Gå direkt till innehåll
Inga nya bullerkorridorer genom Skåne, bygg den nya stambanan parallellt med den gamla

Pressmeddelande -

Inga nya bullerkorridorer genom Skåne, bygg den nya stambanan parallellt med den gamla

Sverigedemokraterna är kritiska till projektet med nya höghastighetståg då vi menar att det blir alldeles för dyrt i förhållande till nyttan. För oss Sverigedemokrater är det viktigare bygga ut kapaciteten för vardagspendlandet och underhålla befintlig järnväg än att satsa på ny dyr höghastighetsjärnväg. Sverige är ett avlångt land med relativt liten befolkning med ett för litet resande underlag för att en sådan investering ska löna sig.

Kapaciteten på stambanan mellan Malmö och Stockholm behöver dock byggas ut oavsett nya höghastighetståg eller ej. Framförallt mellan Lund och Hässleholm behöver stambanan byggas ut till fyra spår. Vi ser dock inte att det finns något behov av att bygga spår som klarar 320 km/h, det är viktigare att snabba regionaltåg kan trafikera de nya spåren.

En ny stambana bör i görligaste mån byggas där den befintliga stambanan idag går för att undvika att det byggs en bullerkorridor genom Skåne. Genom att bygga ny stambana längs med befintlig stambana minskas påverkan på naturen och miljön jämfört med att bygga ny stambana genom orörd natur.

Vår uppfattning är också att den nya stambanan ska också gå igenom Lund och Hässleholm vid de befintliga stationslägena. De centrala stationslägena i Hässleholm C samt Lund möjliggör effektiv trafikering med storregionala tåg mellan Lund och Blekinge, Kronobergs och Kalmar län. Nya stationslägen i Finja(utanför Hässleholm) och Pilsåker(utanför Lund) ger inte de möjligheterna.

Centrala stationslägen bidrar till en ökad tillgänglighet och nya reserelationer som skapar goda förutsättningar för att ytterligare starka arbetsmarknaden och den regionala utvecklingen i Lund och Hässleholm, något som vilket inte externa stationslägen som Finja och Pilsåker möjliggör.

Den snabba utvecklingen av elektriska flygplan gör att det sannolikt kommer att vara möjligt att flyga utan utsläpp inom tio år på de sträckor där det idag planeras för höghastighetståg. Själva byggandet av höghastighetsjärnvägen släpper ut enorma mängder koldioxid som det kommer att ta många år för höghastighetstågen att kompensera för jämfört med fossildrivet flyg.

Niclas Nilssonregionråd och gruppledare kommenterar:

Det är viktigt att det inte byggs några nya bullerkorridorer genom Skåne. Vår uppfattning är att nya stambanan i görligaste mån ska byggas parallellt med den gamla och att den ska ansluta till befintliga centrala stationslägen i Lund och Hässleholm. På så sätt minskar vi påverkan på naturen och miljön.

niclas.nilsson@sd.se

0724-672552

Patrik Jönsson riksdagsledamot och ledamot i trafikutskottet kommenterar:

Vi sverigedemokraterna är kritiska till projektet med nya höghastighetståg då vi menar att det blir alldeles för dyrt i förhållande till nyttan. För oss är det viktigare bygga ut kapaciteten för det lokala och regionala vardagspendlandet samt att kraftigt öka underhållet av befintlig järnväg än att satsa på ny dyr höghastighetsjärnväg. Att bygga ny höghastighetsjärnväg skulle dessutom kosta ca 400 miljarder och skuldsätta varje svensk med 40 000 kr.

patrik.jonsson@sd.se

0706-596995

Victoria Tiblom gruppledare Lund kommenterar:

För oss lundabor är det viktigt att det inte blir någon ny station vid Pilsåker utanför centrala Lund. Centrala stationslägen bidrar till en ökad tillgänglighet och nya reserelationer som skapar goda förutsättningar för att ytterligare starka arbetsmarknaden och den regionala utvecklingen i och runt Lund.

victoria.tiblom@sd.se

0707-891008

Hanna Nilsson Kommunalråd Hässleholm kommenterar:

Ett nytt stationsläge vid Finja kommer att försämra den storregionala tågtrafiken mellan Skåne, Kronoberg, Blekinge och Kalmar län. För oss är det viktigt att den nya stambanan fortsatt bidrar till att utveckla hela Hässleholm men framför allt centrala Hässleholm.

hanna.nilsson@sd.se

0708-146884

Ämnen

Regioner


Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Sverigedemokraterna Region Skåne blev i valet 2018 tredje största parti i regionen, och har som oppositionsparti 30 mandat i regionfullmäktige.

Presskontakt

Niklas Sjöberg

Niklas Sjöberg

Presskontakt Politisk sekreterare 0724651818