådan kommission inrättas så snart som möjligt, anser Svensk Handels stämma som består av representanter från hela landet, företrädare för små, medelstora och kedjeföretag inom detaljhandeln samt partihandelsföretag. Istället för att pumpa in hundratals miljoner kronor hur som helst i polisens verksamhet borde pengarna satsas på konkreta åtgärder, som exempelvis en rånkommission, menar stämman. Konkreta åtgärder för att förhindra bluffakturaföretag är ett annat krav från stämman. Att lagen om heltid inte toppar handelsföretagens önskelista är ett känt faktum och för andra året i rad fattade stämman beslut om att kraftigt motsätta sig att en sådan lag införs. Varför arbetsmarknadsministern så gärna vill utestänga unga människor från arbetsmarknaden är obegripligt, anser stämman som fattade beslut om kräva att lagförslaget om heltid läggs i malpåse. Näringslivet måste in i skolarbetet betydligt tidigare idag, och utbildningarna måste moderniseras. Gymnasieelever och högskolestuderande måste få chansen att lära sig mer om entreprenörskap, affärstänkande, varumärkesbyggande mm och därmed kunna få både handelskompetens och handelskunskap. Därmed tryggar man också återväxten av handelsföretagare. Ett branschforskningsprogram för handeln är ett krav från stämman; finns det inga forskningsprogram tas heller inte branschen på allvar. För eventuell ytterligare information var vänlig kontakta: Cecilia Giertta, presschef Svensk Handel 08 762 77 50 eller 070 593 64 08 Svensk Handel, som till medlemsantalet är största organisation inom Svenskt Näringsliv, har 13 500 medlemsföretag med sammanlagt 20 000 arbetsplatser, där 250 000 människor är verksamma i olika branscher inom parti- och detaljhandel. Ordförande är Kenneth Bengtsson och vd Dag Klackenberg.

Ämnen

  • Fackligt

Presskontakt

Lars G Ohlsson

Presskontakt Sundsvall 010-47 18 623