Pressmeddelande -

Varsel om stridsåtgärder

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avser att vidta stridsåtgärder enligt bifogat varsel och har därför hemställt om sympatiåtgärder av Svenska Elektrikerförbundet. Svenska Elektrikerförbundet varslar därför om följande stridsåtgärder som sympatiåtgärd med Svenska Pappersindustriarbetareförbundets åtgärder enligt bifogat varsel. Stridsåtgärden omfattar total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs av anställda inom installationsavtalets tillämpningsområde på anläggningar enligt bilaga 1 till detta varsel. Stridsåtgärden avser de montörer som vid tidpunkten för varslets ikraftträdande arbetar på blockerade arbetsplatser. Arbetsnedläggelsen och blockaden gäller även om arbetet överlåtes på annan. Stridsåtgärderna avser arbetsnedläggelse för sådant arbete inom installationsavtalets område som utförs av till EIO anslutna företag eller deras anställda vid de arbetsställen eller med de arbetsuppgifter som anges ovan. Arbetsuppgifterna försätts samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen. Om arbetsgivare inom installationsavtalets tillämpningsområde illojalt söker kringgå blockaden omfattar detta varsel blockad av hela detta företags verksamhet. Stridsåtgärderna gäller tills vidare och träder ikraft onsdagen den 16 november 2005 kl. 00.00 och gäller till dess att Svenska Pappersindustriarbetareförbundet tecknar avtal för ABB Power Technologi Products AB Figgeholm eller återkallar stridsåtgärderna eller förbundet meddelar EIO att stridsåtgärderna upphör. Stockholm 2005-11-03 Svenska Elektrikerförbundet Kontaktperson Ronny Wenngren 070-5149282 Förhandlingschef Bilaga 1 till varsel om stridsåtgärder daterat 2005-11-03 1. Allt arbete under Installationsavtalets område på byggnader, fastigheter, industrier och anläggningar som ingår i ABB koncernens verksamhet i Sverige. 2. Allt arbete under Installationsavtalets område som utförs på fastigheten Sjökalven 25 i Stockholm, gatuadress Storgatan 5, Stockholm.

Ämnen

  • Fackligt