Gå direkt till innehåll
Mats och Inger Runeson på fröföretaget Pratensis. Foto: Ola Jennersten.
Mats och Inger Runeson på fröföretaget Pratensis. Foto: Ola Jennersten.

Pressmeddelande -

Årets Pollinatör har sått viktiga frön över hela Sverige

För tredje året delas utmärkelsen Året Pollinatör ut av nätverket Pollinera Sverige, och detta år valdes fröföretaget Pratensis i Småland av en enhällig jury. Mottagaren ska ha arbetat systematiskt och medvetet för att förbättra livsbetingelser för pollinerande insekter.

Mottagaren av Årets Pollinatör 2019, biologen Inger Runeson, startade företaget Pratensis tillsam­mans med sin man Mats 2005.
– Fler och fler vill anlägga en äng för att gynna olika insekter, säger Inger. Och särskilt senaste året har vi sett en ordentlig ökning.

På gården Råsgård i södra Småland, som varit i släktens ägo i nio generationer, odlar Inger och Mats runt 100 olika arter av ängsväxter. Fröerna varierar i storlek, form och mognadstid och kräver mycket handarbete för skörd och rensning.

Pratensis har bidragit till flera lyckade ängssatsningar runt om i Sverige och har på uppdrag av länsstyrelser odlat upp värdväxter för sällsynta insekter och även odlat fram hotade arter som mosippa och klockgentiana.

Motiveringen till utmärkelsen lyder:
”Utifrån sitt djupa intresse för botanik har Inger och Mats Runesson på företaget Pratensis spelat en mycket betydelsefull roll i den svenska ängens renässans. Med gedigen kunskap och ihärdigt arbete har de utfört en pionjärinsats inom svensk fröodling och skapat en fröbank av arter som hör hemma i den svenska floran. Deras arbete har gjort det möjligt för alla som vill att anlägga en äng med svenska ängsarter.”

Pratensis är latin och betyder ”växa på äng”. Läs mer om Pratensis.

-------------------------------

Juryn till Årets Pollinatör 2019 bestod av:

Isak Isaksson, Naturskyddsföreningen
Moa Pettersson, Biologiska mångfaldens dag
Helena Elmquist, Odling i Balans / LRF
Ola Jennersten, WWF
Jenny Henriksson, Mångfald på Slätten / Jordbruksverket

Övriga nominerade var Uppsala Linneanska trädgårdar, Vägkantsprojektet med Ebba Werner, Petter Haldén, naturvårdsrådgivare på Hushållningssällskapet och Hidinge gård i Närke.

-------------------------------

Pollinera Sverige och Svenska Bin lanserade 2017 utmärkelsen Årets Pollinatör som tilldelades Trafikverket på Gotland:

2018 valdes bonden Niclas Malm på försöksgården Glyttinge i Östergötland

-------------------------------

Fakta om gräsmattor och ängar:

- I Sverige är 52 procent av de urbana gröna ytorna gräsmattor.

– Malmö, Uppsala och Göteborg har i drygt 16 procent gräsmatta. Ängsliknande marker bidrar med ytterligare drygt 3 procent och om man räknar med gräsplaner och liknande idrottsanläggningar, så täcker gräsmarkerna mer än en femtedel av markytan i de tre tätorterna.

- Landets kommuner spenderar varje år drygt åtta miljarder kronor på klippning och annan omvårdnad av de 2 600 kvadratkilometer gräsmark som finns i våra städer. Att sköta ängsliknande gräsmattor kostar ungefär hälften så mycket.

- Städernas välansade gräsmattor är ett problem för den biologiska mångfalden. De gräsmattor som dominerar i städernas parker och runt flerbostadshus består vanligtvis av en handfull arter, som rödsvingel, rödven och engelskt rajgräs.

Källa Forskning & Framsteg

-------------------------------

Läs mer om hur ängar kan bidra med mångfald:

Sveriges Natur: Stadsängar bättre än gräsmattor

LAWN-projektet – gräsmattan som kulturellt och ekologiskt fenomen

LAWN-projektet – handbok


Ämnen

Kategorier

Regioner


Pollinera Sverige är ett nätverk för samarbete och utveckling för alla aktörer som arbetar med pollineringsfrågan.
Engagerade under 2019 är bland andra Naturskyddsföreningen, WWF, Svenska Bin, Naturvårdsverket, Biodlingsföretagarna, Plantagen, Artdatabanken, SLU, Lunds universitet, Jordbruksverket, Odling i Balans / LRF och Rosendals trädgård. pollinerasverige.se

Presskontakt

Anna Lind Lewin

Anna Lind Lewin

Presskontakt Kommunikationsansvarig Svenska Bin, grundare Pollinera Sverige Marknadsföring, press och pr 070-656 31 31
Lotta Fabricius Kristiansen

Lotta Fabricius Kristiansen

Presskontakt Biodlare och projektledare för Svenska Bin, grundare av Pollinera Sverige Sakkunnig bin och pollinering 070-735 28 58

Relaterat innehåll

Relaterade event

Välkommen till Svenska Bin / Pollinera Sverige!

Svenska Bin har som mål att skapa en starkare lojalitet för svensk honung och sprida kunskap om de ekosystemtjänster honungsbina levererar.
Svenska Bin samarbetar med nätverket Pollinera Sverige som arbetar för att synliggöra värdet av pollineringen och hur vi kan gynna alla våra vilda pollinerande insekter.

Svenska Bin / Pollinera Sverige
Svenska Bin / Pollinera Sverige
Stockholm
Sweden