Skip to main content

Oppositionen i riksdagen fixar Region Skånes bokslut för 2020

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2020 14:02 CEST

Region Skåne ser ut att gå mot ett bra resultat för 2020 och kan förhoppningsvis nästan nå budgeterat överskott på 900 mkr. Detta förutsatt att staten lever upp till löftet att täcka regionens ökade kostnader för Coronapandemin. Efter augustiuppföljningen visar prognosen för helår en budgetavvikelse på minus 60 mkr.

Prognosen innehåller 1,1 miljarder kronor, vilket är hittills uppkomna merkostnader på grund av pandemin, som regionen nu återsökt från Socialstyrelsen.

-Det är mycket glädjande att regionens ekonomi inte verka drabbas nämnvärt av Coronapandemin. Anledningen till detta är högst sannolikt att Sverigedemokraterna tillsammans med övriga oppositionspartier i riksdagen kraftfullt tryckt på regeringen att kompensera regioner och kommuner för Coronakostnaderna. Den rödgröna regeringen är ju annars inte direkt känd för att fullt ut kompensera regioner och kommuner för sina politiska beslut. Migrationspolitiken t ex, den kompenseras fortfarande inte fullt ut, säger Niclas Nilsson gruppledare och regionråd (SD).

-Regionen har under pandemin dragit på sig en betydande vårdskuld som nu blir lättare att arbeta bort i och med att vi i år ser ut att hålla budget. Ett stort tack måste dessutom gå till regionens fantastiska personal vilka framgångsrikt uträttat stordåd under rådande pandemi, fortsätter Niclas Nilsson.

För ytterligare information och kommentarer

Niclas Nilsson
Gruppledare & Regionråd

niclas.nilsson@sd.se

0724-672552Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Sverigedemokraterna Region Skåne blev i valet 2018 tredje största parti i regionen, och har som oppositionsparti 30 mandat i regionfullmäktige.