Pressmeddelande -

Jakten kan vara en tillgång i naturskyddade områden.

 

Idag presenterar SLUs (Sveriges Lantbruksuniversitet) en rapport om svenskars inställning till hur våra skyddade naturområden ska nyttjas. Ska vi exempelvis få cykla, fiska, jaga, göra upp eld och så vidare i naturreservat och i nationalparker?  Vad beträffar jakten så kan Svenska Jägareförbundet ge besked. Jakt påverkar inte naturmiljöerna eller den biologiska mångfalden. Istället kan jakten bidra till balans hos viltstammarna och skydda utsatta arter.

- Jakt påverkar inte naturmiljöerna som sådana och jakt på jaktbara viltarter har ingen påverkan på biologisk mångfald eftersom arterna redan bedömts jaktbara, säger Hans von Essen, riksjaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet. Om syftet med ett reservat är att skydda en rik flora, en fågelart eller värdefull geologisk formation behövs absolut inget jaktförbud. Istället finns fördelar ur naturvårdssynpunkt av jakt på till exempel räv och mink som tar ett stort antal fågelungar och småvilt. Ett annat gott exempel på detta är jaktmöjligheten i det nybildade Kosterhavets nationalpark.

De skyddade områdena är också en plats för friluftsliv och jakt är friluftsliv för cirka 300 000 jägare runtom i landet. Jägare och andra människor kan samsas om utrymmet i naturen vilket många Länsstyrelser – som har ansvaret för naturreservaten - kan vittna om.

Inte förvånande skiljer sig inställningen om man är boende i Stockholm eller bor i en kommun med stor andel skyddad natur. Ju längre från Stockholm man bor ju fler tycker jakt ska vara tillåtet. Detta visar att det sätt vi människor levt och överlevt på i alla tider känns främmande i en allt mer urbaniserad värld. Eftersom intresset för naturen är stort bland svenskar, bör också förståelsen finnas för att jakten är en viktig del av viltvården som är en del av naturvården och att jakten inte påverkar den biologiska mångfalden.

Den biologiska mångfalden och viltstammarnas utveckling påverkas av andra krafter som till exempel storskaliga förändringar i naturmiljöer och sjukdomar. Naturen är i ständig förändring och kan inte frysas.

 - Självklart ska vi skydda våra naturvärden men det är inte jakten som påverkar dessa naturvärden. Snarare är det naturligt att vi jägare som med vår kunskap,  genuina intresse och med stor hänsyn fortsätter nyttja naturens resurser, avslutar Hans von Essen.

Länk till rapporten: http://www.slu.se/?ID=559&Nyheter_id=13189

För mer information kontakta:

Hans von Essen, riksjaktvårdskonsulent, 070-330 06 40

www.jagareforbundet.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • naturvårdsverket
  • naturreservat
  • nationalparker
  • biologisk mångfald
  • svenska jägareförbundet
  • natur
  • jaktvärde
  • jakt
  • djur

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Kontakter

Christina Nilson-Dag

Presskontakt informationsansvarig Presskontakter, viltmat, kulturprojekt 070 738 83 06