Gå direkt till innehåll
Pollinera Sverige vill bidra till att gynna pollinerande insekter. Illustration: Aron Landahl.
Pollinera Sverige vill bidra till att gynna pollinerande insekter. Illustration: Aron Landahl.

Pressmeddelande -

Det krävs en plan för att förbättra villkoren för pollinerande insekter

Nätverket Pollinera Sverige vill driva på utvecklingen mot en nationell strategi för att säkra pollineringen och samlar därför landets ledande expertis och engagemang till ett forum på Rosendals trädgård, i samarbete med Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket och LRF. Forumet kommer att ta fram konkreta förslag och ett manifest som ska driva på att Sverige får en nationell pollineringsstrategi.

Forumet samlar landets kompetens inom pollinering, naturvård, artbestånd och samhällsplanering för att tillsammans arbeta fram ett manifest som kan visa vägen till en hållbar pollinering. Deltagarna ska ta fram konkreta åtgärder som stöttar den biologiska mångfalden och skapar miljöer som gynnar pollinatörer.

– En tredjedel av de vilda bina är rödlistade, vilket innebär hotade eller nära hotade. Vi måste utveckla och förändra både jordbruk och samhällsplanering för att läget inte ska förvärras, säger Ola Jennersten, expert på biologisk mångfald på WWF.

Alla delar i samhället kan bidra
Storbritannien, Frankrike, USA, Skottland och Nederländerna är exempel på länder som antagit nationella pollineringsstrategier.
Under en konferens om biodiversitet 2016 uppmanade FN företrädarna för världens länder att prioritera skyddet av pollinerande insekter för att säkra mattillgången i världen.
– Det finns en hel rad åtgärder som vi vet kan förbättra läget och minska utrotningen av insekter. Vi måste bara se till att alla delar av samhället tar sitt ansvar och genomför nödvändiga förbättringar, så snabbt som möjligt säger Lotta Fabricius Kristiansen som startat nätverket Pollinera Sverige tillsammans med Anna Lind Lewin.
– Vårt mål är att samla all tillgänglig kompetens och sprida kunskap om pollineringen i Sverige. Därför är forumet förlagt i mitten av Pollineringsveckan som är den 18–26 maj, då vi lyfter samarbeten och aktiviteter över hela landet som gynnar pollinerande insekter, berättar hon.

Vi kan vända utvecklingen
En samarbetspartner som satsar stort under våren är Naturskyddsföreningen som driver kampanjen Rädda Bina.
– På vår hemsida finns tips på hur allmänheten kan bidra till att vända utvecklingen genom att göra en bit av gräsmattan till en äng, plantera bivänliga blommor och ordna boplatser åt pollinatörer som bin, humlor, fjärilar och skalbaggar, berättar Isak Isaksson, sakkunnig naturvård på Naturskyddsföreningen.
Också inom lantbruket drivs projekt för att öka mångfald och gynna nyttodjur.
– Bönderna i vårt projekt SamZon som drivs av Odling I Balans i samarbete med lantbruksbranschen, visar att det går att förena hänsyn till miljön med lönsamhet säger Helena Elmquist som är projektledare för pilotprojekt med bland annat blommande kantzoner runt om i Sverige.

Efter forumet kommer ett Pollineringsmanifest att överlämnas till miljöminister Isabella Lövin och landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Forumet ”Vägen till en hållbar Pollinering” hålls torsdag 23 maj 2019 9.30–16.00 på Rosendals trädgård.


--------------------------
Pollineringsveckan samlar och lyfta fram alla aktiviteter runt om i Sverige som handlar om att öka kunskapen om pollinering och förbättra de olika pollinatörernas livsvillkor. Att veckan infaller 18–26 maj beror dels på att naturen då slår ut i blom men också på att World Bee Day för andra året firas 20 maj och att Biologiska Mångfaldens dag infaller 22 maj då många spännande aktiviteter genomförs.

Läs mer om Pollineringsveckan här

Naturskyddsföreningens kampanj Rädda Bina

Mångfaldens dag

World bee day

Ämnen

Kategorier

Regioner


Pollinera Sverige är ett nätverk för samarbete och utveckling för alla aktörer som arbetar med pollineringsfrågan.
Engagerade under 2019 är bland andra Svenska Bin, Biodlingsföretagarna, Naturskyddsföreningen, WWF, Artdatabanken, SLU, Lunds universitet, Jordbruksverket, Odling i Balans / LRF och Svenskt Sigill. pollinerasverige.se

Presskontakt

Anna Lind Lewin

Anna Lind Lewin

Presskontakt Kommunikationsansvarig Svenska Bin, grundare Pollinera Sverige Marknadsföring, press och pr 070-656 31 31
Lotta Fabricius Kristiansen

Lotta Fabricius Kristiansen

Presskontakt Biodlare och projektledare för Svenska Bin, grundare av Pollinera Sverige Sakkunnig bin och pollinering 070-735 28 58

Relaterat innehåll

Välkommen till Svenska Bin / Pollinera Sverige!

Svenska Bin har som mål att skapa en starkare lojalitet för svensk honung och sprida kunskap om de ekosystemtjänster honungsbina levererar.
Svenska Bin samarbetar med nätverket Pollinera Sverige som arbetar för att synliggöra värdet av pollineringen och hur vi kan gynna alla våra vilda pollinerande insekter.

Svenska Bin / Pollinera Sverige
Svenska Bin / Pollinera Sverige
Stockholm
Sweden