Gå direkt till innehåll
Odingschef Jan Flemming Jensen från Kiviks musteri och naturguide Simon Lundin frå naturum Stenshuvud. Foto: Anna Lind Lewin.
Odingschef Jan Flemming Jensen från Kiviks musteri och naturguide Simon Lundin frå naturum Stenshuvud. Foto: Anna Lind Lewin.

Pressmeddelande -

Nytt projekt för större biologisk mångfald runt Kivik och Stenshuvud

Under 2021 startar ett pionjärprojekt på Österlen. Stenshuvuds nationalpark och Kiviks Musteri – som är nära grannar – slår sig samman för att öka den biologiska mångfalden i sin närmiljö. Projektet har initierats av Pollinera Sverige.

– Området vi befinner oss i är unikt på många sätt. Vi vill tillsammans arbeta för att bevara artrikedom och mångfald och speciellt fokusera på att skapa gynnsamma förhållanden för alla bin, humlor och andra nyttodjur i vårt område, berättar Jan Flemming Jensen som är odlingschef på Kiviks musteri.

I nationalparken och på naturum satsar man under kommande säsong stort på att sprida kunskap om vilda bin och deras behov av föda och bostäder.
– Genom att Kiviks Musteri med sin äppelodling och musteri är ett besöksmål i direkt anslutning till nationalparken kan vi tillsammans bidra till att besökare får kunskap om både odlad och vild natur. Många besökare här i området vandrar mellan våra enheter, berättar Simon Lundin, biolog och guide på naturum Stenshuvud.

Innehållet i projektet lanseras till den årligen återkommande Pollineringsveckan i slutet av maj, och under Biologiska mångfaldens dag 22 maj hålls en rad föreläsningar, visningar och guidningar.

Aktörerna har tre gemensamma mål: att bygga upp ett långsiktigt lokalt samarbete för mångfald, skapa plats för forskning, testodlingar och miljöfrämjande insatser, samt att inspirera och sprida kunskap till allmänheten. I detta ingår försöksprojekt tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och Uppsala och olika samarbeten med forskare vid Lunds universitet. Samarbete sker också med EU-projektet Beespoke, som ska förbättra förutsättningarna för vilda pollinatörer genom insådd av lokala blommande växter.
Även Naturskolan Österlen kommer att vara engagerade i projektet.

På naturum Stenshuvud satsar man på boplatser för pollinatörer under våren och på Kiviks Musteri påbörjas anläggningen av en mångfaldsträdgård i odlingarna.
– Här ska vi inspirera besökare och visa hur man med enkla medel kan bidra till större mångfald i sin egen trädgård eller odlingsyta, berättar Jan Flemming Jensen.

Blommande växter hela sommarsäsongen är till exempel avgörande för bin och humlor.
– I våra odlingar har vi sedan länge samarbete med SLU i Alnarp och det pågår försök att så in olika växter för att undersöka hur öka andelen nyttodjur kan öka, berättar Jan Flemming Jensen.

Lotta Fabricius Kristiansen och Anna Lind Lewin, Pollinera Sverige. Foto: Lena Granefelt.

Pollinera Sverige är en plattform för utveckling, samverkan och kunskapsspridning som startades 2017 av Anna Lind Lewin och Lotta Fabricius Kristiansen. Genom samarbete bygger vi ett starkt nätverk där olika aktörer kan dra nytta av varandras arbete och kanaler. Projektet får bland annat stöd från Jordbruksverket.

Pollineringsveckan 2021 hålls i hela landet mellan 15–23 maj. Läs mer på pollinerasverige.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Svenska Bin har som mål att skapa en starkare lojalitet för svensk honung och sprida kunskap om de ekosystemtjänster honungsbina levererar.

Svenska Bin samarbetar med nätverket Pollinera Sverige som arbetar för att synliggöra värdet av pollineringen och hur vi kan gynna alla våra vilda pollinerande insekter.

Presskontakt

Anna Lind Lewin

Anna Lind Lewin

Presskontakt Kommunikationsansvarig Svenska Bin, grundare Pollinera Sverige Marknadsföring, press och pr 070-656 31 31
Lotta Fabricius Kristiansen

Lotta Fabricius Kristiansen

Presskontakt Biodlare och projektledare för Svenska Bin, grundare av Pollinera Sverige Sakkunnig bin och pollinering 070-735 28 58

Relaterat innehåll

Relaterade event

Välkommen till Svenska Bin / Pollinera Sverige!

Svenska Bin har som mål att skapa en starkare lojalitet för svensk honung och sprida kunskap om de ekosystemtjänster honungsbina levererar.
Svenska Bin samarbetar med nätverket Pollinera Sverige som arbetar för att synliggöra värdet av pollineringen och hur vi kan gynna alla våra vilda pollinerande insekter.

Svenska Bin / Pollinera Sverige
Svenska Bin / Pollinera Sverige
Stockholm
Sweden