Pressmeddelande -

Vilka är viltets nya makthavare?

bild: Hans von Essen

Nu är det klart vem som bestämmer över de vilda djuren. Regeringen har gett makten över viltet till viltförvaltningsdelegationer. I alla Sveriges län har det därför utsetts delegater som ska garantera att det finns lokal delaktighet bakom besluten som påverkar älgar och rovdjur.  Dessa delegationer är viltets nya makthavare.

- Viltförvaltningen sköts bäst om man känner delaktighet lokalt, säger Hans von Essen, riksjaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet. De nya delegationerna behöver dock tydliga direktiv så att lokalbefolkningens inflytande i såväl rovdjurs- som klövviltsförvaltning säkerställs, tillägger han. Representanter för politiker, markägare, turism/näringsliv, jägare, polis med flera ingår i delegationerna och som ordförande sitter respektive landshövding. Viltförvaltningsdelegationerna är ett organ inom respektive länsstyrelse.


Vid Jägareförbundets årsstämma i helgen, betonade man också särskilt folkrörelsens roll i viltförvaltningen. I ett uttalande från stämman sägs:

“Grunden i den framgångsrika svenska viltförvaltningen är att engagera kunniga jägare och markägare som sedan länge förvaltat viltstammarna utifrån lokala mål och förutsättningar.”  Läs hela uttalandet på: http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Startsida/Nyheter/2010/05/Uttalande-fran-Jagareforbundets-arsstamma/

 Vilka ingår i viltförvaltningsdelegation i ditt län?  Se separat lista, viltförvaltningsdelegationer.

Läs även artikeln om viltförvaltningsdelegationerna i nästa nummer av Svensk Jakt Nyheter som utkommer onsdag; www.jagareforbundet.se

För mer information kontakta:

Hans von Essen, riksjaktvårdskonsulent, 070- 330 06 40

Christina Nilson-Dag, informationschef, 070-738 83 06

Ämnen

 • Politik

Kategorier

 • djur
 • jakt
 • jaktvärde
 • skogsindustri
 • svensk jakt
 • svenska jägareförbundet
 • sveriges jägare
 • viltvård
 • länsstyrelsen
 • lokalpolitik
 • regionalpolitik
 • medbestämmande
 • viltförvaltning

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Kontakter

Christina Nilson-Dag

Presskontakt informationsansvarig Presskontakter, viltmat, kulturprojekt 070 738 83 06