Gå direkt till innehåll
Södra Vätterbygdens flora

Pressmeddelande -

Södra Vätterbygdens flora

Nu kommer den äntligen - Södra Vätterbygdens flora.
Floran är resultatet av ett projekt som pågått i femtiofem år.

1965 påbörjade Botaniska Sällskapet i Jönköping påbörjade en systematisk inventering av kärlväxtfloran i några socknar vid Vätterns södra del. Detta arbete har nu förts samman till den nya boken: Södra Vätterbygdens flora.

Floran omfattar nästan 450 sidor i stort format, rikt illustrerad med äldre och nytagna fotografier. Omslaget pryds av en svärdslilja från Rocksjön, avbildad vid 1900-talets början av Jönköpingskonstnären John Bauer.

Växtförteckningen behandlar omkring 1 800 bofasta och tillfälliga arter, varav drygt 400 presenteras även med utbredningskartor. Botaniska Sällskapets egen florainventering från 1960-, 1970- och 1980-talen har kompletterats med uppgifter från inventeringen för Smålands Flora och med aktuella uppgifter om växtfynd från senare år.

Floran innehåller flera artiklar om Jönköpingsbygdens geologi och klimat, vegetationstyper och flora samt avsnitt om aktuella floraförändringar och invasiva arter. Därtill en utförlig historik över utforskningen av områdets flora alltifrån 1700-talet.

Floran ges ut sv SBF-förlaget som drivs av Svenska Botaniska Föreningen.
Floran finns att köpa ute i bokhandeln den 4:e maj.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenska Botaniska Föreningen (SBF) är en ideell förening vars syfte är att samla, tillvarata och främja botaniska intressen samt verka för ökad kännedom om och skydd av vilda växter.
Det görs bland annat genom föreningens två tidskrifter Svensk Botanisk Tidskrift och Vilda Växter och annan botanisk litteratur som publiceras genom föreningens förlag. Föreningen driver flera olika projekt för att kartlägga landets flora och följer utvecklingen av hotade arter. Föreningens största verksamhet i dag är Floraväktarna.

Föreningen bildades 1907 och idag är föreningen en samlingsplats för alla som är intresserade av botanik.

Det finns 29 regionala botaniska föreningar kopplade till Svenska Botaniska Föreningen runt om i landet som samlar och utbildar botaniskt intresserade personer samt bedriver forskning på lokal nivå.

Som medlem stödjer du vår verksamhet både regionalt och nationellt.

Presskontakt

Göte Bengtsson

Ordförande, Södra Vätterbygdens flora 070-659 48 10

Relaterat material