Pressmeddelande -

Positivt med lagstiftning om nationell värdegrund i äldreomsorgen

- Det är på tiden att de äldre kan garanteras ett värdigt liv på gamla dagar. Detta är möjligt om de gamla får inflytande samtidigt som personalen får större ansvar och befogenheter, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn.
Kommunal är positivt i sitt remissvar på Värdighetsutredningens betänkande "Värdigt liv i äldreomsorgen" till en lagstiftning om nationell värdegrund i äldreomsorgen. Förbundet kräver samtidigt en genomlysning av bakomliggande orsaker till de problem som i dag finns inom äldreomsorgen vad gäller omsorgen och vårdens kvalitet, så att de äldres behov och delaktighet kan möjliggöras i praktiken.

- För att lagförslaget ska få genomslagskraft kräver vi att undersköterskor och vårdbiträden ska ges möjlighet att utveckla sina yrkesroller, få kompetensutveckling och vidareutveckling. Personalens kompetens är grundläggande för kvaliteten i välfärden, fortsätter Ylva Thörn.

En tredjedel av dem som arbetar inom äldreomsorgen har tillfälliga anställningar. Går det, utifrån denna verklighet, att bedriva kvalitativ vård med de äldre i centrum utifrån den nationella värdegrunden?

- Många av Kommunals medlemmar inom vård och omsorg har otrygga anställningar, som visstidsanställning eller vikariat, eller arbetar deltid fast de vill arbeta mer. Det handlar om att äldres trygghet och villkoren för undersköterskor och vårdbiträden måste gå hand i hand, avslutar Ylva Thörn.

Förslaget om den nya bestämmelsen i socialtjänstlagen avseende hur nämnden utvecklar och säkrar kvaliteten inom äldreomsorgen är positivt. Kommunal menar att det måste vara möjligt att följa upp verksamheten på ett likvärdigt sätt såväl inom den privat utförda äldreomsorgen som den offentliga.

Kommunal tycker att det är positivt att utredningen föreslår en värdegrundsmärkning. Men anser att de fackliga organisationerna samt samtliga berörda arbetsgivarorganisationer är delaktiga och ges möjlighet att medverkan i detta arbete.

För ytterligare information om Kommunals remissvar kontakta:
Ann Georgsson, ombudsman Kommunal: 070-629 22 56
Serkan Köse, pressekreterare Kommunal: 070-320 04 56

Hela remissyttrandet hittar du på Kommunals hemsida:
www.kommunal.se

Besök vår hemsida
http://www.kommunal.se

 

 

Ämnen

  • Fackligt