Gå direkt till innehåll
Svenska Mässan växlar upp

Pressmeddelande -

Svenska Mässan växlar upp

- Planer och visioner 2016-2030

Svenska Mässan ser goda tillväxtmöjligheter för kommande år och planerar att öka sin kapacitet för att skapa nya upplevelser för göteborgare och tillresta besökare. Investeringsplanen uppgår till minst 3 miljarder kronor fram till år 2025 och omfattar två nya torn samt utbyggda entréer. Satsningen är sedan planerad att fortsätta fram till år 2030. En begäran om planbesked för de första etapperna lämnas idag in till Göteborgs stad.

- Vi vill ta nästa steg och växla upp vår attraktionskraft för att vidareutveckla Svenska Mässan och attrahera fler besökare till såväl oss som Göteborg, säger Carin Kindbom, vd och koncernchef på Svenska Mässan. Vår vision är att skapa Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen.

Svenska Mässan har ett cityläge som särskiljer sig i den europeiska konkurrensen. I december 2014 invigdes Svenska Mässans genom tiderna största investering. Hela 1,2 miljarder kronor investerades i mötesplatsen under perioden 2011-2014, bland annat i ett tredje hotelltorn med 450 nya rum. Under 2015 har omsättningen ökat med en kvarts miljard och besökarantalet med drygt 20 procent.

- Med det intresse och den tillväxttakt vi ser nu och framöver vågar vi inleda våra framtidsplaner tidigare än planerat. Vi lägger nu ytterligare en grund för fortsatt expansion, allt för att ta tillvara på vårt oslagbara cityläge, säger Roger Holtback, styrelseordförande för Svenska Mässan Stiftelse. 

De utbyggnader som Svenska Mässan planerar för under 2016-2030 är följande:

A. En utbyggnad av entrén mot Liseberg (entré 2) och påbyggnad av Arkaden vid Mölndalsån, å-stråket, gör att det öppnas upp nya ytor för möten, utställningar och exempelvis idrottsaktiviteter.

B. Ett hus mot å-stråket med såväl bostadsfaciliteter som arbetsplatser och publika lokaler. Det kan bli ett torn på cirka 110 meter och 35 våningar.

C. En utbyggnad av entré 5 och ett högre hus mot Korsvägen. Huset är tänkt att vara cirka 18 våningar högt och huvudsakligen inrymma en utvidgad entréfunktion, hotellrum och kontor.

D. En kraftig uppgradering av mässhallarna samt utbyggnad i ett tredje plan, där även showteatern, the Theatre, kan få en permanent placering.

Den begäran om planbesked som lämnats in till Göteborgs stad omfattar etapperna A och B. Entréutbyggnaden (A) ska möta framtidens behov av ett ökat antal besökare och skapar en ny entré till mötesplatsen som får en bättre synlighet och blir såväl väderskyddad som välkomnande.

Höghuset mot å-stråket (B) skapas för att Svenska Mässan vill bidra med möjligheter till ökat boende i upplevelseområdet. Bostadshuset får ett fantastiskt läge med utsikt över staden och med närhet till såväl serviceinrättningar som kommunikationer och evenemang.

- Vårt uppdrag är att främja näringslivet, säger Carin Kindbom. Vi tror på vår vision och vill accelerera vår utveckling för att kunna möta den allt hårdare globala konkurrensen. För varje krona som spenderas hos Svenska Mässan och Gothia Towers, spenderas ytterligare cirka 2,50 i staden Göteborg. Det är vårt sätt att bidra till stadens besöksnäring och intäkter.

- De ambitiösa planer och visioner som stiftelsen nu presenterar är uttryck för vår stora framtidstro, vi växlar helt enkelt upp nu, men måste givetvis kunna anpassas till den verklighet vi kan komma att möta på vägen mot att bli Europas mest attraktiva mötesplats, säger Roger Holtback.

Om Svenska Mässan Stiftelse

Svenska Mässan koncernen ägs av Svenska Mässan Stiftelse med syftet att främja näringslivet. Stiftelsen är ekonomiskt fristående vilket innebär att det inte finns några ägare eller investerare. Alla investeringar sker på egna meriter och allt överskott återinvesteras i verksamheten. Stiftelsens arbete kännetecknas av korta beslutsvägar och högt engagemang.

Genomförda investeringar 2011-2014

Under 2011-2014 gjorde Svenska Mässan sin största investering någonsin. Hela 1,2 miljarder kronor investerades bland annat i ett tredje hotelltorn med 450 nya rum på Gothia Towers, som med sina totalt 1 200 rum därmed blev till ett av de tio största i Europa. Investeringen inkluderade även ett flertal andra initiativ så som spa, restauranger, loungeytor, konst och pop-up butiker. Satsningen har gett resultat och skapat kraftigt bättre förutsättningar att utveckla och attrahera mäss- och mötesverksamheten. 2014 genererade koncernen 2,3 miljarder i besöksnäringseffekter och antalet besökare till mötesplatsen ökade till 1,4 miljoner. Omsättningen uppgår idag till drygt en miljard kronor.

Bilagor till pressmeddelandet

  • Programförklaring
  • Begäran om planbesked
  • Illustrativa bilder etapp A och B samt helhet 2030
  • Bilder på Carin Kindbom och Roger Holtback

Klicka här för att ta del av bilagorna (eller se längst ner på sidan). 

Ämnen

Taggar

Regioner


Svenska Mässan Gothia Towers är en av Europas största integrerade mötesplatser med ett unikt cityläge i centrala Göteborg. Svenska Mässan Gothia Towers arrangerar och driver mässor, möten, hotell, restauranger, spa och en showarena. Varje år välkomnas drygt två miljoner besökare till mötesplatsen. Svenska Mässan Gothia Towers ägs av en privat, oberoende stiftelse, Svenska Mässan Stiftelse, som varje år genererar drygt 3,3 miljarder kronor i turistekonomiska effekter.

The Swedish Exhibition & Congress Centre Group is one of Europe’s largest fully integrated meeting places with a unique city-centre location. The Group creates and hosts exhibitions, events, hotels, restaurants, spa and a theatre – everything under one roof. Around 2 million people are annually welcomed to the meeting place. The Swedish Exhibition & Congress Centre Group is owned by a private, independent foundation; The Swedish Exhibition & Congress Centre Foundation, that generates over 3,3 billion SEK in tourism industry revenue yearly.

Presskontakt

Carina Dietmann

Carina Dietmann

Presskontakt Kommunikationsdirektör / VP Communications Svenska Mässan koncernen / The Swedish Exhibition & Congress Centre Group +46 (0) 31-708 80 33
Roger Holtback

Roger Holtback

Chair The Swedish Exhibition & Congress Centre Foundation +46 (0)70 548 68 18
Carin Kindbom

Carin Kindbom

VD och koncernchef / CEO and President Svenska Mässan koncernen / The Swedish Exhibition & Congress Centre Group +46 (0) 31-708 80 00

Relaterat material

The Swedish Exhibition & Congress Centre Group is owned by a private foundation and is one of Europe’s largest fully integrated meeting places with a unique city-centre location.

Svenska Mässan Gothia Towers är en av Europas största integrerade mötesplatser med ett unikt cityläge i centrala Göteborg. Svenska Mässan Gothia Towers arrangerar och driver mässor, möten, hotell, restauranger, spa och en showarena. Varje år välkomnas drygt två miljoner besökare till mötesplatsen. Svenska Mässan Gothia Towers ägs av en privat, oberoende stiftelse, Svenska Mässan Stiftelse, som varje år genererar drygt 3,2 miljarder kronor i turistekonomiska effekter. Läs mer på svenskamassan.se och svenskamassan.se/media

The Swedish Exhibition & Congress Centre Group is one of Europe’s largest fully integrated meeting places with a unique city-centre location. The Group creates and hosts exhibitions, events, hotels, restaurants, spa and a theatre – everything under one roof. Around 2 million people are annually welcomed to the meeting place. The Swedish Exhibition & Congress Centre Group is owned by a private, independent foundation; The Swedish Exhibition & Congress Centre Foundation, that generates over 3,2 billion SEK in tourism industry revenue yearly. Read more at en.svenskamassan.se

Svenska Mässan / Swedish Exhibition & Congress Centre Group
Mässans Gata/Korsvägen
412 94 Göteborg