Pressmeddelande -

SVENSKA BOSTADSFONDEN AB: NYEMISSION I SVENSKA BOSTADSFONDEN 5 AB (PUBL)

Svenska Bostadsfonden erbjuder ett placeringsalternativ väl lämpat för såväl privatpersoner som för institutioner och företag. Genom Svenska Bostadsfonden kan man träda in som delägare direkt i ett antal hyresbostäder. Att äga bostadsfastigheter är en stabil och långsiktig investeringsstrategi som inte följer aktiemarknadens svängningar, detta tack vare en reglerad hyresmarknad. Detta tillgångsslag kännetecknas av en högre avkastning och lägre risk än kommersiella fastigheter. På de orter Svenska Bostadsfonden investerar har standardavvikelsen varit 4% mellan åren 1996-2006. Svenska Bostadsfonden förvar fastigheter med 5-7% direktavkastning på tillväxtorter i Sverige. Den förväntade genomsnittliga avkastningen på eget kapital till investerarna beräknas vara 10 - 15% per år. Svenska Bostadsfonden Management AB har tidigare framgångsrikt stängt 4 fonder och emission 5 är nu öppen för teckning med sista teckningsdag den 23e mars samt likviddag den 30e mars. Sedan sparformen Kapitalpension avskaffades är Svenska Bostadsfonden ett utav få kvarvarande förmögenhetsskattefria placeringsalternativ. Svenska Bostadsfonden Management AB förvaltar idag ett bestånd om 400 MSEK och ytterliggare förvärv om ca 300 MSEK kommer att genomföras under våren. Man förväntar sig vid årets slut äga ett fastighetsbestånd till ett ungefärligt värde om drygt 1 miljard SEK. Kapitalanskaffningen leds av finanskonsulten Laika Consulting AB:s rikstäckande nätverk av oberoende ombud i Sverige. Laika Consulting är ett finans- och kommunikationsföretag som tidigare verkat som inhyrda konsulter åt investmentbanken Carnegie. För mer information vänligen se (www.lkc.se) alternativt kontakta VD Ingmar Rentzhog på tel 08 440 82 40. Auktoriserad handelsplats är upprättad i samarbete med Thenberg & Kinde Fondkommission AB (www.thenberg.se). För mer information vänligen se www.fastighetsinvestering.nu alternativt kontakta Lars Swahn, VD Svenska Bostadsfonden på tel 08 667 10 50.

Ämnen

  • Byggnadsindustrin, branschfrågor