Gå direkt till innehåll
Den negativa trenden av minskad vårdtillgänglighet måste vändas

Pressmeddelande -

Den negativa trenden av minskad vårdtillgänglighet måste vändas

Hälso- och sjukvårdsnämnden lade idag verksamhetsberättelsen för 2020 till handlingarna, en verksamhetsberättelse som till stor del genomsyras av covid-19 effekter. Stora omställningar har tvingats fram i samhället så väl som sjukvården, fokus har med all rätta fått riktas om för att med full kraft bekämpa pandemin. Många goda exempel har tagits fram, samarbetet och innovationskraften har varit stor.

Glädjande nog har pandemiåret 2020 till trots ökat måluppfyllelsen i de flesta standardiserade vårdförlopp för cancer, även om det fortsatt är en väldigt lång väg kvar till målen. Tyvärr kan vi också konstatera att åtta förlopp har en försämrad måluppfyllelse, något som är allvarligt då vi vet att tidig upptäckt av cancer räddar liv.

Tyvärr kan vi även i ljuset av pandemin se en vårdtillgänglighet som från redan låga nivåer nu är i fritt fall. Tillgängligheten till besök inom vårdgarantins 90 dagar har legat strax över 80 % sedan 2015, men ligger nu tyvärr strax under 80 %; trenden är alltså negativ. Tillgängligheten till operation och åtgärd, har sedan 2015 sakta krupit neråt, för att 2019 ligga på 66 % och för 2020 hamna på väldigt låga 55 %.

Det kan konstateras att kvalitetsuppföljning, precis som tidigare år, kantas av mål som heller inte nås. Till skillnad från tidigare år, har vi nu en personal som uthålligt kämpat vid pandemins frontlinje. Vi ser att tillgängligheten riskerar att minska ytterligare, vår personal behöver nämligen sin vila för att kunna leverera en vård i världsklass.

Den skånska sjukvården befinner sig i en allvarlig situation där det ökade vårdbehovet i kombination med selektiv vård skjuts på framtiden, vilket kommer skapa fortsatt tryck på hälso- och sjukvården även efter att coronaviruset avtagit.

Vi Sverigedemokrater vill arbeta för att en god beredskap byggs upp i hela Region Skåne inför händelse av framtida pandemier. Förebyggande och pro-aktivt arbete är av största vikt för att långsiktigt kunna säkra Region Skånes ekonomi och våra medborgares säkerhet.

För ytterligare information och kommentarer:

Marlen Ottesen, regionråd och ledamot i HSN

0725458631

marlen.ottesen@skane.se

Ämnen

Regioner


Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Sverigedemokraterna Region Skåne blev i valet 2018 tredje största parti i regionen, och har som oppositionsparti 30 mandat i regionfullmäktige.

Presskontakt

Therese Borg

Therese Borg

Presskontakt Politisk sekreterare, gruppledare Kulturnämnden 0724672914