Gå direkt till innehåll
Workshop kring Pollineringsmanifestet på Rosendals Trädgård 23 maj. Foto: Anna Lind Lewin
Workshop kring Pollineringsmanifestet på Rosendals Trädgård 23 maj. Foto: Anna Lind Lewin

Nyhet -

40-talet experter arbetade tillsammans för hållbar pollinering

Torsdagen 23 maj samlades 40­-talet experter från verk, organisationer och föreningar på nätverket Pollinera Sveriges forum för att tillsammans ta fram ett manifest . Nätverket vill bidra till att Sverige kan hejda minskningen av pollinerande insekter och öka den biologiska mångfalden som de är beroende av.


Forskaren Lucas Garibaldi, Universidad Nacional de Río Negro, är en av de som ligger bakom rapporten från IPBES som släpptes i förra veckan och arbetar även på FAO med frågor om biologisk mångfald. Han inledde forumet tillsammans med Maj Rundlöf från Lunds universitet. Deras översikt av läget nationellt och internationellt blev startpunkten för ett manifest för hur Sverige kan bevara och skydda sina pollinatörer.
Deltagarna arbetade tillsammans fram konkreta åtgärder som stöttar den biologiska mångfalden och gynnar nyttoinsekter i odlingslandskapet, i urbana miljöer och i den vilda naturen.

Manifestet kommer att överlämnas till miljöministern och landsbygdsministern som en injektion i arbetet att skapa en övergripande strategi för pollineringen i Sverige. Länder som Storbritannien, Frankrike, USA, Skottland och Nederländerna är exempel på länder som antagit nationella pollineringsstrategier och nyligen anslöt sig vårt grannland Norge.

Maj Rundlöf har forskat på faktorer som anses kunna påverka situationen för humlor och andra bin, som brist på mat och exponering av växtskyddsmedel.
– Vi behöver olika sorters pollinatörer – de konkurrerar inte utan kompletterar varandra. Men matbristen som uppstår under vissa perioder av säsongen är ett stort problem: Tänk hur en humla upplever det – först finns det jättemycket raps och sen är det tomt!

Lucas Garibaldi berättade hur jordbruket i hans hemland Argentina idag har utvecklats från mindre lantbruk som drivs av bönder till storföretag som odlar enorma arealer av samma gröda.
– Vi behöver designa landskapet så att det passar de pollinerande insekterna, och titta på hur långt de flyger för att hämta mat. Vi måste också ta reda på hur vi ska bevara det mångfaldiga landskapet i jordbruksbygder. Lantbruket är världens största arbetsgivare så här finns stora vinster att göra. Och förluster. Den som sköter ett lantbruk, sköter hela jorden, menar Lucas Garibaldi.


Svenska experter instämmer.
– En tredjedel av de vilda bina är rödlistade, vilket innebär hotade eller nära hotade. Vi måste utveckla och förändra både jordbruk och samhällsplanering för att läget inte ska förvärras, säger Ola Jennersten på WWF som också arbetar tillsammans med lantbrukare i projektet SamZoner som drivs av Odling i Balans tillsammans med ett antal aktörer inom lantbruksbranschen .

Forumet är en av de aktiviteter som arrangeras under Pollineringsveckan 18–26 maj.
Nätverket Pollinera Sverige
har skapats för att olika kompetenser ska kunna träffas och utbyta kunskap och stärka intresset för frågan. Läs mer på: www.pollinerasverige.se

På plats under forumet på Rosendals trädgårdar fanns representanter från Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, LRF, Swedish Gardens, WWF, Miljöpartiet, SLU, Plantagen, Biologiska Mångfaldens dag, Tyresö kommun, Södertälje kommun, Hushållningssällskapet, Kemikalieinspektionen, Svenska Botaniska Föreningen, Apinordica, Lunds universitet, Svenskt Sigill, Mitt Bi, Borghults Honung, Biodlingsföretagarna, Svenska Bin.Initiativtagare till Pollinera Sverige är Anna Lind Lewin och Lotta Fabricius Kristiansen.
Kontakt:

anna@lindlewin.se
, 070-656 31 31
lotta.fabricius@apinordica.se, 070-735 28 58

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Anna Lind Lewin

Anna Lind Lewin

Presskontakt Kommunikationsansvarig Svenska Bin, grundare Pollinera Sverige Marknadsföring, press och pr 070-656 31 31
Lotta Fabricius Kristiansen

Lotta Fabricius Kristiansen

Presskontakt Biodlare och projektledare för Svenska Bin, grundare av Pollinera Sverige Sakkunnig bin och pollinering 070-735 28 58

Relaterat innehåll

Relaterade event

Välkommen till Svenska Bin / Pollinera Sverige!

Svenska Bin har som mål att skapa en starkare lojalitet för svensk honung och sprida kunskap om de ekosystemtjänster honungsbina levererar.
Svenska Bin samarbetar med nätverket Pollinera Sverige som arbetar för att synliggöra värdet av pollineringen och hur vi kan gynna alla våra vilda pollinerande insekter.

Svenska Bin / Pollinera Sverige
Svenska Bin / Pollinera Sverige
Stockholm
Sweden