Pressmeddelande -

Ylva Thörns öppningstal på Kommunals förbundsmöte

Ylva Thörn tog i sitt öppningstal på Kommunals förbundsmöte i Ronneby upp knivskärningen av en busschaufför i Örebro och problemet med hot och våld i kollektivtrafiken. - Det måste bli ett stopp på hoten och våldet i kollektivtrafiken. Det kan inte vara så att Kommunals medlemmar ska riskera livet för att de sköter sitt arbete, sade Ylva Thörn. - Det krävs handling av alla berörda, regeringen, länshuvudmän, kommuner och landsting. Kontanthanteringen och även aviseringen av färdbevis för förarna måste bort. Risken för de anställda minskar och dessutom är det mer praktiskt för oss resenärer, sade Ylva Thörn. Ylva Thörns tal på förbundsmötet i Ronneby rörde sig även kring frågan om offentlig upphandling. - Skattepengar ska inte gå till hänsynslösa företag som utnyttjar löntagare. Vi kräver av arbetsgivaren att inte göra skillnad mellan löntagare. Oavsett om det handlar om kommunanställda i Luleå eller arbetare på kaffe-fälten i Colombia ska det vara justa villkor. Det går att uppnå genom upphandlingen, sade Ylva Thörn. I sitt tal berättade Ylva Thörn att den offentliga upphandlingen står för ungefär 20 procent av Sveriges ekonomi, vilket motsvarar 400 miljarder kronor. En annan fråga som togs upp är den generationsväxling som arbetsmarknaden står inför. - Det talas om generationsväxling och att de äldre ska gå i pension och lämna plats åt de yngre. Men den typen av generationsväxling kommer med kraft, var så säkra! Då kommer det att finnas ett enormt rekryteringsbehov för att klara välfärden. Om det ska gå vägen måste det ske aktiva åtgärder redan nu, sade Ylva Thörn. De åtgärder som efterlyses är bland annat att kommunerna tar sitt ansvar för yrkesutbildningarna och det måste ske ett kunskapsutbyte mellan eleverna och blivande arbetskamrater samt konkret samarbete mellan arbetsplatserna och skolan. Vidare tryckte Ylva Thörn på behovet av heltidsanställningar och vikten av långtidssjukskrivna får ökade möjligheter till rehabilitering.

Ämnen

  • Fackligt