Nyhet -

Stiftelsen Martha Sandwall-Bergströms Författarfond utlyser stipendium till forskare

Stiftelsen Martha Sandwall-Bergströms Författarfond utlyser stipendium till forskare

Härmed inbjuds de litteraturvetenskapliga institutionerna och avdelningarna vid landets universitet och högskolor att ge förslag på innehavare av Martha Sandwall-Bergströms stipendium 2015 till forskare inom barn- och ungdomslitteraturområdet. Stipendiet är på 85 000 kr.

Särskilda blanketter finns inte. Rekommendationer från professorer eller andra forskningsansvariga ska författas på ca en halv A4-sida och kortfattat motivera vederbörandes kandidatur. En verklista i urval ska bifogas, men inga andra underlag i form av betyg, skrifter eller manuskript. Förslag mottages till och med den 1 april 2015.

Mottagare utses av en jury tillsatt av stiftelsens styrelse.

Information om stipendiet:
Efter donation av författaren Martha Sandwall-Bergström (1913–2000) inrättades 1998 en stipendiefond i form av en stiftelse, förvaltad av Sveriges Författarförbund. Stiftelsens syfte är att främja ”i Sverige bosatta yrkesverksamma författare och forskare”. Vartannat år från och med 1999 delas ett Kulla-Gullapris ut till en författare. Vartannat år, med början år 2000, utdelas ett eller flera stipendier till förtjänta forskare på barn- och ungdomslitteraturområdet.
Tidigare forskarstipendiater: Eva Söderberg (2000), Helen Ehriander (2002), Elina Druker (2007), Maria Andersson och Annika Gunnarsson (delat stipendium, 2009), Lotta Paulin (2011) och Magnus Öhrn (2013).

Mer information om Kulla-Gulla-priset

Eventuella frågor kan ställas till:
Åsa Warnqvist, Svenska barnboksinstitutet
e-post: asa.warnqvist@sbi.kb.se

Förslag insänds till:
Svenska barnboksinstitutet
”Forskarstipendium”
Odengatan 61
113 22 Stockholm

Eller per e-post till:
asa.warnqvist@sbi.kb.se

Vänliga hälsningar
Lillemor Torstensson
informatör
lillemor.torstensson@sbi.kb.se

Ämnen

  • Litteratur

Kategorier

  • barnboksforskning

Presskontakt

Lillemor Torstensson

Presskontakt kommunikatör/verksamhetsansvarig 08-54 54 20 51