Skip to main content

Lägg inte ned Skånetrafikens kundcenter i Lund och Kristianstad.

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2020 09:41 CEST

Den 30 september nåddes vi av nyheten att Skånetrafikens kundcenter i Lund och Kristianstad ska läggas ned, och har med anledning av det lämnat in ett initiativärende till kollektivtrafiknämnden. 

Johan Wifralius, regionråd, kommenterar:

- Vi är övertygade om att detta kommer tas emot negativt av Skånetrafikens resenärer, särskilt bland äldre, funktionshindrade och andra grupper som i hög grad använder kundcentren och deras service. Vi motsätter oss också att beslutet har tagits på tjänstemannanivå. Därför lade vi igår ett initiativärende i Kollektivtrafiknämnden, i vilket vi kräver att frågan lyfts till nämnden för ett politiskt förankrat beslut.

För ytterligare information och kommentarer:

Johan Wifralius, regionråd & ledamot kollektivtrafiknämnden

0708553593

johan.wifralius@skane.se

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Sverigedemokraterna Region Skåne blev i valet 2018 tredje största parti i regionen, och har som oppositionsparti 30 mandat i regionfullmäktige.