Gå direkt till innehåll

Kategorier: svenska ridsportförbundet

Foto: Mattias Burling

Svenska Ridsportförbundet förändrar Juridiska Utskottets (JU) uppdrag

Svenska Ridsportförbundets styrelse gör flera förändringar inom trygghetsarbetet - bl.a. när det gäller förbundets arbetsordning - vilket påverkar det Juridiska Utskottets uppdrag, mandat och sammansättning. Förändringarna träder i kraft 1/1 2024 och innebär bl.a. att förbundsstyrelsen kommer ha ansvaret att besluta i principiellt viktiga värdegrundsrelaterade ärenden som anmäls till förbundet.

Visa mer

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet är ett av 72 specialidrottsförbund i Riksidrottsförbundet (RF). Vi verkar för att främja ridning, sportkörning och voltige som motion, folksport och tävlingsidrott samt att sprida kunskap om god hästhållning och säker hantering av hästar. I kraft av ideella föreningar utvecklar vi ridsport med kvalitet, för alla - hela livet.

Svenska Ridsportförbundet

Ridsportens Hus
734 94 Strömsholm
Sweden