Årets Guldljuspris till Anita Levin

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 13:07 CET

Svenska Epilepsiförbundets Guldljuspris 2016 har tilldelats Anita Levin från Hässleholm för

“ sin genuina omtanke och lojalitet i epilepsiverksamheten och som inspirationskälla och stöd för medlemmarna”.

Utdelningen, den fjortonde i ordningen, ägde rum i riksdagshuset den 12 december i samband med en högtidlig lunch i sällskap av ledamöter av Guldljusrådet och Svenska Epilepsiförbundets arbetsutskott. Birgitta Dahl som delat ut priset under tretton hedervärda år hade lämnat över uppdraget och Chatrine Pålsson Ahlgren, initiativtagare och ordförande i Guldljusrådet framhöll med stor tacksamhet Birgitta Dahls värdefulla insatser.

Därefter höll Chatrine Pålsson Ahlgren ett gripande tal där Anita Levins betydelse som stöd för medlemmarna och epilepsiföreningarna i Skåne, beskrevs som en eldsjäls gränslösa engagemang som präglats av outtröttlighet och empati.

- Det är en sak att vara en eldsjäl i en punktinsats, men en helt annan när man dag efter dag, år efter år, arbetar ideellt - det är synnerligen värt att uppskatta.Vi talar mycket om fjärrvärme nu för tiden, men Anita Levin symboliserar närvärme som kan förändra det allra kallaste till varmt, menade Chatrine Pålsson Ahlgren.

Förbundets ordförande Börje Vestlund var glad över att en aktiv och betydelsefull person från epilepsiföreningarna vunnit priset och betonade vikten av att synliggöra det viktiga arbete som många utför, inte sällan i tysthet.

Svenska Epilepsiförbundets årliga Guldljuspris tilldelades Anita Levin, en eldsjäl i den skånska epilepsiverksamheten.

Läs vidare »

50 miljoner skäl att tala om epilepsi - VÄRLDSEPILEPSIDAGEN

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2016 07:46 CET

Världsepilepsidagen handlar om 50 miljoner människor i världen som lever med epilepsi och dess mångfacetterade konsekvenser, varav 60 000 svenskar. Den internationella epilepsirörelsen samverkar för att öka förståelsen och kunskapen om epilepsi och behovet av mer forskning och nationella insatser för att uppmärksamma den största gruppen inom neurologin.

De nya nationella riktlinjerna för vård vid epilepsi är avgörande för 81 000 personer i Sverige

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2020 07:15 CET

020 2020-02-10

-Det är viktigt att de nu utfärdade Nationella riktlinjerna för vård vid epilepsi får genomslag i svensk sjukvård, säger Berndt Ohlin, förbundsordförande på Världsepilepsidagen den 10 februari.

-Det är särskilt viktigt att säkerställa att en jämlik epilepsivård och rehabilitering erbjuds i hela landet och att professionen tar tag i arbetet med epilepsiregistreringar.

  Epilepsi är en relativt vanlig neurologisk diagnos – uppskattningsvis 50 miljoner personer i världen lever med denna diagnos. I Sverige är det enligt Socialstyrelsen 81 000 personer, varav 12 000 barn och ungdomar, som har epilepsi. Varje år beräknas det att cirka 5 500 nya personer får diagnosen. Med rätt vård och ett gott omhändertagande kan dock konsekvenserna av att ha epilepsi lindras betydligt.

  Svenska Epilepsiförbundet har sedan mitten av 1950-talet verkat för en bättre livskvalité för personer med epilepsi. Förbundet välkomnar därför att Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi nu äntligen är utfärdade och dess kongress 2019 beslutade också att prioritera frågor som säkerställer:

  • att de Nationella riktlinjer som utfärdats av Socialstyrelsen ska få ett genomslag i svensk sjukvård
  • att en jämlik epilepsivård och rehabilitering erbjuds i hela landet
  • att professionen tar tag i arbetet med epilepsiregistreringar.

  Förbundet kommer de närmaste åren att hålla regionala konferenser för att diskutera kring epilepsivården med representanter för professionen och förbundets lokala patientföreningar. Då kommer även krav på en ökad registreringstakt i det nyligen startade kvalitetsregistret att framföras samt diskuteras hur patienterna genom egenregistrering kan medverka till detta. Kvalitetsregistret har skapats för att registrera medicinsk behandling av epilepsi samt patientens livskvalitet och upplevelse av vården. För två år sedan genomförde förbundet en enkät bland medlemmarna och publicerade ”Epilepsirapport 2018” om hur de upplevde sin nuvarande vårdsituation, där man kunde konstatera att inte ens 10 procent var registrerade.

  På världsepilepsidagen 10 februari uppmärksammar Svenska Epilepsiförbundet de Nationella riktlinjerna för vård vid epilepsi och dess krav ”på rätt diagnos, rätt behandling för rätt patient och en ordnad uppföljning” samt uppmärksamhet på biverkningar, samsjuklighet med påverkan på humör och kognitiva förhållanden.

  - Det borde vara en självklarhet och en rättighet att alla personer med en epilepsidiagnos ges möjlighet att kunna följa sin behandling och dess resultat. Med en sådan ordning på plats kan jämförelser enkelt göras på riksplanet med andra regioner, vilket vi tror kan medverka till att en likvärdig epilepsivård över hela landet skapas, säger Berndt Ohlin.

  - Hur de nationella riktlinjerna får genomslag i och efterlevs av sjukvården kommer att bli avgörande för om personer med epilepsidiagnos och deras anhöriga ska kunna få ett aktivt liv samt bättre livskvalitet, säger Berndt Ohlin.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Mer information:
  ​Berndt Ohlin, ordförande Svenska Epilepsiförbundet, 070-296 86 89
  Sofia Segergren, förbundssekreterare 0730- 58 58 87 sofia.segergren@epilepsi.se

  På världsepilepsidagen fokuserar Svenska Epilepsiförbundet på att de nya nationella riktlinjerna för vård vid epilepsi om äntligen utfärdats av Socialstyrelsen nu måste få ett genomslag i svensk sjukvård.

  Läs vidare »

  Världsepilepsidagen 10 februari - 81 000 personer i Sverige har epilepsi

  Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2020 14:00 CET

  På Världsepilepsidagen den 10 februari kommer Svenska Epilepsiförbundet fokusera på de nya Nationella riktlinjerna för vård vid epilepsi, i Sverige.


  ​81 000 personer i Sverige har epilepsi. ​För dem är det viktigt att riktlinjerna som utfärdades av Socialstyrelsen 2019 får genomslag i svensk sjukvård, att det blir en jämlik epilepsivård, att rehabilitering erbjuds i hela landet och att professionen tar tag i arbetet med epilepsiregistreringar.

  Epilepsi är en relativt vanlig neurologisk diagnos. 50 miljoner personer i världen och 81 000 svenskar har denna diagnos. I Sverige finns det 12 000 barn och ungdomar med epilepsi och varje år beräknas cirka 5 500 personer insjukna. Med rätt vård och gott omhändertagande kan konsekvenserna av att ha epilepsi lindras betydligt.
  ______________________________________________________________________

  Mer information:

  Berndt Ohlin, ordförande Svenska Epilepsiförbundet 070-296 86 89
  Sofia Segergren, förbundssekreterare 0730- 58 58 87 sofia.segergren@epilepsi.se

  Svenska Epilepsiförbundethttp://www.epilepsi.se

  Internationella epilepsidagen: https://internationalepilepsyday.org/

  På Världsepilepsidagen den 10 februari

  Läs vidare »

  Berndt Ohlin ny ordförande i Svenska Epilepsiförbundet

  Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2019 11:14 CEST

  Svenska Epilepsiförbundets kongress 2019 har valt Berndt Ohlin till ny ordförande för förbundet. Berndt Ohlin har länge varit aktiv inom funktionsrättsrörelsen i Blekinge och som styrelseledamot i Epilepsiförbundet.

  - Jag är glad över förtroendet att få fortsätta mitt engagemang inom epilepsirörelsen och nu i en annan roll än hittills då jag mest varit lokalt aktiv i Blekinge och Kronobergs län, men också i förbundsstyrelsen. Jag känner stor ödmjukhet över att få medverka till bättre livskvalitet för en stor grupp människor i vårt land som lever med konsekvenserna av epilepsi, en del i tysthet, andra med betydande svårigheter med anfall och en lång rad av konsekvenser i vardagen som beror på epilepsin. Konsekvenser som skulle kunna minskas eller helt elimineras med en utbyggd specialistbehandling, kunskap och förståelse, säger Berndt Ohlin.

  Epilepsi är en relativt vanlig diagnos och den största risken att få epilepsi har småbarn och äldre. Cirka81 000 svenskar har enligt socialstyrelsens beräkningar en epilepsidiagnos, varav 12 000 är barn och ungdomar och man beräknar också att omkring 5 500personer insjuknar årligen.Förbundet verkar för att skapa bättre livskvalitet för personer med epilepsi, inom livets och samhällets alla områden – med adekvat vård och ett gott psykosocialt omhändertagande kan konsekvenserna av epilepsi lindras betydligt. En sådan fordrar dock att det finns specialister i neurologi i en tillräcklig omfattning och dessa är idag för få i Sverige, som har hälften så många neurologer per miljon invånare som andra jämförbara länder inom Europa. Tillgången till neurologer har också en ojämn geografisk fördelning, vilket försvårar för personer med epilepsi att få återbesök utan långa väntetider.

  - Det finns många uppgifter och utmaningar för förbundet och jag vill tillsammans med styrelsen prioritera de allra viktigaste och fokusera på det. Vi har t ex de nyligen utfärdade nationella riktlinjerna för epilepsivård, som nu måste implementeras och följas upp, vi har kvalitetsregister för epilepsi som behöver utvecklas och nyttjas allmänt och vi har våra föreningar som en otroligt viktig mötesplats för samtal om epilepsi, bara för att nämna några områden, kommenterar Berndt Ohlin.

  Svenska Epilepsiförbundet är en ideell intresseorganisation med omkring 4000 medlemmar och 20-tal föreningar runt om i landet. Svenska Epilepsiförbundet verkar för att öka samhällets och allmänhetens kunskap om epilepsi och dess konsekvenser samt för att förbättra villkoren för personer med epilepsi och deras närstående

  Svenska Epilepsiförbundets kongress 18-20 oktober 2019 har för en treårsperiod valt Berndt Ohlin till ny ordförande för förbundet. Berndt Ohlin har länge varit aktiv inom funktionsrättsrörelsen i Blekinge och som styrelseledamot i Epilepsiförbundet.

  Läs vidare »

  Nationella riktlinjer för epilepsi klara på Världsepilepsidagen

  Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2019 09:30 CET

  Idag på Världsepilepsidagen finns 50 miljoner skäl att uppmärksamma epilepsi. I Sverige lever 81 000 personer med epilepsidiagnos som i olika utsträckning påverkar vardagslivet. Idag presenteras slutversionen av nationella riktlinjer för vård vid epilepsi som är ett viktigt dokument för en fullgod och jämlik epilepsivård.

  Ny undersökning visar på stora brister i epilepsivården

  Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 11:06 CET

  Personer med epilepsi får inte den vård de behöver och bristande anfallskontroll och biverkningar av medicineringen är ett stort problem. Det medför stora begränsningar för de drabbade att klara av vardagliga sysslor, arbete och studier. Det visar en undersökning bland mer än 1 300 personer med epilepsi som Svenska Epilepsiförbundet genomfört.

  Dags att tala om epilepsi - VÄRLDSEPILEPSIDAGEN 12 februari

  Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2018 09:30 CET

  Med både epilepsiförbund och profession i nära samverkan, jämte samarbete med WHO, är Världsepilepsidagen den första måndagen i februari den mest prestigefulla epilepsiaktiviteten i världen. Epilepsi är en vanlig neurologisk sjukdom. På Världsepilepsidagen ökar vi kunskapen och förståelsen för de 60 000 svenskar som lever med epilepsi.

  Guldljuspriset till neurolog Cecilia Adelöw

  Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 14:30 CET

  Svenska Epilepsiförbundets Guldljuspris 2017 tilldelades neurolog Cecilia Adelöw vid en högtidlig lunch i riksdagshuset den 7 december omgiven av ledamöter i Guldljusrådet samt ledamöter ur Epilepsiförbundets styrelse samt kanslipersonal.

  Det var femtonde gången i ordningen som Guldljuspriset delades ut, men den första för partiledare Ebba Busch Thor, som axlat uppdraget efter fd talman Birgitta Dahl, som efter lång och trogen tjänst lämnat uppdraget föregående år.

  - Cecilia Adelöw tilldelas årets Guldljuspris för sina uppskattade patientmöten där bl a trygghet, tillgänglighet och delaktighet utgör grunden för ett helhetsperspektiv i epilepsibehandlingen. Cecilia är ett föredöme för hur effektiv och inkluderande epilepsivård kan bedrivas när den är som bäst, sa Ebba Busch Thor när hon överlämnade diplom, blommor och tretusen kronor.

  På Cecilia Adelöws mottagning i Vällingby, en förort till Stockholm, styr patientens behov hur kontakten med läkaren ser ut. I konceptet erbjuds en trygg behandlingssituation i en trevlig vårdmiljö, riklig tid avsatt för varje besök, tydlig vårdplanering och en återbesökstid i handen innan patienten lämnar mottagningen. Till detta fogas allt som ingår i en neurologisk undersökning med bl a provtagningar med snabb återkoppling av resultat. Tillgänglighet, kontinuitet, trygghet och delaktighet är tydliga ledord i verksamheten.

  Ebba Busch Thor framhöll också betydelsen av pristagarens helhetsperspektiv i epilepsibehandlingen och delade öppet sina egna erfarenheter av sin makes väg till diagnos och behandling, tankar kring vardagen och anfallssituationer, som påverkat hela familjen.

  - Det är fantastiskt att ännu en gång fått ge en eldsjäl Guldljuspriset. Det är fint att se och få bevis på att mycket fint arbete utförs inom epilepsiområdet och i år blev det Cecilia Adelöw som verkligen är värd priset, säger Chatrine Pålsson Ahlgren, fd förbundsordförande och initiativtagare till Guldljuspriset.

  Juryn, Guldljusrådet, består Ebba Busch Thor, partiledare, Peter Althin, advokat, Barbro Beck-Friis, professor, Lars Gårdfeldt, teologie doktor, samt Chatrine Pålsson Ahlgren, fd riksdagsledamot.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Svenska Epilepsiförbundet är en ideell intresseorganisation med omkring 4000 medlemmar och ett 30-tal föreningar runt om i landet. Svenska Epilepsiförbundet verkar för att öka samhällets och allmänhetens kunskap om epilepsi och dess konsekvenser samt för att förbättra villkoren för personer med epilepsi och deras närstående. 60 000 svenskar har epilepsi. Epileptiska anfall orsakas av övergående störningar i hjärnans celler.

  Frågor besvaras av förbundssekreterare Susanne Lund 070 – 718 10 16. Ytterligare information om epilepsi finns på www.epilepsi.se Svenska Epilepsiförbundet, Box 1386, 172 27 Sundbyberg

  Svenska Epilepsiförbundet delar årligen ut Guldljuspriset till en eller flera personer som med ett personligt engagemang, ideellt eller yrkesmässigt, utfört något utöver det vanliga inom epilepsiområdet. Årets Guldljuspris tilldelades neurolog Cecilia Adelöw, Vällingby, som fick motta diplom, blomster och tretusen kronor ur partiledare Ebba Busch Thors hand vid en lunch i riksdagshuset.

  Läs vidare »

  Världsepilepsidagen - epilepsi har inga gränser!

  Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2017 10:00 CET

  På den internationella epilepsidagen den 13 februari 2017 finns minst 50 miljoner skäl att tala om epilepsi. Den samlade epilepsirörelsen uppmärksammar bl a behovet av ökad kunskap och mer forskningsinsatser för bättre livskvalitet för både barn, unga och vuxna.

  Om Svenska Epilepsiförbundet

  Svenska Epilepsiförbundet

  Ideell intresseorganisation som verkar för bättre livskvalitet för personer med epilepsi och deras anhöriga.
  Information, råd och stöd samt intressepolitisk verksamhet. Epilepsiföreningar i hela landet som anordnar medlemsaktiviteter av varierande slag.
  Tidningen Svenska Epilepsia utges fyra gånger årligen.

  Adress

  • Svenska Epilepsiförbundet
  • Box 1386
  • 172 27 Sundbyberg
  • Vår hemsida

  Länkar

  Prenumerera via RSS