Pressmeddelande -

Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

Svenska Akademien har tilldelat Germund Michanek Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond på 40 000 kronor. Stipendiet, som instiftades 1980, utdelas för förtjänstfulla arbeten på det litteraturvetenskapliga området. De senaste mottagarna av stipendiet har varit 1998 Staffan Bergsten, 2000 Ulf Olsson, 2002 Ulrika Kärnborg, 2003 Tomas Forser och 2004 Hans-Göran Ekman.. Germund Michanek är litteraturvetare, född 1926 i Örnsköldsvik och bosatt i Knivsta. Han blev fil. dr vid Uppsala universitet 1962 och var universitetslektor där 1962-90. Verk i urval Fröding och Ida Bäckmann, 1955 En morgondröm : studier kring Frödings ariska dikt. - Diss. Uppsala 1962 Studenter och hetärer : kulturhistoriska bilder från gamla tiders Upsala, 1971 Skalden och sköterskan : en bok om Gustaf Fröding och Signe Trotzig, 1973 Skaldernas konung : Oscar II, litteraturen och litteratörerna, 1979 Svenska akademien i skämtbilder : en krönika från Oscar II:s tid, 1986 Från Frödings värld, 1992 Kunskapskällan : en litterär handbok för vetgiriga, 1993. - Ny uppl. 1996 med titeln Litterär uppslagsbok Strindberg i karikatyr och skämtbild, 1998 Fröding själv : så såg han på sig själv, sin dikt och sin samtid, 2002 Redaktörskap i urval Skalder i Skara : en antologi, 1952 Frans G. Bengtsson : en minnesbok, 1955 Svenska dikter : en antologi, 3 vol., 1979. - Flera senare uppl., senast 2003 med titeln Vår klassiska lyrik : från ballader till Karlfeldt Germund Michanek har också utgivit ett flertal antologier med dikter av Gustaf Fröding samt brev från och till denne.

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning