Skip to main content

Pressmeddelanden

Kommunstyrelsen 13 januari: SD hindrar klimatavgift i Malmö

Kommunstyrelsen 13 januari: SD hindrar klimatavgift i Malmö

Pressmeddelanden   •   Jan 13, 2021 16:46 CET

På dagens kommunstyrelsesammanträde stoppade Sverigedemokraterna och resten av oppositionen Socialdemokraternas och Liberalernas förslag om en klimatavgift, den så kallade klimatväxlingsmodellen för Malmö stad. Sverigedemokraterna röstade även till förslaget om kommunala förmånscyklar och en mötes- och resepolicy, som bland annat hindrar anställda från att använda privat bil.

Källarmoskéerna måste stängas

Källarmoskéerna måste stängas

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2020 07:00 CET

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där vi föreslår: - Kommunen kartlägger Malmös källarmoskéer. - Kommunen ska utreda hur källarmoskéer kan stängas ner genom kommunala åtgärder och i samarbete med privata aktörer. - Kommunen ska verka för att stänga ner Malmös källarmoskéer genom kommunala åtgärder och i samarbete med privata aktörer.

Sätt igång och renovera Bunkeflo kyrka

Sätt igång och renovera Bunkeflo kyrka

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2020 06:00 CEST

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till Malmö pastorats kyrkofullmäktige med flera förslag som ska se till att renoveringen av Bunkeflo kyrka kommer igång.

Sänk boendekostnaderna för försörjningsstödstagare

Sänk boendekostnaderna för försörjningsstödstagare

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2020 06:00 CEST

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där vi föreslår att allmännyttan ska höja gränsen för hur många personer som får bo i en lägenhet. Tanken är att större hushåll som mottar försörjningsstöd ska kunna bo i mindre lägenheter och därmed sänka sina boendekostnader.

Svenska kyrkan måste motverka kristofobin i Malmö

Svenska kyrkan måste motverka kristofobin i Malmö

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2020 06:00 CEST

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kyrkofullmäktige om att undersöka och åtgärda kristofobin i Malmö. Motionärerna föreslår att Svenska kyrkan ska genomföra en enkätundersökning om kristofobi i Malmö, samt upprätta en handlingsplan mot kristofobi.

Möjliggör mer kvalitetstid med familjen

Möjliggör mer kvalitetstid med familjen

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2020 06:00 CEST

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där vi föreslår att förskolan och grundskolan ska samverka omkring datumen på stängdagar för att familjer inte ska behöva använda alltför många semesterdagar för att ta hand om barnen under de dagar då förskolan och grundskolan har stängt.

Karenstid vid anställning av tidigare politiker

Karenstid vid anställning av tidigare politiker

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2020 06:00 CEST

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till Malmö stads kommunfullmäktige där vi föreslår framtagandet av en policy för karenstid när det gäller anställningar av tidigare politiker.

Svenska kyrkan i Malmös tillsättningar av förtroendevalda är ogiltiga

Svenska kyrkan i Malmös tillsättningar av förtroendevalda är ogiltiga

Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2020 06:00 CEST

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kyrkofullmäktige där motionärerna Nima Gholam Ali Pour (SD), Lisbeth Persson-Ekström (SD) och Rolf Hansson (SD), föreslår att Malmö pastorat ska se över hanteringen av pastoratets tillsättningar av personer till församlingsråd och verksamhetsråd. Motionärerna menar att tillvägagångssättet som det är nu, är inte förenligt med Kyrkoordningen.

En mer näringslivsvänlig inriktning för MKB

En mer näringslivsvänlig inriktning för MKB

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2020 06:00 CEST

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där vi föreslår att kommunstyrelsen ska utforma tillägg till MKB Fastighets AB:s särskilda ägardirektiv, som värnar om näringslivets tillväxt och utveckling i Malmö.

Kartlägg värderingar i Malmös utanförskapsområden

Kartlägg värderingar i Malmös utanförskapsområden

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2020 06:00 CEST

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där vi föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden ska under varje mandatperiod planera och verkställa opinions- och värderingsmätningar i Malmös utanförskapsområden. Resultatet av dessa kartläggningar ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Inga skattemedel till Muslimska brödraskapet

Inga skattemedel till Muslimska brödraskapet

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2020 06:00 CEST

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till Malmös stads kommunfullmäktige där partiet föreslår att kommunen ska upphöra att bevilja skattemedel till organisationer som har någon form av association med Muslimska brödraskapet.

Avgiftsbelägg tolktjänster

Avgiftsbelägg tolktjänster

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2020 06:00 CEST

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till Malmö stads kommunfullmäktige där de föreslår att avgifter för tolktjänster ska införas, för personer som vistats i Sverige mer än två år.

Förstärk Malmös krisorganisation

Förstärk Malmös krisorganisation

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2020 06:00 CEST

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om att kommunstyrelsen ska utreda ett möjligt samarbete mellan FRG, frivilliga försvarsorganisationer och Malmö stad. FRG är en frivillig resurs som stödjer och förstärker kommuners krishantering. Sverigedemokraterna menar att en FRG och de frivilliga försvarsorganisationerna kan vara avgörande på hur hårt en händelse påfrestar Malmös krishantering.

Tillgängliggör OB-fritidshem för Malmös skolelever

Tillgängliggör OB-fritidshem för Malmös skolelever

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2020 06:00 CET

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att tillgängliggöra OB-fritidshem, fritidshem på obekväm arbetstid, för alla elever i Malmös grundskolor. Idag måste en elev vara inskriven på Johannesskolan för att ha tillgång till OB-fritidshem.

Kommunstyrelsen 4 mars: Mer pengar till välfärden, slöjförbud, närodlat mat

Kommunstyrelsen 4 mars: Mer pengar till välfärden, slöjförbud, närodlat mat

Pressmeddelanden   •   Mar 04, 2020 15:58 CET

På dagens kommunstyrelse lyckades Sverigedemokraterna tillsammans med resten av oppositionen fördela mer resurser till grundskolenämnden och förskolenämnden. Sverigedemokraternas motion om slöjförbud i förskolan och grundskolan röstades ner.

Utred svenskfientlighet i Malmö

Utred svenskfientlighet i Malmö

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2020 06:00 CET

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till Malmös kommunfullmäktige om att svenskfientligheten i Malmö ska kartläggas och att nödvändiga åtgärder ska implementeras i enlighet med kartläggningens resultat.

Kommunstyrelsen 12 februari: kommunstyrelsens årsanalys, motioner

Kommunstyrelsen 12 februari: kommunstyrelsens årsanalys, motioner

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2020 14:30 CET

På kommunstyrelsens sammanträde den 12 februari behandlades bland annat kommunstyrelsens årsanalys och två motioner som lämnats in till kommunfullmäktige av Sverigedemokraterna.

Köttgaranti inom välfärden

Köttgaranti inom välfärden

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2020 10:04 CET

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda införandet av en köttgaranti inom välfärden, som garanterar kötträtter för de personer som får sin mat genom kommunal verksamhet.

SD kräver utredning angående S:t Pauli kyrka och "Paradiset"

SD kräver utredning angående S:t Pauli kyrka och "Paradiset"

Pressmeddelanden   •   Jan 28, 2020 06:00 CET

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till Malmö pastorats kyrkofullmäktige där man kräver en utredning angående hur S:t Pauli kyrkan tog emot tavlorna "Paradiset" och "Nattvarden". Enligt motionärerna finns det många obesvarade frågor, bland annat vem som tagit besluten och på vilka grunder besluten har tagits.

Strama åt det ekonomiska biståndet

Strama åt det ekonomiska biståndet

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2020 10:54 CET

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige som syftar till att strama åt det ekonomiska biståndet genom att göra riktlinjerna för ekonomiskt bistånd mer tydligt och detaljerat. Sverigedemokraterna hämtar exempel från andra kommuner som i sina riktlinjer tydligt skriver vad som är en skälig levnadsnivå och när ekonomiskt bistånd ska betalas ut.