Pressmeddelande -

Älgstammen fortsätter att minska!

Nu har senaste säsongens älgjaktsresultat sammanställts! Svenska Jägareförbundet konstaterar att vi sköt 90 814 älgar, det vill säga 6 588 älgar färre än året innan. Älgstammen har i princip halverats sedan 1980-talet. Att älgstammen minskar beror på bland annat krav från storskogsbruket som anser att skogsskadorna är för stora. - Älgen är Sveriges nationalsymbol och älgjakten är vår viktigaste jakt och årets höjdpunkt för landets 300 000 jägare. Därför bör älgstammarna inte bli mindre nu, säger Göran Bergqvist, klövviltkonsulent. I juni beslutar Länsstyrelsen om årets tilldelning, dvs hur många älgar som får skjutas. I landets älgskötselområden (som står för ca 35% av älgarna) – får man själv avgöra vilket antal som är lämpligt. ”Jag hoppas på en viss återhållsamhet där älgstammen är svag”, tillägger Göran Bergqvist. Nytt för år är att Jägareförbundet svarar för sammanställningen av älgavskjutningen på riksnivå vilket tidigare gjordes av Naturvårdsverket. Jägareförbundet följer älgstammens utveckling även på andra sätt. Älgobsen, baseras på jägarnas observationer under jakten. Genom detta kan man följa älgstammarnas utveckling vad gäller antal, sammansättning och tillväxt. Jägareförbundets viltövervakning ansvarar även för statistiken för andra jaktbara arter. Under året pågår en statlig utredning om förvaltningen av den framtida älgstammen. Jan Hyttring heter utredaren som i december lägger fram sitt förslag till jordbruksministern. Sverige är världens älgtätaste land med ca 300 – 350 000 älgar totalt. Vi äter 12 ton älgkött i Sverige per år. 70% av alla svenskar äter viltkött någon gång under året. För mer information, kontakta: Riksjaktvårdskonsulent Hans von Essen, hans.von.essen@jagareforbundet.se, 0155-246 206, 070-330 06 40 Klövviltskonsulent Göran Bergqvist, goran.bergqvist@jagareforbundet.se, 0155-246 209, 070-606 14 48 Informationschef Christina Nilson-Dag, christina.nilson-dag@jagareforbundet.se, 0155-246 208, 070-738 83 06

Ämnen

  • Livsstil, mode, fritid

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 154 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Kontakter

Christina Nilson-Dag

Presskontakt informationsansvarig Presskontakter, viltmat, kulturprojekt 070 738 83 06