Skip to main content

Region Skåne ska inte betala utbildning i arabiska för bibliotekspersonal

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2021 17:56 CET

I höstas framkom att Kulturnämnden i Region Skåne har gett bidrag på 120 000 kronor till utbildning i vardagsarabiska för bibliotekspersonal i Malmö och Helsingborg. Bakgrunden är att bibliotekspersonalen har svårt att kommunicera med och kunna bistå arabisktalande besökare på biblioteken, och de ville därför lära sig vardagsarabiska.

Therese Borg, Sverigedemokraternas gruppledare i Kulturnämnden, kommenterar:

Vi anser att det är helt fel väg att gå, att utbilda bibliotekspersonal i vardagsarabiska. Det enda rimliga, och det enda som på sikt löser problemet med språkförbistringar, är givetvis att de som invandrat till Sverige lär sig svenska.

Tyvärr minskas behovet av att som invandrad till Sverige lära sig svenska, genom det offentligas kontraproduktiva agerande där de som invandrat till Sverige i väldigt många situationer kan få information och kommunicera på sitt modersmål – detta genom översättningar och tolkar i otaliga sammanhang, och såsom i fallet med bibliotekspersonalen: genom att svensktalande lär sig arabiska.

Incitamenten för de som invandrat till Sverige att lära sig svenska måste ökas, istället för att steg för steg minskas.

Sverigedemokraterna har nu lämnat in ett initiativärende till Kulturnämnden i Region Skåne, och föreslår i ärendet att nämnden hädanefter inte ska ge bidrag till verksamheter som leder till ett minskat behov av att som invandrad till Sverige lära sig svenska, och att nämnden inte heller ska ge bidrag till verksamheter som syftar till att lösa problemet med språkförbistringar genom att lära svensktalande offentliganställd personal att i sina yrken kommunicera på invandrade personers modersmål.

För ytterligare information och kommentarer

Therese Borg, gruppledare i Region Skånes kulturnämnd

therese.borg@sd.se

0724672914

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Sverigedemokraterna Region Skåne blev i valet 2018 tredje största parti i regionen, och har som oppositionsparti 30 mandat i regionfullmäktige.