Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Samlar den svenska besöksnäringen

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra.

Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av styrelserepresentanter från dessa aktörer.

Svensk Turism AB:
- är besöksnäringens samlade röst i turismfrågor.
- samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt.
- utgör Regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd.
- utser kärnan i Visit Swedens Advisory Board.

Svensk Turism AB
Box 3546
103 69 Stockholm
Sverige