Pressmeddelande -

Bästa första kvartal någonsin för SvD

Mediehuset SvD:s driftresultat första kvartalet 2006 uppgick till + 6 Mkr, att jämföras med +1 Mkr under samma period ifjol. Resultatförbättringen beror på både ökade annonsintäkter och högre upplaga. Det positiva gensvaret från SvD:s läsare bidrog till att öka upplageintäkterna från 98 Mkr första kvartalet 2005 till 108 miljoner i år. I mars 2005 var SvD:s upplaga 189.300 ex, i mars 2006 hade denna stigit till 197.600. Annonsintäkterna steg med 26 procent, från 95 till 120 Mkr. Bakom ökningen ligger en större totalmarknad i kombination med en intensifierad marknadsbearbetning från SvD:s sida. Storstadspressen i sin helhet ökade, enligt IRM, sina intäkter under kvartalet med drygt 14 procent. Den totala annonsmarknaden växte för övrigt med 11,6 procent. SvD:s kostnader blev sammanlagt 240 Mkr, en ökning från fjolårets 210 MKr. Detta kan förklaras med satsningar på framförallt nyanställningar och produktutveckling. I februari lanserade SvD de ny söndagsmagasinen K och N, som blivit en stor framgång. Det nya bolaget SvD Nya Medier, som består av SvD.se, Näringsliv24, Jobb24 och Tasteline, har under perioden fortsatt den positiva utvecklingen. Närinsgliv24 har exempelvis snabbt blivit Sveriges största affärssajt med 484.200 unika besökare (vecka 17). Även annonsintäkterna på nätet visar en betydande tillväxt. - Det är roligt att vi nu noterar det bästa resultatet någonsin. Och det är extra roligt att det beror på ökade intäkter från såväl papper som nät, säger vd Gunnar Strömblad. Svenska Dagbladets chefredaktör Lena K Samuelsson säger i en kommentar: - Kvartalsrapporten visar en gång för alla att SvD är ett långsiktigt lönsamt mediehus. För mer information: Gunnar Strömblad, vd 070-525 21 04 Lena K Samuelsson, chefredaktör Svenska Dagbladet 070-525 22 75 Bo Hedin, vd och chefredaktör SvD Nya Medier 070-536 02 13 Björn Hygstedt, informationschef 070-553 61 54

Ämnen

  • Massmedia