Skip to main content

Föreningen Storasyster har beviljats 90-konto

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2019 08:00 CEST

Omkring 2000 personer vänder sig varje år till Föreningen Storasyster för stöd efter att ha utsatts för sexualbrott. Nu tilldelas föreningen 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.

– Allt fler hör av sig till oss, säger Cecilia Bödker Pedersen, föreningens verksamhetschef.

Det kan röra sig om allt från övergrepp som skett i barndomen till brott som pågår just nu. De personer som vänder sig till Föreningen Storasyster behöver ofta olika typer av stöd. Gemensamt för dem alla är att de har utsatts för våldtäkt eller sexuella övergrepp och behöver råd och stöd av något slag.

– Det finns en större medvetenhet kring sexuellt våld idag. Det gör att allt fler söker sig till oss. Det har också skett flera bra insatser i samhället för att personer som utsatts inte ska skuldbeläggas, vilket gör att fler känner att det inte bara är okej att söka stöd, utan att de också har rätt till det. Alla som är 13 år och uppåt kan höra av sig till oss, oavsett könsidentitet, säger Cecilia Bödker Pedersen, verksamhetschef.

Stort mörkertal

Personer som vänder sig till Föreningen Storasyster kan få medmänskligt stöd från föreningens volontärer. Dessa kan följa med vid till exempel gynundersökningar eller polisförhör. Föreningen erbjuder också professionell hjälp genom kuratorer, terapeuter, psykologer och jurister. För skolpersonal finns det också ett utbildningsprogram som bland annat handlar om hur utsatta barn kan bemötas.

– Sexualbrott är ett enormt samhällsproblem. Hur stort det är vet vi inte. Förra året gjordes 22 000 anmälningar. Men det finns ett enormt stort mörkertal. Av de som vänder sig till oss är det till exempel endast tio procent som också har gjort en polisanmälan, säger Cecilia Bödker Pedersen.

Vill se nya givare

Föreningen Storasysters finansieras främst genom statliga bidrag. Men även privata gåvor och donationer är avgörande för att verksamheten ska kunna fortsätta.

– Att ha ett 90-konto är en kvalitetsstämpel. Den kontroll som vi därmed står under visar att vi är en seriös och tillförlitlig organisation. Förhoppningsvis kan det leda till att nya givare hittar till oss och väljer att ställa sig bakom vårt arbete mot sexuellt våld, säger Cecilia Bödker Pedersen.

Organisationer med 90-konto måste leva upp till följande krav:

Klart syfte. Organisationen måste kunna redovisa ett tydligt ändamål för insamlingen.

Låga kostnader. Pengarna ska gå till ändamålet. Inte mer än 25 procent av de insamlade medlen får gå till administration.

Ekonomisk kompetens. Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalningsanmärkningar.

Årlig kontroll. Organisationen måste varje år skicka in räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll, som granskar och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.

Vid den senaste sammanställningen skänkte svenska folket 7,7 miljarder kronor till organisationer med 90-konto. Svensk Insamlingskontrolls nya statistik finns tillgänglig på www.insamlingskontroll.seFör frågor kontakta:

Lena Hörnblad, 08-783 80 61                                     lh@insamlingskontroll.se

Bifogade filer

PDF-dokument