Skip to main content

Cissi Hammer får Staffan Holmgrenmedaljen 2017

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2017 14:30 CET

Staffan Holmgrenmedaljen i silver delas ut till en person, som gjort sig förtjänt av Svenska kyrkans uppskattning för insatser inom kyrklig förvaltning.

2017 är det Cissi Hammer som uppmärksammas för sina insatser när det gäller kyrklig förvaltning. Cissi Hammer har varit förvaltningschef i Göteborg sedan 2011. I hennes uppdrag har dessutom ingått att vara förvaltningschef över begravningsverksamheten i Göteborg.

2015 beslutades att Göteborgs kyrkliga samfällighet skulle upphöra 31 december 2017. Då delas Svenska kyrkan i Göteborg upp i nio pastorala enheter och en begravningssamfällighet. Den kyrkliga samfälligheten i Göteborg har funnits sedan 1883, dvs i över 134 år.

-Cissi Hammer har på ett professionellt sätt arbetat med hjälp av förvaltningen och genomfört det största enskilda förändringsarbetet/omstruktureringen i Svenska kyrkan sedan relationsförändringen kyrka-stat, nämligen upplösandet av Göteborgs kyrkliga samfällighet, förklarade Nils Kaiser, ordförande i kyrkonämnden när medaljen delades ut på måndagskvällen.

-Med detta som bakgrund är det med stolthet som vi tilldelar Cissi Hammer Staffan Holmgren-medaljen 2017, konstaterade Nils Kaiser.

Medaljen delades ut i samband med Göteborgs kyrkofullmäktiges sista sammanträde som hölls måndagen den 27 november.

Bakgrund

Medaljen instiftades av Svenska kyrkan i Göteborg i samband med att förvaltningschefen Staffan Holmgren avtackades efter över 30 års tjänstgöring inom Göteborgs kyrkoförvaltning.

Medaljen är formgiven av konstnären Peter Linde. Han är tidigare representerad med flera statyer i Göteborg, bland annat Karin Boye vid stadsbiblioteket (just nu tillfälligt placerad i Trädgårdsföreningen). I Stockholm står hans staty av Hjalmar Söderberg utanför Kungliga Biblioteket.

Kyrkomötets ordförande samt generalsekreteraren i kyrkokansliet utgör jämte representanter för Svenska kyrkan i Göteborg den kommitté, som väljer ut personer, som skall tilldelas medaljen.

Utöver Staffan Holmgren själv så har Gunnar Edqvist fått medaljen 2012 och Per Westberg 2013.

FRÅGOR

Har ni frågor om medaljen eller Svenska kyrkan i Göteborg går det bra att vända sig till:

Nils Kaiser, kyrkonämndens ordförande, 0703–03 45 47

Informationsenheten på kyrkoförvaltningen når ni via vår växel 031–731 88 00.

Svenska kyrkan i Göteborg har totalt 28 församlingar och ett 60-tal kyrkor.
Dessutom ingår Göteborgs kyrkogårdsförvaltning.

Den 1 januari 2018 upphör Göteborgs kyrkliga samfällighet och kyrkoförvaltningen. Verksamheten delas upp i tio fristående enheter. Det blir sex pastorat med tillsammans 25 församlingar, tre fristående församlingar och en begravningssamfällighet.

Bifogade filer

PDF-dokument