Gå direkt till innehåll
​Experterna: Så kan vi stoppa utrotningen av insekter och stötta pollineringen

Pressmeddelande -

​Experterna: Så kan vi stoppa utrotningen av insekter och stötta pollineringen

Torsdagen den 23 maj besöker två experter på pollinering och odling Stockholm för ett forum anordnat av Pollinera Sverige. Deras föreläsningar kommer att vara startpunkten för ett manifest för hur Sverige kan bevara och skydda sina pollinatörer.


Lucas Garibaldi en av världens ledande forskare inom pollinering. 
Han är forskare på Universitet i Rio Negro, medlem av vetenskapsrådet i Argentina och en av författarna i FAOs panel för ekosystem och biodiversitet samt arbetar med att ta fram nationella riktlinjer och lagar för att skydda pollinerande insekter i Argentina och övriga världen.
Hans forskning undersöker hur vi kan odla mat till jordens ökande befolkning i samklang med naturen. Idag är en tredjedel av våra matgrödor beroende av pollinatörer samtidigt som andelen insekter som kan pollinera dem minskar.

På forumet 23 maj kommer Lucas Garibaldi att presentera åtgärder som konsumenter, beslutsfattare, och lantbrukare kan göra för att öka mångfalden av bin, produktiviteten i jordbruket och människors hälsa.


Maj Rundlöf är forskare på Lunds universitet och fokuserar i sin forskning på flera av de faktorer som anses kunna påverka situationen för pollinatörer. 
Just nu undersöker hon hur brist på mat och exponering av växtskyddsmedel påverkar humlor och andra bin.

På forumet 23 maj berättar hon om pollinering av vilda växter och grödor ur ett svenskt perspektiv och ger svar på frågorna om hur det står det till med de pollinerande insekterna och vad vi kan göra för att gynna dem.
– För att stödja pollinering av vilda växter och grödor på kort sikt måste vi se till att bevara pollinatörernas livsmiljöer, där omfattande ängs- och betesmarker är en av de viktigaste. För att undersöka förändringar är det också viktigt att kunna övervaka pollinatörer. På längre sikt är det viktigt att fokusera på att stödja livskraftiga populationer, vilket vi kan vi göra fullt ut först när vi har kunskap om vad som begränsar dem, säger hon.

Lucas Garibaldi menar att vi borde designa jordbrukslandskapet så att pollinerande insekter trivs och överlever.
– Vi bör bevara en viss mängd naturliga områden och se till att det finns olika sorters boplatser. Här bör både bönder och beslutsfattare vara involverade.
Han säger också att många jordbruk idag är inriktade på att föra in komponenter utifrån, som bekämpningsmedel.
– Vi studerar hur jordbrukare kan minska på externa medel och istället kan dra nytta av den biologiska mångfalden – det man kallar ekologisk intensifiering.

Maj Rundlöf understryker hur viktigt det är att utnyttjar den kunskap vi har och skapa lämpliga livsmiljöer för pollinatörer samtidigt som vi inhämtar ny kunskap för att på ett bättre sätt kunna skapa förutsättningar för livskraftiga populationer.

-------------------------------------

Det här kan du tänka på:

– Inte städa så mycket i trädgården. Och på några ställen bevara tuvigt fjolårsgräs, död ved och öppen jord.

– Odla svenska växter som blommar från vår till höst.

– Köp ekologiska eller Sigillmärkta lokala matprodukter som bidrar till ett landskap som gynnar artrikedom.

– Välj miljövänliga produkter som bidrar till biologisk mångfald.


-------------------------------------
Kontakta oss för intervju med Lucas Garibaldi och Maj Rundlöf.
(på plats i Stockholm från onsdag 22 maj em). 

Några platser finns också för media på Pollineringsforumet som pågår torsdag 23 maj 9–16 på Rosendals trädgård i Stockholm.

Kontakta Anna Lind Lewin, anna@lindlewin.se, 070-656 31 31.

-------------------------------------

Film från en av Lucas Garibaldis föreläsningar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Pollinera Sverige är ett nätverk för samarbete och utveckling för alla aktörer som arbetar med pollineringsfrågan.
Engagerade under 2019 är bland andra Naturskyddsföreningen, WWF, Svenska Bin, Biodlingsföretagarna, Plantagen, Artdatabanken, SLU, Lunds universitet, Jordbruksverket, Odling i Balans / LRF. pollinerasverige.se

Presskontakt

Anna Lind Lewin

Anna Lind Lewin

Presskontakt Kommunikationsansvarig Svenska Bin, grundare Pollinera Sverige Marknadsföring, press och pr 070-656 31 31
Lotta Fabricius Kristiansen

Lotta Fabricius Kristiansen

Presskontakt Biodlare och projektledare för Svenska Bin, grundare av Pollinera Sverige Sakkunnig bin och pollinering 070-735 28 58

Relaterat innehåll

Relaterade event

Välkommen till Svenska Bin / Pollinera Sverige!

Svenska Bin har som mål att skapa en starkare lojalitet för svensk honung och sprida kunskap om de ekosystemtjänster honungsbina levererar.
Svenska Bin samarbetar med nätverket Pollinera Sverige som arbetar för att synliggöra värdet av pollineringen och hur vi kan gynna alla våra vilda pollinerande insekter.

Svenska Bin / Pollinera Sverige
Svenska Bin / Pollinera Sverige
Stockholm
Sweden