Pressmeddelande -

Svenska Jägareförbundet tar initiativ till dialog om vargjakten.

 Den senaste tidens diskussion om den illegala vargjakten och hot mot myndighetspersoner och jägare har fått Svenska Jägareförbundet att reagera.

Inom Jägareförbundet har man diskuterat problemen under en längre tid, bland annat på konferens med alla länsordföranden och i Jägareförbundets rovdjursråd. I samband med filmen om illegal jakt som nyligen  visades i SVT, aktualiseras frågeställningarna igen.

Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd säger: ”Jägareförbundet kommer inom varje län som berörs av dagens vargstam, ta initiativ till ett möte med respektive länsstyrelse och polismyndighet för att diskutera lämpliga åtgärder. Jägareförbundets roll i detta är att informera jägarkåren och andra om vikten av att vi har en förvaltning som bygger på demokratiska beslut, förtroende för myndigheter och tagna beslut samt jakt som en del i förvaltningen av rovdjur.

På sikt är de nya viltförvaltningsdelegationerna ett utmärkt forum för denna diskussion eftersom de finns i varje län och alla intressegrupper är representerade, från folkvalda politiker till jägare, naturvårdare och poliser.”

De nya viltförvaltningsdelegationerna roll är bland annat att besluta om riktlinjer för licensjakt. Delegationerna är en del av länsstyrelsen.

- Insikten ökar om att i en framgångsrik rovdjurspolitik måste delaktigheten bland lokalbefolkningen bli större, vilket också är en fråga för dessa delegationer, tillägger Torbjörn Lövbom

 Svenska Jägareförbundet vill inte att det långa och seriösa arbete med en ny rovdjursförvaltning ska få raseras av några få tjuvjägare som tar till olagliga metoder. Självklart är detta oacceptabelt.

–Den nya rovdjurspolitiken är inget hot för vargen utan ett försök att väga samman olika intressen, konstaterar Torsten Mörner. Vi har alla ett ansvar för att nå en långsikt förvaltning byggd på respekt för de människor som berörs av våra rovdjur och rovdjurens hemortsrätt i vår fauna. Ytterligheter eller direkt kriminella handlingar får inte skymma denna insikt. 

För mer information kontakta:

Torbjörn Lövbom, ordf. Jägareförbundets rovdjursråd,  070-693 3967

Torsten Mörner, ordförande i Svenska Jägareförbundet, 070-567 93 52

Ämnen

 • Politik

Kategorier

 • djur
 • jakt
 • miljödepartementet
 • natur
 • rovdjur
 • rovdjurspolitik
 • svensk jakt
 • svenska jägareförbundet
 • sveriges jägare
 • varg
 • vargjakt
 • länsstyrelserna

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Kontakter

Christina Nilson-Dag

Presskontakt informationsansvarig Presskontakter, viltmat, kulturprojekt 070 738 83 06