Svensk Turism får uppdraget att etablera besöksnäringens samverkansarena

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2020 07:00 CET

​Svensk Turism får uppdraget av Tillväxtverket att bygga en samverkansarena för besöksnäringen med syfte att bidra till näringens långsiktiga utveckling. Svensk Turism har tillsatt Ola Lindgren Nilsson som projektledare och målet är att ha samverkansarenan på plats redan i november 2020. Ola Lindgren Nilsson är styrelseledamot i Svensk Turism och idag vd för Sörmlands Turismutveckling.

Samverkansarena för besöksnäringen

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2019 15:12 CET

Svensk Turism kan glädjande konstatera att regeringen i går meddelade att man avser att finansiera en samverkansarena som ska ägas och drivas av besöksnäringens aktörer.

Vi anser att det finns ett stort behov av att utveckla starkare samarbeten mellan besöksnäringens stora och små företag, med forskare och innovationsfrämjare. Samarbeten med andra delar av näringslivet för att öka innovationskraften och hållbarheten inom service- och tjänsteföretag behövs också.

Regeringens beslut är i linje med det som utredningen Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring lyfte fram och som stöds av näringens samtliga aktörer.

”Besöksnäringen består av olika branscher och företag inom områdena resa, bo, äta, göra och uppleva. Svensk Turism vill långsiktigt samla besöksnäringen, och en samverkansarena med stöd av Tillväxtverket kommer rusta oss väl för framtiden” säger Susanne Andersson, ordförande Svensk Turism.

Besöksnäringen är en av få näringar där sysselsättningen inte minskar utan fortfarande ökar över hela landet. Näringen skapar jobb inom många olika områden och på alla nivåer. Inte minst bidrar näringen till integration, stärker människors känsla för service och värdskap och skapar attraktiva platser.En gemensam nationell plattform där frågor som t ex infrastruktur, innovation och hållbarhet ur alla dess aspekter kan lyftas med besökaren i centrum är efterfrågat. Turismen och företagen inom besöksnäringen står inför betydande utmaningar samtidigt som vi i flera avseenden bidrar med lösningar på många av samhällsutmaningarna.


För mer information kontakta:
Susanne Andersson
E-post: info@svenskturism.se 

Svensk Turism AB är ett aktiebolag som ägs av 170 företag och organisationer som i sin tur

representerar tiotusentals företag i hela besöksnäringen inom områdena resa, bo, äta och göra.

Svensk Turism har tre tydliga uppdrag från ägarna:

- Att förvalta näringens del i ägarskapet av det statliga kommunikationsbolaget Visit

Sweden AB som marknadsför Sverige som turistland mot omvärlden.

- Att vara huvudman för ”Nationell strategi för svensk besöksnäring”

- Utgöra ett forum för den svenska besöksnäringens strategiska utveckling

Styrelsen består av 14 ledamöter som representerar stora delar av besöksnäringen. På uppdrag

av Svensk Turism är några av ledamöterna också näringens representanter i Visit Sweden

styrelse.

​Svensk Turism kan glädjande konstatera att regeringen i går meddelade att man avser att finansiera en samverkansarena som ska ägas och drivas av besöksnäringens aktörer.

Läs vidare »

Svensk Turism kommenterar regeringens strategiutspel

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2019 11:35 CEST

Svensk Turisms ordförande kommenterar regeringens utspel om en ny strategi för besöksnäringen.

Debattartikel: OS 2026 – en självklarhet för Sverige

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2019 12:24 CET

Förbättringar från Internationella olympiska kommittén gör att Sverige för första gången har en seriös chans att få de olympiska vinterspelen. En möjlighet som måste förvaltas och besöksnäringen är redo att bidra till att göra OS i Sverige till något extra, skriver företrädare för näringslivet.


Till OS och Paralympics 2026 kommer närmare 3000 aktiva från hela världen. Närmare 1 miljon beräknas följa spelen på arenorna och över 4 miljarder människor kommer med största sannolikhet följa tävlingarna via media. Tillsammans med Internationella olympiska kommitténs (IOK) förbättringar mot ett mer hållbart OS innebär detta en unik möjlighet att stärka varumärket Sverige för många år framöver. En möjlighet vi måste ta vara på. Besöksnäringen ställer sig därför positiv till den svenska ansökan och är redo att göra allt vi kan för att välkomna och överträffa såväl deltagares som åskådares förväntningar.

Grunden för OS och Paralympics är såklart idrotten. Utan spännande tävlingar och fantastiska prestationer blir det inga spel. Men det handlar också om mycket annat. Barn och ungdomar inspireras till idrott och rörelse. Idrottare ges möjlighet att på hemmaplan uppleva det största som finns under en idrottskarriär och värdlandet får uppmärksamhet långt utanför arenorna.

De senaste gångerna har det mesta handlat om usla arbetsvillkor på arenabyggen och lokalbefolkning som fått lämna sina hem för nya OS-byar, för att nämna några saker. Men OS och Paralympics 2026 i Sverige kommer bli något helt annat. Dels för att IOK:s nya hållbarhetsarbete, Agenda 2020, kommer gälla dessa spel, men framförallt för att Sverige är ett av världens mest hållbara länder. Arenor finns redan, aktiva och ledare ska bo i lägenhetsområden och hotell och befintlig infrastruktur är tillräcklig. Tävlingarna i Sverige kommer med andra ord inte att innebära en dyr slutnota för skattebetalarna. Däremot får Sverige möjlighet att inför miljarder tittare, läsare och besökare visa upp företag, innovationer och hela städer som är i absolut framkant vad gäller hållbarhet. Det är marknadsföring som kommer ha effekt under många år.

Såväl OS som Paralympics kommer ge direkta effekter på besöksnäringen. Hotellen kommer vara fullbokade, restaurangerna likaså och affärerna kommer att ha betydligt fler kunder. Och utländska turister spenderar mer per dygn på till exempel handel än inhemska, visar studier. Utöver detta tillkommer långsiktiga effekter för näringen när flera av Sveriges största och bästa vinterorter visas upp för miljarder tittare. Tävlingarna kommer, såväl direkt som indirekt, skapa jobb och tillväxt i hela Sverige, något alla borde välkomna.

Dessutom är 11 av OS 17 dagar antingen helg eller sportlov i Stockholmsregionen. Det är normalt sett en period med stor outnyttjad kapacitet på till exempel boenden och kollektivtrafik. Med de olympiska spelen kommer kapaciteten fyllas upp, och det handlar alltså inte om ytterligare tusentals personer i en ”normal” rusningstrafik utan att bättre utnyttja den kapacitet som finns.

OS och Paralympics har alltid varit, och kommer fortsätta vara, en folkfest. I över 100 år har svenskarna varit förpassade till först radio och därefter tv för att samlas kring framgångar och uppleva festen i sin helhet. Men nu finns en historisk chans att för första gången någonsin få de olympiska vinterspelen till Sverige. Det skulle stärka den svenska breddidrotten, vara ett stort fönster för Sveriges hållbarhetsarbete, och gynna varumärket Sverige för lång framtid. Förväntningarna på arrangören av världens största arrangemang för tävlingar på snö och is är stora. Men besöksnäringen är redo att överträffa dem.

Jonas Siljhammar, vd Visita

Karin Johansson, vd Svensk Handel

Susanne Andersson Pripp, ordförande Svensk Turism

Svensk Turism AB är ett aktiebolag som ägs av 170 företag och organisationer som i sin tur

representerar tiotusentals företag i hela besöksnäringen inom områdena resa, bo, äta och göra.

Svensk Turism har tre tydliga uppdrag från ägarna:

- Att förvalta näringens del i ägarskapet av det statliga kommunikationsbolaget Visit

Sweden AB som marknadsför Sverige som turistland mot omvärlden.

- Att vara huvudman för ”Nationell strategi för svensk besöksnäring”

- Utgöra ett forum för den svenska besöksnäringens strategiska utveckling

Styrelsen består av 14 ledamöter som representerar stora delar av besöksnäringen. På uppdrag

av Svensk Turism är några av ledamöterna också näringens representanter i Visit Sweden

styrelse.

​Förbättringar från Internationella olympiska kommittén gör att Sverige för första gången har en seriös chans att få de olympiska vinterspelen. En möjlighet som måste förvaltas och besöksnäringen är redo att bidra till att göra OS i Sverige till något extra, skriver företrädare för näringslivet.

Läs vidare »

Svensk Turism startar nytt strategiarbete

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 16:09 CEST

Svensk Turism startar ett strategiarbete för att möta morgondagens turism. Viktiga frågor som miljö- och klimatutmaningarna behöver adresseras men också arbetsmarknadens omvandling på grund av digitalisering, automatisering och artificiell intelligens. Vi ser också spännande utmaningar och möjligheter som öppnas för besöksnäringen med hjälp av nanoteknologi, hållbara transporter och utvecklingen av smarta städer och landsbygder.

Besöksnäringen har vuxit kraftigt under hela 2000-talet och exportvärdet i form av utländska besökares konsumtion i Sverige, 134 miljarder kronor 2017, ger ett kraftigt tillskott till svensk ekonomi. Trots den starka tillväxten är det inte lätt att driva företag i den näringslivsstruktur som vi har idag. Lönsamhet och produktivitet måste fortsatt prioriteras samtidigt som vi måste vara hållbara i alla delar - miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Strategiarbetet kommer att bygga på en utvecklingsprocess där ambitioner och delmål byggs upp adaptivt, interaktivt och med hållplatser längs vägen.

Vi startar arbetet i följande ambitioner:

Besöksnäringen är den mest framgångsrika näringen i Sverige 2030

I Europa - en av fem - 2035

Världens mest hållbara destination 2040

Svensk Turism AB är ett aktiebolag som ägs av 170 företag och organisationer som i sin tur

representerar tiotusentals företag i hela besöksnäringen inom områdena resa, bo, äta och göra.

Svensk Turism har tre tydliga uppdrag från ägarna:

- Att förvalta näringens del i ägarskapet av det statliga kommunikationsbolaget Visit

Sweden AB som marknadsför Sverige som turistland mot omvärlden.

- Att vara huvudman för ”Nationell strategi för svensk besöksnäring”

- Utgöra ett forum för den svenska besöksnäringens strategiska utveckling

Styrelsen består av 14 ledamöter som representerar stora delar av besöksnäringen. På uppdrag

av Svensk Turism är några av ledamöterna också näringens representanter i Visit Sweden

styrelse.

Svensk Turism startar ett strategiarbete för att möta morgondagens turism. Viktiga frågor som miljö- och klimatutmaningarna behöver adresseras men också arbetsmarknadens omvandling på grund av digitalisering, automatisering och artificiell intelligens.

Läs vidare »

Näringens nya nationella naturturismstrategi lanserades i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2018 15:00 CEST

Under Almedalsveckan tog statssekreterare Stina Billinger, en av näringsminister Mikael Damberg närmaste medarbetare, emot besöksnäringens nationella naturturismstrategi. Den innehåller 25 förslag för att öka tillgången till orörd natur, stimulera branschens affärsutveckling och optimera samhällets stöd och insatser till en växande naturturism. Den gemensamma strategin är framtagen av Naturturismföretagen (tidigare Ekoturismföreningen) tillsammans med Svensk Turism och Visita.

- Även om Naturturismföretagen är initiativtagare till arbetet med den nationella strategin, är processens viktigaste resultat att det nu finns en gemensam plattform att agera utifrån för Naturturismföretagen, Svensk Turism och Visita, säger Per Jiborn Naturturismföretagens generalsekreterare och fortsätter:

- Den samlade besöksnäringens gemensamma strategi har förverkligats tack vare inspel från närmare hundra företag, markägare, företrädare för landets regionala turismorganisationer, Visit Sweden och inte minst Tillväxtverket, som har finansierat och medverkat i utvecklingen av strategin.

Visitas ordförande Maud Olofsson hälsade välkomna och Svensk Turisms ordförande Susanne Andersson Pripp inledde presentationen utifrån budskapet om naturen som en av landets främsta reseanledningar och överlämnade därefter dokumentet till Stina Billinger, statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

- Vi ser idag en växande efterfrågan på natur- och kulturbaserade upplevelser där ett av våra absoluta attraktionsvärden är just den svenska naturen.Sverige har god potential och mycket att vinna på att utveckla denna reseanledning ytterligare. Gör vi det på ett långsiktigt och strategiskt sätt stärks hela besöksnäringens konkurrenskraft för vi är ett ekosystem där aktörer inom områdena resa, äta, bo och göra är beroende av varandra och framförallt av attraktiva reseanledningar säger Susanne Andersson Pripp.

Målet med den nationella naturturismstrategin är att stimulera naturturismens växtkraft, öka graden av professionellt företagande och bidra till en hållbar utveckling av branschen. En inledande nulägesanalys förklarar naturturismens särdrag, styrkor, svagheter och framtida potential. Därefter presenteras 25 förslag på tre utvecklingsområden - natur, näring och samhälle. Kort kan strategin summeras i följande tre punkter.

Naturturismens växt- och attraktionskraft i vild och vacker svensk natur behöver öka. Här syftar förslagen till att utveckla naturturismen i skyddade områden, stimulera ett besöksvänligt skogsbruk utifrån Sveaskogs ekoparker och medverka till dialog och ett nationellt ramverk för turism på annans mark. Vidare framhäver strategin behovet av övergripande planering och pekar på en slumrande framtidspotential för fördjupad samverkan med andra småskaliga gröna näringar som jordbruk, kustfiske och rennäring.

Området om näringen fokuserar på effektivare affärsutveckling och innehåller förslag om närmare samverkan mellan större boendeanläggningar och mindre aktivitetsföretag, översyn av gjorda satsningar på kvalitetssäkring, ett närmare samarbete mellan regionala och nationella aktörer, förbättrad tillgång till kapital för nyföretagande och ägarskiften, och åtgärder som stärker branschens egen organisering.

Under sista utvecklingsområdet om samhällets ansvar och roll presenteras tankar och förslag kring transporter, leder, bredband, kompetensförsörjning, forskning, regelverk, rörligt friluftsliv, internationell marknadsföring och statistik för svensk naturturism. Bra och fungerande infrastruktur, konkurrensneutrala spelregler och genomtänkta och optimerade främjandeinsatser är röda trådar som löper genom avsnittet.

Efter överlämnandet tackade statssekreteraren Stina Billinger på Twitter för strategin och lovade att innehållet ska förvaltas på bästa sätt. Naturturismstrategin har även tydliga kopplingar till regeringens egen besöksnäringsutredning Ett land att besöka, som presenterades i slutet av förra året. Nu i veckan lovade även Socialdemokraterna en storsatsning på svensk turism. Hundra miljoner kronor årligen under nästa mandatperiod ska bland annat bidra till mindre regelkrångel, ökad hållbarhet och effektivare digitalisering av näringen.

- Nu börjar det riktiga jobbet. När våra förslag i dialog med andra aktörer ska förverkligas i bättre villkor för svensk naturturism, säger Per Jiborn.

Svensk Turism AB är ett aktiebolag som ägs av 170 företag och organisationer som i sin tur

representerar tiotusentals företag i hela besöksnäringen inom områdena resa, bo, äta och göra.

Svensk Turism har tre tydliga uppdrag från ägarna:

- Att förvalta näringens del i ägarskapet av det statliga kommunikationsbolaget Visit

Sweden AB som marknadsför Sverige som turistland mot omvärlden.

- Att vara huvudman för ”Nationell strategi för svensk besöksnäring”

- Utgöra ett forum för den svenska besöksnäringens strategiska utveckling

Styrelsen består av 14 ledamöter som representerar stora delar av besöksnäringen. På uppdrag

av Svensk Turism är några av ledamöterna också näringens representanter i Visit Sweden

styrelse.

​Under Almedalsveckan tog statssekreterare Stina Billinger, en av näringsminister Mikael Damberg närmaste medarbetare, emot besöksnäringens nationella naturturismstrategi. Den innehåller 25 förslag för att öka tillgången till orörd natur, stimulera branschens affärsutveckling och optimera samhällets stöd och insatser till en växande naturturism.

Läs vidare »

Bilder & Videor , 1 video

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Projektledare
 • avbnnrea.ihhawwg@mysvpaenlnskkftuqhriqvsmee.sdbe wz
 • +46 (0)8-762 74 51

 • Presskontakt
 • Ordförande
 • iahnfaso@iwsvkfencdskzttuumrizxsmof.suxezq

Om Svensk Turism AB

Samlar den svenska besöksnäringen

Svensk Turism AB är ett aktiebolag som ägs av 170 företag och organisationer som i sin tur
representerar tiotusentals företag i hela besöksnäringen inom områdena resa, bo, äta och göra.
Svensk Turism har tre tydliga uppdrag från ägarna:
- Att förvalta näringens del i ägarskapet av det statliga kommunikationsbolaget Visit
Sweden AB som marknadsför Sverige som turistland mot omvärlden.
- Att vara huvudman för ”Nationell strategi för svensk besöksnäring”
- Utgöra ett forum för den svenska besöksnäringens strategiska utveckling

Styrelsen består av 14 ledamöter som representerar stora delar av besöksnäringen. På uppdrag
av Svensk Turism är några av ledamöterna också näringens representanter i Visit Sweden
styrelse.

Adress

 • Svensk Turism AB
 • Box 3546
 • 103 69 Stockholm
 • Sverige

Länkar