Skip to main content

Pressmeddelanden

Kommunstyrelsen 13 januari: SD hindrar klimatavgift i Malmö

Kommunstyrelsen 13 januari: SD hindrar klimatavgift i Malmö

Pressmeddelanden   •   Jan 13, 2021 16:46 CET

På dagens kommunstyrelsesammanträde stoppade Sverigedemokraterna och resten av oppositionen Socialdemokraternas och Liberalernas förslag om en klimatavgift, den så kallade klimatväxlingsmodellen för Malmö stad. Sverigedemokraterna röstade även till förslaget om kommunala förmånscyklar och en mötes- och resepolicy, som bland annat hindrar anställda från att använda privat bil.

Källarmoskéerna måste stängas

Källarmoskéerna måste stängas

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2020 07:00 CET

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där vi föreslår: - Kommunen kartlägger Malmös källarmoskéer. - Kommunen ska utreda hur källarmoskéer kan stängas ner genom kommunala åtgärder och i samarbete med privata aktörer. - Kommunen ska verka för att stänga ner Malmös källarmoskéer genom kommunala åtgärder och i samarbete med privata aktörer.

Kommunstyrelsen 9 december: Socialdemokraterna vägrar stänga ner källarmoskén

Kommunstyrelsen 9 december: Socialdemokraterna vägrar stänga ner källarmoskén

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2020 16:28 CET

Sverigedemokraternas nämndsinitiativ, om att stänga ner Al-Sahaba källarmoskén där imamen gjort antisemitiska uttalanden och legitimerat våld, fick stöd av Moderaterna. Tyvärr ville de andra partierna att källarmoskéns verksamhet skulle fortsätta.

Stäng ner källarmoskéerna

Stäng ner källarmoskéerna

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2020 06:00 CET

Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndsinitiativ till Malmö stads kommunstyrelse där vi föreslår att stadskontoret ska utreda hur källarmoskéer kan stängas ner genom kommunala åtgärder och i samarbete med privata aktörer.

Covid-19-stödförslag från oppositionen bifölls genom Sverigedemokraternas stöd

Covid-19-stödförslag från oppositionen bifölls genom Sverigedemokraternas stöd

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2020 13:41 CET

SD röstade ja till ett förslag framlagd av Moderaterna och Centerpartiet som möjliggör att restauranger som har tillstånd att servera alkohol ska kunna göra detta vid cateringverksamhet för slutna sällskap. Syftet med förslaget är att öka intäkterna för restauranger, barer och annan krogverksamhet under covid-19-krisen. Förslaget bifölls av Arbetsmarknads- och socialnämnden tack vare SD-stöd.

SD vill underlätta användandet av motorfordon under pandemin

SD vill underlätta användandet av motorfordon under pandemin

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2020 12:01 CET

Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndsinitiativ till Tekniska nämnden där vi föreslår en tillfällig sänkning av parkeringsavgifterna med 50% från och med senast december 2020 till och med maj 2021. Det är viktigt att fler människor använder sig av bilen när myndigheterna avråder människor från att åka kollektivt.

Sverigedemokraterna Malmös budgetreservation 2021

Sverigedemokraterna Malmös budgetreservation 2021

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2020 14:42 CET

Sverigedemokraterna har lämnat in sitt budgetförslag till kommunstyrelsen. Budgeten ska fastställas 25-26 november. Sverigedemokraterna satsar 65 miljoner kr mer på skolnämnderna jämfört med styrets budgetförslag. Sverigedemokraterna satsar 66 miljoner kr mer på vård- och omsorgsnämnderna jämfört med styrets budgetförslag.

Inbjudan till pressträff om Sverigedemokraterna Malmös budgetreservation

Inbjudan till pressträff om Sverigedemokraterna Malmös budgetreservation

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2020 09:30 CET

Sverigedemokraterna Malmö bjuder in journalister till en pressträff där vi kommer gå igenom de viktigaste delarna av vår budgetreservation. Datum: 12 november Tid: Kl. 13.00 Plats: Kommunalrådsavdelningen rum 7046, våning 7, Stadshuset Deltagande kräver anmälan. Anmälan sker till nima.gholam.ali.pour@sd.se

Svenska kyrkan: Sverigedemokraternas budgetreservation 2021 till Malmö pastorat

Svenska kyrkan: Sverigedemokraternas budgetreservation 2021 till Malmö pastorat

Pressmeddelanden   •   Okt 28, 2020 10:59 CET

Sverigedemokraterna presenterar den budgetreservation som ska lämnas in till kyrkofullmäktige som alternativ till det budgetförslag som Socialdemokraterna och POSK har föreslagit. Malmö pastorats budget ska fastställas den 5 november. ​

Kommunstyrelsens sammanträde 14 oktober

Kommunstyrelsens sammanträde 14 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2020 17:01 CEST

På dagens kommunstyrelsesammanträde röstade Sverigedemokraterna nej till en markanvisningspolicy som kommer se till att fler nyproducerade lägenheter tilldelas personer som mottar ekonomiskt bistånd.

Styr upp problemen omkring elsparkcyklar

Styr upp problemen omkring elsparkcyklar

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2020 12:44 CEST

Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndsinitiativ till Tekniska nämnden där vi föreslår att det ska ställas krav vid uthyrning av elsparkcyklar, bland annat att elsparkcyklarna måste återlämnas på en viss plats efter förhyrningen.

Förbättra dialogen mellan skolpolitiker och rektorer

Förbättra dialogen mellan skolpolitiker och rektorer

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2020 06:00 CEST

Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndsinitiativ till grundskolenämnden där vi föreslår att ett mötesforum ska anordnas där grundskolenämndens ledamöter kan träffa rektorerna.

Sätt igång och renovera Bunkeflo kyrka

Sätt igång och renovera Bunkeflo kyrka

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2020 06:00 CEST

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till Malmö pastorats kyrkofullmäktige med flera förslag som ska se till att renoveringen av Bunkeflo kyrka kommer igång.

Nämndsinitiativ angående framtagande av riktlinjer för Malmös gymnasieskolors hantering av covid-19

Nämndsinitiativ angående framtagande av riktlinjer för Malmös gymnasieskolors hantering av covid-19

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2020 06:00 CEST

Sverigedemokraterna har föreslagit att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tar fram riktlinjer för Malmös gymnasieskolors hantering av covid-19. Detta mot bakgrund av att S:t Petri skola som enda gymnasieskola har bestämt att återgå till fjärrundervisning.

Kommunstyrelsen 9 september: SD säger nej till bilfientlig parkeringspolicy

Kommunstyrelsen 9 september: SD säger nej till bilfientlig parkeringspolicy

Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2020 16:09 CEST

​På dagens kommunstyrelsesammanträde yrkade Sverigedemokraterna avslag på en ny parkeringspolicy för Malmö stad. Skolnämnderna har uppfattat att förslagets konsekvenser blir att kostnaden för parkering kommer ligga på fastighetsägaren, vilket skolnämnderna i vissa fall är. Detta kommer ta resurser från barn- och skolpengen.

Interpellation om Malmö stads klimatnödläge

Interpellation om Malmö stads klimatnödläge

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2020 06:00 CEST

Sverigedemokraterna har lämnat in en interpellation till kommunfullmäktige med fem skarpa frågor om vad det egentligen innebär att Malmö stad konstaterade klimatnödläge.

SD underkänner utredning om avveckling av Burlövs brandstation

SD underkänner utredning om avveckling av Burlövs brandstation

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2020 13:57 CEST

Sverigedemokraterna yrkade idag avslag på att godkänna en utredning om konsekvenserna av en avveckling av brandstationen i Burlöv. Utredningen behandlades på Räddningstjänsten Syds direktions sammanträde.

Sänk boendekostnaderna för försörjningsstödstagare

Sänk boendekostnaderna för försörjningsstödstagare

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2020 06:00 CEST

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där vi föreslår att allmännyttan ska höja gränsen för hur många personer som får bo i en lägenhet. Tanken är att större hushåll som mottar försörjningsstöd ska kunna bo i mindre lägenheter och därmed sänka sina boendekostnader.

Svenska kyrkan måste motverka kristofobin i Malmö

Svenska kyrkan måste motverka kristofobin i Malmö

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2020 06:00 CEST

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kyrkofullmäktige om att undersöka och åtgärda kristofobin i Malmö. Motionärerna föreslår att Svenska kyrkan ska genomföra en enkätundersökning om kristofobi i Malmö, samt upprätta en handlingsplan mot kristofobi.

Möjliggör mer kvalitetstid med familjen

Möjliggör mer kvalitetstid med familjen

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2020 06:00 CEST

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där vi föreslår att förskolan och grundskolan ska samverka omkring datumen på stängdagar för att familjer inte ska behöva använda alltför många semesterdagar för att ta hand om barnen under de dagar då förskolan och grundskolan har stängt.