Religionsfrihet för alla – en nyckel i utrikespolitiken

Blogginlägg   •   Mar 21, 2019 11:28 CET

Kristdemokraternas oro för förföljda kristna i världen är befogad. Men de kristnas framtid säkras bara om de kan dela religionsfriheten med sina grannar. Det vet vi och 200 MR-försvarare från mer än 50 kyrkor och biståndsorganisationer som vi utbildat i länder där religiösa minoriteter förföljs. Idag replikerar vi på Desirée Pethrus debattartikel om religionsfrihetens roll i svensk utrikespolitik.

Alla kristna i Brasilien har inte samma agenda

Blogginlägg   •   Mar 19, 2019 16:14 CET

Brasilien är ett intressant exempel på hur religiösa aktörer spelar en allt större roll i politiska processer. Men beskrivningen i Sverige om hur de kristna kyrkorna medverkar till den populistiska stämningen i Brasilien är ensidig och ytlig, skriver vi i Utrikesmagasinet tillsammans med Jan-Erik Alvarsson (Uppsala universitet), Anna-Maria Jonsson (EFK) och Niclas Lindgren (PMU).

Konstruktiva samtal med Katolska kyrkan pågår

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2019 13:52 CET

​Med anledning av den senaste tidens rapportering om Katolska kyrkans kritik mot Svenska missionsrådets policy för jämställdhet, vill vi klargöra att någon intern strid inte pågår och att de olika åsikter som finns i frågan hanteras genom respektfulla samtal. Det handlar om viktiga frågor som berör vår tro och teologi och de behöver få ta tid.

180 miljoner till bistånd under 2019

Pressmeddelanden   •   Jan 14, 2019 08:07 CET

Under 2019 är Svenska missionsrådet med och finansierar 53 internationella utvecklingsinsatser. 18 medlemsorganisationer har beviljats medel på drygt 180 miljoner kronor, inom ramen för myndigheten Sidas uppdrag att minska fattigdomen i världen.

Oklar framtid för religiösa i Bulgarien

Blogginlägg   •   Dec 03, 2018 14:38 CET

I Bulgarien behandlas nu ett nytt lagförslag som drastiskt skulle inskränka religionsfriheten i landet. Syftet uppges bland annat vara att minska extremistiska gruppers aktivitet i landet. Men de som riskerar att få det tufft är mindre samfund. De senaste veckorna har vi och många av våra partners tagit de kontakter vi kan för att bromsa utvecklingen.

​Miljoner till nordiskt samarbete för religionsfrihet

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 11:44 CEST

Stefanusalliansen får 24 miljoner norska kronor av den norska regeringen för att utöka sitt arbete med religionsfrihet för alla. En betydande del av pengarna kommer att användas i det nordiska -samarbetet NORFORB där Svenska missionsrådet leder arbetet med att ta fram utbildningsmaterial för att stärka människors rättigheter i utsatta regioner.

Ökat humanitärt stöd till Sydsudan och Jemen

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2018 09:35 CEST

​Under sommaren beslutade Sida om extra stöd till världens största kriser. Svenska missionsrådet får därmed nio miljoner kronor i ökat anslag till sitt humanitära arbete under 2018. Pengarna kommer att gå till insatser i Sydsudan och Jemen.

Ökat intresse för religionsfrihet i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2018 11:49 CEST

Religionsfrihet var ett nyckelord i 35 av seminarierna under årets politikervecka – det är en stor ökning om man jämför med förra årets 19 seminarier.

- Det märks att religionsfrihet är en het fråga i Sverige, och internationellt, säger Katherine Cash, rådgivare för religions- och övertygelsefrihet på Svenska missionsrådet.

Enligt en ny rapport från det amerikanska forskningsinstitutet Pew Research Forum lever en majoritet av världens befolkning i länder där religionsfriheten kraftigt begränsas. I ännu fler länder, även Sverige, ökar hatbrott mot människor på grund av deras religion.

Kontroversiell fråga

De 35 seminarier om religionsfrihet som anordnades under Almedalen skiftade från förföljelse, mångfald, konfessionella friskolor, islam, kultur och utrikespolitik.

- Den stora bredden visar att religionsfriheten är en rättighet som har bäring på många, och ofta motstridiga agendor, säger Katherine Cash som var på plats i Almedalen.

- Religionsfriheten är en kontroversiell rättighet och väcker därför ett stort intresse. Men det är tydligt att många saknar kunskap om vad denna rättighet egentligen handlar om och under vilka omständigheter den får begränsas. Den som debatterar behöver vara påläst för att inte skapa missförstånd, understryker Katherine Cash.

Mänsklig rättighet

Religions- och övertygelsefrihet är en mänsklig rättighet. Den skyddas av FN-konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna, av Europa-konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (som är svensk lag), och av den svenska grundlagen sedan 1952.

- I Sverige har vi ingen lång historia av religionsfrihet och därför måste vi vara särskilt vaksamma på när minoriteter utsätts för påtryckningar. Religionsfriheten stärker vår demokrati genom att garantera människors rätt att leva efter sin övertygelse, säger Katherine Cash. 

Dansk ambassadör för religionsfrihet på plats

Svenska missionsrådet anordnade under veckan möten mellan svenska politiker och Franz-Michael Skjold Mellbin som är Danmarks ambassadör för religionsfrihet, en ny post på danska utrikesdepartementet sedan årsskiftet. 

- Religions- och övertygelsefriheten har länge varit förbisedd, inte minst i utrikespolitiken. Danmark menar att religionsfriheten behöver extra fokus för att få samma status som de andra mänskliga rättigheterna. Det är en missuppfattning att religionsfriheten strider mot t.ex. kvinnors rättigheter. Tvärtom stärker religionsfriheten kvinnors rätt att själva forma sina liv, sa ambassadören som hoppas på ett nära samarbete med Sverige i dessa frågor. 

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar både i Sverige och internationellt. Vi tror på hållbar utveckling, ökad rättvisa och minskad fattigdom.

www.missioncouncil.se, www.facebook.com/svenskamissionsradet, www.twitter.com/SMRtwitt

Under årets Almedalsvecka handlade nästan dubbelt så många seminarier om religionsfrihet jämfört med förra året, från 19 till 35 stycken. Samtidigt visar en ny rapport att alltfler människor i världen drabbas av restriktioner och kränkningar på grund av sin övertygelse.

Läs vidare »

​Stor uppslutning kring nordiskt initiativ för religionsfrihet

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 08:02 CET

Med film och utbildning hoppas NORFORB och över 40 internationella partners till den nylanserade FORB learning platform att en kultur av religions- och övertygelsefrihet ska stärkas såväl på gräsrotsnivå som bland beslutsfattare inom FN, EU och enskilda stater. Initiativet togs emot med stor entusiasm vid lanseringen i FN tidigare i veckan.

Nordiskt samarbete bakom FN-prisat initiativ för att främja religionsfrihet

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2018 08:13 CET

79% av världens befolkning lever i ett land där deras tro eller övertygelse kan utgöra en personlig fara. Allt fler stater inför restriktioner mot religiösa uttryck, och sociala motsättningar mellan grupper av olika övertygelse ökar globalt. När FN:s råd för mänskliga rättigheter möts nästa vecka lanserar NORFORB en webbplattform med verktyg för att vända trenden.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Press, strategisk kommunikation
 • mahztiqdldjla.gxpeglarllsoagn@mosmuyc.vhglpqobnvalfx
 • 08-453 68 97
 • 076-501 18 45

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Kommunikation med SMR:s olika målgrupper
 • nitdnnhra.mcekrcstyzraoondgl@shvmcqy.gyzlouwbalflhh
 • 08-453 68 91
 • 076-501 18 39

Om Svenska missionsrådet

Svenska missionsrådet

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom.

Sedan 1980 förmedlar vi biståndspengar från Sida till våra medlemsorganisationers arbete i över 50 länder. Under 2019 förmedlar vi ungefär 250 miljoner kronor till långsiktiga utvecklingsinsatser och humanitära kriser.

Vi grundades 1912 och har sedan dess varit en mötesplats för samtal om mission, den globala utvecklingen och religionens roll i samhället. Tillsammans med våra medlemsorganisationer lär vi oss av varandras olikheter och samlas i tron på en bättre värld.

www.smc.global

www.facebook.com/svenskamissionsradet

www.twitter.com/SMRtwitt

Adress

 • Svenska missionsrådet
 • Gustavslundsvägen 18
 • 167 14 Bromma
 • Vår hemsida