Skip to main content

Pressmeddelanden

Kommunstyrelsen 13 januari: SD hindrar klimatavgift i Malmö

Kommunstyrelsen 13 januari: SD hindrar klimatavgift i Malmö

Pressmeddelanden   •   Jan 13, 2021 16:46 CET

På dagens kommunstyrelsesammanträde stoppade Sverigedemokraterna och resten av oppositionen Socialdemokraternas och Liberalernas förslag om en klimatavgift, den så kallade klimatväxlingsmodellen för Malmö stad. Sverigedemokraterna röstade även till förslaget om kommunala förmånscyklar och en mötes- och resepolicy, som bland annat hindrar anställda från att använda privat bil.

Sverigedemokraterna Malmös budgetreservation 2021

Sverigedemokraterna Malmös budgetreservation 2021

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2020 14:42 CET

Sverigedemokraterna har lämnat in sitt budgetförslag till kommunstyrelsen. Budgeten ska fastställas 25-26 november. Sverigedemokraterna satsar 65 miljoner kr mer på skolnämnderna jämfört med styrets budgetförslag. Sverigedemokraterna satsar 66 miljoner kr mer på vård- och omsorgsnämnderna jämfört med styrets budgetförslag.

Kommunstyrelsens sammanträde 14 oktober

Kommunstyrelsens sammanträde 14 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2020 17:01 CEST

På dagens kommunstyrelsesammanträde röstade Sverigedemokraterna nej till en markanvisningspolicy som kommer se till att fler nyproducerade lägenheter tilldelas personer som mottar ekonomiskt bistånd.

Styr upp problemen omkring elsparkcyklar

Styr upp problemen omkring elsparkcyklar

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2020 12:44 CEST

Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndsinitiativ till Tekniska nämnden där vi föreslår att det ska ställas krav vid uthyrning av elsparkcyklar, bland annat att elsparkcyklarna måste återlämnas på en viss plats efter förhyrningen.

Kommunstyrelsen 19 augusti: Nej till World Pride och Kina-samarbete

Kommunstyrelsen 19 augusti: Nej till World Pride och Kina-samarbete

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2020 15:24 CEST

På dagens kommunstyrelsesammanträde röstade Sverigedemokraterna nej till den 30 miljonersbudget som S och L-styret i Malmö föreslog för World Pride. Sverigedemokraternas nämndsinitiativ om att avbryta Malmö stads formella samarbeten med kinesiska städer hörsammades inte av de andra partierna.

Karenstid vid anställning av tidigare politiker

Karenstid vid anställning av tidigare politiker

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2020 06:00 CEST

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till Malmö stads kommunfullmäktige där vi föreslår framtagandet av en policy för karenstid när det gäller anställningar av tidigare politiker.

Svenska kyrkan i Malmös tillsättningar av förtroendevalda är ogiltiga

Svenska kyrkan i Malmös tillsättningar av förtroendevalda är ogiltiga

Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2020 06:00 CEST

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kyrkofullmäktige där motionärerna Nima Gholam Ali Pour (SD), Lisbeth Persson-Ekström (SD) och Rolf Hansson (SD), föreslår att Malmö pastorat ska se över hanteringen av pastoratets tillsättningar av personer till församlingsråd och verksamhetsråd. Motionärerna menar att tillvägagångssättet som det är nu, är inte förenligt med Kyrkoordningen.

Enkel fråga: Kommer Malmö stad avsluta samarbetet med Kontrapunkt?

Enkel fråga: Kommer Malmö stad avsluta samarbetet med Kontrapunkt?

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2020 06:00 CEST

Sverigedemokraterna har lämnat in en enkel fråga till kommunfullmäktige där vi undrar om kommunalrådet Sedat Arif kommer verka för att arbetsmarknads- och socialförvaltningen avslutar samarbetet med Kontrapunkt.

Kartlägg värderingar i Malmös utanförskapsområden

Kartlägg värderingar i Malmös utanförskapsområden

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2020 06:00 CEST

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där vi föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden ska under varje mandatperiod planera och verkställa opinions- och värderingsmätningar i Malmös utanförskapsområden. Resultatet av dessa kartläggningar ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen 3 juni: SD kräver en budget i balans i arbetsmarknads- och socialnämnden; Zlatan-statyn ska flyttas till Stockholm

Kommunstyrelsen 3 juni: SD kräver en budget i balans i arbetsmarknads- och socialnämnden; Zlatan-statyn ska flyttas till Stockholm

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2020 15:44 CEST

På dagens kommunstyrelsesammanträde yrkade Sverigedemokraterna avslag på förslaget att betala ut ytterligare 1,9 miljoner kr för förberedelser inför World Pride 2021.