Det är dags att sluta slösa med arbetsgivarnas pengar och medarbetarnas tid, säger Svenska Mötens vd, Sylvia Nylin
Det är dags att sluta slösa med arbetsgivarnas pengar och medarbetarnas tid, säger Svenska Mötens vd, Sylvia Nylin

Pressmeddelande -

​Dåliga möten kostar tre gånger så mycket som sjukfrånvaron - det är dags att sluta slösa med arbetsgivarnas pengar och medarbetarnas tid.

Att vi tillbringar mycket av vår arbetstid i möten är välkänt, men hur effektiva är våra möten? Vi på Svenska Möten frågade drygt tusen tjänstemän i organisationer med fler än 20 anställda, hälften privata och hälften offentliga, hur de jobbar med möten.

Det visade sig att vi lägger hälften av mötestiden, fyra hela arbetsveckor per år och anställd, på ineffektiva möten. För det enskilda företaget innebär dessa slösmöten en förlust på 80 000 kronor per tjänsteman och år, bara i lönekostnader. Den totala lönekostnaden för svenska företag blir svindlande 170 miljarder varje år – det är tre gånger så mycket som hela samhällskostnaden för vår sjukfrånvaro.

Att tvingas lägga värdefull arbetstid på ineffektiva möten är dessutom en bidragande orsak till stress och sjukskrivningar. Medarbetarna upplever att de slösar bort sin tid och att deras kunskap inte tas tillvara. Hela fyra av tio säger att möten tar mer energi än de ger.

Problemet är inte att vi har möten. Utan hur de genomförs. Bra möten är det kraftfullaste managementverktyg vi har för att få medarbetare att arbeta mot samma mål. Det är i mötesrummet som vi bygger företagskulturen.

Organisationer som prioriterar att aktivt arbeta med sin möteskultur kan snabbt göra stora vinster. Genom att kommunicera mötesregler, sätta tydliga syften och mål samt följa upp varje möte – precis på samma sätt som man utvärderar resultaten av allt annat vi lägger värdefull arbetstid på - kan snabbt halvera tiden som läggs på slösmöten. Det innebär besparingar på runt 40 000 kr per tjänsteman och år. Som en bonus blir också medarbetarna mer motiverade.

Alltför få organisationer prioriterar idag att aktivt arbeta med sin möteskultur. Det är dags att börja betrakta möten som det strategiska managementverktyg det är. Att slösa bort fyra veckor per år per tjänsteman är helt enkelt inte försvarbart. Det är ett enormt slöseri med både arbetsgivarnas pengar och medarbetarnas tid.

Sylvia Nylin, vd, Svenska Möten

Ämnen

  • Partnerskap, samarbeten

Taggar

  • sylvia nylin
  • slösmöten
  • svenska möten

Svenska Möten är experter på möten och hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet. Svenska Möten grundades 1981 och ägs gemensamt av över 130 mötesanläggningar runt om i Sverige. Samtliga anläggningar är certifierade enligt höga kvalitetskrav och Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk. Svenska Möten är certifierade enligt ISO 9001 Kvalitetsledningssystem och ISO 14001 Miljöledningssystem. Läs mer på www.svenskamoten.se

Presskontakt

Sylvia Nylin

Sylvia Nylin

Presskontakt vd 0737453075
Bibi Rydbacken

Bibi Rydbacken

Presskontakt Marknadschef Marknadsföring & kommunikation 070-896 18 11

Relaterade nyheter